[Windows 11/10] Jak utworzyć i użyć nośnik instalacyjny do ponownej instalacji systemu Windows 11/10 za pomocą dysku USB?

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od wersji systemu operacyjnego Windows, który chcesz zainstalować:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Utwórz nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 11

 1. Przejdź do witryny internetowej Microsoft i kliknij [Download now] (pobierz teraz) w polu Create Windows 11 Installation Media (utwórz nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 11).
 2. Przejdź do folderu, w którym zapisane zostało pobrane narzędzie i kliknij dwukrotnie plik [MediaCreationTool] , aby rozpocząć instalację.
 3. Jeśli wyświetlone zostanie okno User Account Control (kontrola konta użytkownika), wybierz [Yes] (tak) .
 4. Przeczytaj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i stosowne adnotacje, a następnie wybierz [Accept] (akceptuj) .
 5. Wybierz język i edycję, które chcesz utworzyć dla nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego Windows 11 , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Wybierz prawidłowy język i edycję dla urządzenia docelowego, aby zapobiec ewentualnym błędom podczas późniejszej aktywacji systemu operacyjnego Windows 11 (jeśli komputer ma licencję cyfrową, system operacyjny Windows 11 zostanie automatycznie aktywowany, gdy po zakończeniu instalacji nawiązane zostanie połączenie online).
 6. Podłącz do komputera dysk flash USB, który chcesz utworzyć jako nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 11, wybierz [USB flash drive] (dysk flash USB) , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Wszystkie pliki na dysku flash USB zostaną usunięte podczas procesu, dlatego w pierwszej kolejności należy wykonać kopię zapasową plików, jeżeli są one zapisane na dysku.
 7. W przypadku dysków wymiennych potwierdź i wybierz dysk flash USB, którego chcesz użyć , następnie wybierz [Next] (dalej) i system rozpocznie pobieranie oraz tworzenie nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego Windows 11. Tworzenie zajmie trochę czasu, co zależy od komputera i połączenia internetowego.
  Adnotacja: Upewnij się, że podczas procesu zasilacz sieciowy jest podłączony i dysponujesz stabilnym połączeniem internetowym; nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec tworzeniu niekompletnego obrazu.
 8. Nośnik instalacyjny został utworzony; kliknij [Finish] (zakończ) .

Powrót do spisu treści

 

Użyj nośnika instalacyjnego do ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 11

 1. Podłącz nośnik instalacyjny (napęd flash USB) do komputera.
 2. Włącz komputer i wybierz opcję rozruchu z napędu flash USB; więcej informacji w temacie Jak uruchomić system z napędu USB?.
 3. Komputer przejdzie do ustawień systemu Windows.  Wybierz język, godzinę i format waluty oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania danych , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
 4. Kliknij [Install now] (instaluj teraz) .
 5. Jeśli komputer miał fabrycznie instalowany system operacyjny Windows (na licencji cyfrowej), wybierz [I don’t have a product key] (nie mam klucza produktu) — system operacyjny Windows 11 zostanie automatycznie aktywowany online po zakończeniu instalacji.
 6. Wybierz wersję systemu operacyjnego, który chcesz zainstalować , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Wybierz wersję, która pierwotnie była zainstalowana na komputerze, w przeciwnym razie (jeśli wersja jest inna) aktywacja systemu operacyjnego Windows spowoduje błąd.
 7. Przeczytaj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i stosowne adnotacje. Zaznacz pole wyboru obok [I accept the license terms] (akceptuję warunki licencji) , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
 8. Wybierz [Custom: Install Windows only (advanced)] (użytkownika: zainstaluj tylko system Windows (zaawansowane)) .
 9. Wyświetlona zostanie lista wszystkich dysków i partycji na komputerze.  Jeśli wyświetlanych jest wiele dysków, wystarczy usunąć wszystkie partycje z dysku, na którym chcesz zainstalować system operacyjny Windows.  (Większość dysków C alokowana jest jako Drive 0 (dysk 0), więc przyjmijmy Drive 0 jako przykład).
  Wybierz z listy każdą partycję dysku 0, a następnie wybierz [Delete] (usuń) . Jeżeli wyświetlone zostanie powiadomienie kreatora konfiguracji systemu operacyjnego Windows, wybierz [OK] .
  Adnotacja: Jeśli wybierzesz Delete (usuń) na innych dyskach/napędach, spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych na nich danych.

 10. Po powtórzeniu kroku 9 w celu usunięcia wszystkich partycji dysku 0 powinno pozostać tylko nieprzydzielone miejsce na dysku 0.  Wybierz [Drive 0 Unallocated Space] (miejsce nieprzydzielone na dysku 0) , a następnie kliknij [Next] (dalej) , aby zainstalować ponownie system operacyjny Windows.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu i nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec wszelkim problemom.
 11. Po zakończeniu ponownej instalacji komputer uruchomi się ponownie i przejdzie do strony ustawień podstawowych systemu operacyjnego Windows — więcej informacji w temacie Windows — pierwsze uruchomienie.
 12. Po skonfigurowaniu podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows i przejściu do pulpitu, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać sterowniki; więcej informacji w temacie Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.

Powrót do spisu treści

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Utwórz nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 10

 1. Przejdź do witryny internetowej Microsoft, kliknij [Download tool now] (pobierz narzędzie teraz) , aby pobrać narzędzie instalacyjne Windows 10.
 2. Przejdź do folderu, w którym zapisane zostało pobrane narzędzie i kliknij dwukrotnie plik [MediaCreationTool] , aby rozpocząć instalację.
 3. Jeśli wyświetlone zostanie okno User Account Control (kontrola konta użytkownika), wybierz [Yes] (tak) .
 4. Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i stosowne adnotacje — wybierz [Accept] (akceptuj) .
 5. Wybierz [Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC] (utwórz nośnik instalacyjny (dysk flash USB, DVD lub plik ISO) dla innego komputera) , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
 6. Wybierz język, edycję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową), które chcesz utworzyć dla nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego Windows 10 , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Wybierz prawidłowy język, edycję i architekturę dla urządzenia docelowego, aby zapobiec ewentualnym błędom podczas późniejszej aktywacji systemu operacyjnego Windows 10 (jeśli komputer ma licencję cyfrową, system operacyjny Windows 10 zostanie automatycznie aktywowany, gdy po zakończeniu instalacji nawiązane zostanie połączenie online).
 7. Podłącz do komputera dysk flash USB, który chcesz utworzyć jako nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 10, wybierz [USB flash drive] (dysk flash USB) , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Wszystkie pliki na dysku flash USB zostaną usunięte podczas procesu, dlatego w pierwszej kolejności należy wykonać kopię zapasową plików, jeżeli są one zapisane na dysku.
 8. W przypadku dysków wymiennych potwierdź i wybierz dysk flash USB, którego chcesz użyć , następnie wybierz [Next] (dalej) i system rozpocznie pobieranie oraz tworzenie nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego Windows 10. Tworzenie zajmie trochę czasu, co zależy od komputera i połączenia internetowego.
  Adnotacja: Upewnij się, że podczas procesu zasilacz sieciowy jest podłączony i dysponujesz stabilnym połączeniem internetowym; nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec tworzeniu niekompletnego obrazu.
 9. Nośnik instalacyjny został utworzony; kliknij [Finish] (zakończ) .

Powrót do spisu treści

 

Użyj nośnika instalacyjnego do ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 10

 1. Podłącz nośnik instalacyjny (dysk flash USB) do komputera.
 2. Włącz komputer i wybierz opcję rozruchu z napędu flash USB; więcej informacji w temacie Jak uruchomić system z napędu USB?.
 3. Komputer przejdzie do ustawień systemu Windows.  Wybierz język, godzinę i format waluty oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania danych , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
 4. Kliknij [Install now] (instaluj teraz) .
 5. Jeśli komputer miał fabrycznie instalowany system operacyjny Windows (na licencji cyfrowej), wybierz [I don’t have a product key] (nie mam klucza produktu) — system operacyjny Windows 10 zostanie automatycznie aktywowany online po zakończeniu instalacji.
 6. Wybierz wersję systemu operacyjnego, który chcesz zainstalować , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Wybierz wersję, która pierwotnie była zainstalowana na komputerze, w przeciwnym razie (jeśli wersja jest inna) aktywacja systemu operacyjnego Windows spowoduje błąd.
 7. Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i stosowne adnotacje; zaznacz pole wyboru [I accept the license terms] (akceptuję postanowienia licencyjne) , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
 8. Wybierz [Custom: Install Windows only (advanced)] (użytkownika: zainstaluj tylko system Windows (zaawansowane)) .
 9. Wyświetlona zostanie lista wszystkich dysków i partycji na komputerze.  Jeśli wyświetlanych jest wiele dysków, wystarczy usunąć wszystkie partycje z dysku, na którym chcesz zainstalować system operacyjny Windows.  (Większość dysków C alokowana jest jako Drive 0 (dysk 0), więc przyjmijmy Drive 0 jako przykład).
  Wybierz z listy każdą partycję dysku 0, a następnie wybierz [Delete] (usuń) .  Jeżeli wyświetlone zostanie powiadomienie kreatora konfiguracji systemu operacyjnego Windows, wybierz [OK] .
  Adnotacja: Jeśli wybierzesz Delete (usuń) na innych dyskach/napędach, spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych na nich danych.

 10. Po powtórzeniu kroku 9 w celu usunięcia wszystkich partycji dysku 0 powinno pozostać tylko nieprzydzielone miejsce na dysku 0.  Wybierz [Drive 0 Unallocated Space] (miejsce nieprzydzielone na dysku 0) , a następnie kliknij [Next] (dalej) , aby zainstalować ponownie system operacyjny Windows.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu i nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec wszelkim problemom.
 11. Po zakończeniu ponownej instalacji komputer uruchomi się ponownie i przejdzie do strony ustawień podstawowych systemu operacyjnego Windows — więcej informacji w temacie Windows — pierwsze uruchomienie.
 12. Po skonfigurowaniu podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows i przejściu do pulpitu, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać sterowniki; więcej informacji w temacie Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.

Powrót do spisu treści