[Windows 11/10] Trzy sposoby na wyłączenie komputera — zamknięcie, uśpienie i hibernacja

Istnieje wiele sposobów wyłączenia komputera. Możesz całkowicie wyłączyć komputer, uśpić go lub pozwolić mu przejść w tryb hibernacji. W poniższym artykule pokrótce przedstawiono działanie i opis każdego z tych trybów.

 

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o twój aktualny system operacyjny Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Zamknij

Niezapisane dane zostaną utracone po wyłączeniu komputera. Upewnij się, że twoje dane zostały zapisane, a następnie wyłącz komputer.

 1. Kliknij ikonę [Start] na pasku zadań, wybierz ikonę [Zasilanie] , a następnie wybierz [Zamknij].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Powrót do Spisu treści

 

Uśpij

Po przejściu komputera w tryb uśpienia, pobiera on bardzo mało prądu i szybciej się uruchamia, dzięki czemu natychmiast wracasz do pracy tam, gdzie ją przerwano. Nie musisz się martwić, że stracisz pracę z powodu rozładowania baterii, ponieważ system Windows automatycznie zapisuje całą twoją pracę i wyłącza komputer, jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Po przejściu komputera w tryb uśpienia można wznowić pracę naciskając przycisk zasilania komputera, naciskając dowolny klawisz na klawiaturze, klikając przycisk myszy lub otwierając pokrywę laptopa.

Możesz skorzystać z następujących metod usypiania komputera:

 1. Kliknij ikonę [Start] na pasku zadań, wybierz ikonę [Zasilanie] , a następnie wybierz [Uśpij] .
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 2. Gdy komputer jest bezczynny i nie używasz go przez jakiś czas, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Poniżej przedstawiono czas automatycznego usypiania komputera:
  Wpisz i wyszukaj [Ustawienia zasilania, uśpienia i baterii] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz].

  Rozwiń pole [Ekran i uśpij] ; tu możesz ustawić opcje Zasilanie z baterii lub Zasilanie z sieci, określające czas, po jakim komputer przejdzie w tryb uśpienia .

Uwaga: Jeśli w twoim komputerze ustawiono wygaszacz ekranu, a czas włączenia wygaszacza ekranu jest wcześniejszy niż czas uśpienia, komputer w pierwszej kolejności przejdzie w tryb wygaszacza ekranu, a dopiero później w tryb uśpienia. Jeśli chcesz sprawdzić ustawienia wygaszacza ekranu, przejdź do [Ustawienia] > [Personalizacja] > [Ekran blokady], a następnie wybierz [Wygaszacz ekranu].

 1. Po zamknięciu pokrywy laptopa lub naciśnięciu przycisku zasilania komputer również przejdzie w tryb uśpienia. Poniżej przedstawiono co się stanie po naciśnięciu przycisku zasilania lub zamknięciu pokrywy:
  Wpisz i wyszukaj [Wybierz plan zasilania] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz].

  Wybierz [Działanie przycisku zasilania].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
  W oparciu o Zasilanie z baterii lub Zasilanie z sieci, możesz skonfigurować efekt naciśnięcia przycisku zasilania lub zamknięcia pokrywy. (Nic nie rób, uśpij, hibernuj, zamknij) Po zakończeniu konfiguracji wybierz [Zapisz zmiany].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Powrót do Spisu treści

 

Hibernacja

Hibernacja zużywa mniej energii niż tryb uśpienia, a po ponownym uruchomieniu komputera wracasz do miejsca, w którym przerwałeś (choć nie tak szybko, jak tryb uśpienia). Po przejściu komputera w tryb uśpienia można wznowić pracę, naciskając przycisk włączania komputera

 1. Opcja hibernacji może nie być w niektórych modelach domyślnie włączona, więc możesz skorzystać z następującej metody, aby ją włączyć.
  Wpisz i wyszukaj [Wybierz plan zasilania] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz].

  Wybierz [Działanie przycisku zasilania].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
  Kliknij [Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
  Zaznacz pole Hibernacja w Ustawieniach zamykania, a następnie wybierz [Zapisz zmiany].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 2. Teraz będziesz mógł hibernować swój komputer.
  Kliknij ikonę [Start] na pasku zadań, wybierz ikonę [Zasilanie] , a następnie wybierz [Hibernacja].
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Powrót do Spisu treści

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Zamknij

Niezapisane dane zostaną utracone po zamknięciu komputera. Upewnij się, że dane zostały zapisane, a następnie zamknij komputer.

Kliknij ikonę [Start] znajdującą się w skrajnie lewej części paska zadań , wybierz ikonę [Power] (zasilanie)  , a następnie wybierz [Shut down] (zamknij) .

 

Powrót do spisu treści

 

Uśpij

Po przejściu komputera w tryb uśpienia zużywa on bardzo mało energii i uruchamia się szybciej, dzięki czemu natychmiast powracasz do punktu wyjścia. Nie musisz się martwić, że stracisz swoją pracę z powodu wyczerpania baterii, ponieważ system Windows automatycznie zapisuje całą pracę i wyłącza komputer, gdy bateria jest zbyt słaba. Po przejściu komputera w tryb uśpienia można wznowić pracę, naciskając przycisk zasilania komputera, naciskając dowolny klawisz na klawiaturze, klikając przycisk myszy lub otwierając pokrywę laptopa.

Aby uśpić komputer, można skorzystać z następujących sposobów:

 1. Kliknij ikonę [Start] znajdującą się w skrajnie lewej części paska zadań , wybierz ikonę [Power] (zasilanie)  , a następnie wybierz [Sleep] (uśpij) .
 2. Gdy komputer jest bezczynny i nie jest używany przez jakiś czas, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.
  Wpisz i wyszukaj [Power & sleep settings] (ustawienia zasilania i uśpienia) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .

  Możesz skonfigurować opcje On battery power (zasilanie bateryjne) lub When plugged in (zasilanie sieciowe), które określają czas, po jakim komputer przejdzie w tryb uśpienia po okresie bezczynności .

Uwaga: Jeśli w twoim komputerze ustawiono wygaszacz ekranu, a czas włączenia wygaszacza ekranu jest wcześniejszy niż czas uśpienia, komputer w pierwszej kolejności przejdzie w tryb wygaszacza ekranu, a dopiero później w tryb uśpienia. Jeśli chcesz sprawdzić ustawienia wygaszacza ekranu, przejdź do [Ustawienia] > [Personalizacja] > [Ekran blokady], a następnie wybierz [Wygaszacz ekranu].

 1. Po zamknięciu pokrywy laptopa lub naciśnięciu przycisku zasilania komputera, komputer również przejdzie w tryb uśpienia.
  Wpisz i wyszukaj [Power & sleep settings] (ustawienia zasilania i uśpienia) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .

  Wybierz [Additional power settings] (dodatkowe ustawienie zasilania) .

  Wybierz [Choose what the power button does] (wybierz działanie przycisku zasilania) .

  Dla On battery (zasilanie bateryjne) lub Plugged in (zasilanie sieciowe) możesz skonfigurować opcje, które działania zostaną podjęte po naciśnięciu przycisku zasilania lub zamknięciu pokrywy . (Do nothing (nic nie rób), Sleep (uśpij), Hibernate (hibernuj), Shut down (zamknij))
  Po zakończeniu konfiguracji wybierz [Save changes] (zapisz zmiany) .

 

Powrót do spisu treści

 

Hibernacja

Hibernacja zużywa mniej energii niż Uśpienie, a po ponownym uruchomieniu komputera wracasz do punktu wyjścia (choć nie tak szybko jak w przypadku Uśpienia). Po przejściu komputera w tryb uśpienia można wznowić pracę, naciskając przycisk zasilania komputera.

 1. Opcja hibernacji może nie być domyślnie dostępna dla niektórych modeli, więc możesz odwołać się do poniższej metody, aby ją włączyć.
  Wpisz i wyszukaj [Power & sleep settings] (ustawienia zasilania i uśpienia) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .

  Wybierz [Additional power settings] (dodatkowe ustawienie zasilania) .

  Wybierz [Choose what the power button does] (wybierz działanie przycisku zasilania) .

  Kliknij przycisk [Change settings that are currently unavailable] (zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne) .

  Zaznacz pole wyboru Hibertnate (hibernuj) w ustawieniach Shutdown (zamknięcie) , a następnie wybierz [Save changes] (zapisz zmiany) .
 2. Teraz możesz hibernować swój komputer w sposób opisany poniżej.
  Kliknij ikonę [Start] znajdującą się w skrajnie lewej części paska zadań , wybierz ikonę [Power] (zasilanie)  , a następnie wybierz [Hibernate] (hibernuj) .

 

Powrót do spisu treści