[Notebook] Laptop przechodzi bezpośrednio do konfiguracji BIOS po włączeniu - Rozwiązywanie problemów

W sytuacjach, gdy komputer bezpośrednio przechodzi do oprogramowania BIOS lub konfiguracji Aptio zamiast do systemu operacyjnego po włączeniu zasilania, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów:

Ekran BIOS wyświetla różne informacje systemowe na komputerze, takie jak model procesora, rozmiar pamięci, numer seryjny produktu, typ dysku i miejsce na dysku.

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, kliknij poniższy odnośnik do filmu ASUS w serwisie YouTube, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązywania problemu z przechodzeniem komputera bezpośrednio do konfiguracji BIOS po włączeniu zasilania.

 

Odłącz akcesoria i zaktualizuj BIOS

 • Odłącz akcesoria, takie jak zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, płyty CD/DVD, klucze sprzętowe itp.
 • Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji BIOS-u. (W przypadku produktów dla komputerów stacjonarnych należy zapoznać się z Wprowadzeniem do płyty głównej ASUS EZ Flash 3).
  Adnotacja: Użyj innego komputera, aby wyszukać i pobrać BIOS na stronie wsparcia ASUS dla wadliwego modelu, a następnie skopiuj BIOS na dysk USB. Jeśli nie masz innych komputerów, dysków USB lub BIOS został zaktualizowany do dnia dzisiejszego, pomiń ten krok.

 

Potwierdź ustawienia w BIOS-ie

Istnieją dwa rodzaje ekranu BIOS, które są tryb UEFI i tryb Legacy, proszę przejść do odpowiedniej instrukcji w oparciu o bieżący wyświetlacz na komputerze, a następnie odnieść się do następujących kroków w kolejności:

 

Tryb UEFI (Możesz wybrać element za pomocą klawiszy strzałek i Enter klawiatury, Touchpada lub myszy).

 1. Po wejściu do konfiguracji systemu BIOS, naciśnij klawisz skrótu [F7] lub użyj kursora, aby kliknąć [Advanced Mode]①, który zostanie wyświetlony na ekranie.


 2. Załaduj domyślne ustawienia zoptymalizowane przez BIOS. Przejdź do ekranu [Save & Exit]②, a następnie wybierz pozycję [Restore Defaults]③.
 3. Potwierdź, czy załadować BIOS optimized defaults, wybierz Ok i naciśnij klawisz [Enter] lub użyj kursora, aby kliknąć [Ok], że ekran wyświetlony④.
 4. Sprawdź, czy opcja startowa jest prawidłowa. Przejdź do ekranu [Boot]⑤, wybierz pozycję [Boot Option #1]⑥, a następnie upewnij się, że opcja rozruchu jest dostarczana z [wybranym prawidłowym nośnikiem] ⑦.
  Adnotacja: Jeśli na dysku nie jest zainstalowany system operacyjny, proszę go najpierw zainstalować. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak utworzyć i użyć nośnika instalacyjnego do ponownej instalacji systemu Windows 11/10 za pośrednictwem dysku USB.
  Uwaga: Jeśli w Boot Option nic nie ma, oznacza to, że komputer nie może poprawnie wykryć żadnego nośnika danych. Skontaktuj się z działem wsparcia produktów firmy ASUS.
 5. Zapisz ustawienia i wyjdź. Przejdź do ekranu [Save & Exit]⑧, a następnie wybierz pozycję [Save Changes and Exit]⑨.
 6. Potwierdź, czy chcesz zapisać i wyjść z konfiguracji BIOS-u, wybierz [Ok] i naciśnij klawisz [Enter] lub użyj kursora, aby kliknąć [Ok], że wyświetlony ekran⑩.

Jeśli po dostosowaniu ustawień systemu BIOS komputer nadal nie może wejść do systemu operacyjnego Windows, system operacyjny może napotkać pewne problemy. Jesteś w stanie zresetować system poprzez tryb bezpieczny.

 1. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak wejść w tryb bezpieczny. 
 2. Po wejściu w tryb bezpieczny należy wykonać kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetować system. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:
  Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje osobiste pliki
  Jak zresetować system i zachować moje osobiste pliki

 

Jeśli Twój problem nie może być rozwiązany za pomocą powyższego rozwiązania i informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną produktu firmy ASUS, aby uzyskać dalsze informacje.

 

 

Tryb Legacy (Można wybrać elementy za pomocą klawiszy strzałek i klawisza Enter).

 1. Wejdź do konfiguracji BIOS-u.
 2. Załaduj domyślne ustawienia zoptymalizowane przez BIOS. Przejdź do ekranu [Save & Exit]①, wybierz pozycję [Restore Defaults]②, a następnie wybierz [Yes]③.
 3. Sprawdź, czy opcja Boot jest prawidłowa. Przejdź do ekranu [Boot]④, wybierz pozycję [Boot Option #1]⑤, a następnie upewnij się, że opcja rozruchu jest dostarczana z [wybranym prawidłowym nośnikiem]⑥.
  Adnotacja: Jeśli na dysku nie jest zainstalowany system operacyjny, proszę go najpierw zainstalować. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak utworzyć i użyć nośnika instalacyjnego do ponownej instalacji systemu Windows 11/10 za pośrednictwem dysku USB.
  Uwaga: Jeśli w Boot Option nic nie ma, oznacza to, że komputer nie może poprawnie wykryć żadnego nośnika danych. Skontaktuj się z działem wsparcia produktów firmy ASUS. 
 4. Zapisz ustawienia i wyjdź. Przejdź do ekranu [Save & Exit]⑦, wybierz pozycję [Save Changes and Exit]⑧, a następnie wybierz [Yes]⑨.

Jeśli po dostosowaniu ustawień systemu BIOS komputer nadal nie może wejść do systemu operacyjnego Windows, system operacyjny może napotkać pewne problemy. Jesteś w stanie zresetować system poprzez tryb bezpieczny.

 1. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak wejść w tryb bezpieczny. 
 2. Po wejściu w tryb bezpieczny należy wykonać kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetować system. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:
  Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje osobiste pliki
  Jak zresetować system i zachować moje osobiste pliki

 

Jeśli Twój problem nie może być rozwiązany za pomocą powyższego rozwiązania i informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną produktu firmy ASUS, aby uzyskać dalsze informacje.