[Notebook/komputer stacjonarny/komputer All-in-One] Rozwiązywanie problemów — Komputer nie przechodzi w tryb uśpienia ani hibernacji

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

Sprawdź ustawienia planu zasilania

 1. Wpisz i wyszukaj [Choose a power plan] (wybierz plan zasilania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij [Change plan settings] (zmień ustawienia planu) obok bieżącego planu zasilania.
 3. W opcji Put the computer to sleep (uśpij komputer) wybierz odpowiednie ustawienie czasu, gdy opcja zasilania to On battery (z baterii) i Plugged in (sieciowe) .
 4. Kliknij [Change advanced power settings] (zmień zaawansowane ustawienia zasilania) .
 5. Sprawdź czas wyłączenia dysku twardego — czy dla opcji "None" (żaden) wprowadzone jest ustawienie "Never" (nigdy) . (Ustawienie 0 minut automatycznie zmieni się na Never (nigdy)).
  Adnotacja: W przypadku ustawienia opcji Never (nigdy) dysk twardy nie jest wyłączany, a komputer nie będzie automatycznie przechodził w tryb uśpienia ani hibernacji.
  Adnotacja: Jeśli w komputerze jest mniej opcji zasilania, może być to model obsługiwany w trybie Modern Standby. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej: Dlaczego wśród opcji zasilania brakuje niektórych ustawień?. Kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.
 6. Sprawdź, czy ustawienie opcji Allow wake timers (zezwól na timer wznawiania) jest odpowiednie .
  Adnotacja: To ustawienie zapobiega wznawianiu pracy komputera przez programy. Jeśli chcesz, aby zaplanowane zadanie wznawiało pracę komputera, musisz zmienić to ustawienie z powrotem na Enable (włącz).
  Adnotacja: Jeśli w komputerze jest mniej opcji zasilania, może być to model obsługiwany w trybie Modern Standby. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej: Dlaczego wśród opcji zasilania brakuje niektórych ustawień?. Kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.
 7. Wybierz [Choose what the power button does] (wybierz działanie przycisku zasilania) .
 8. Sprawdź działanie powiązane z opcją When I press the power button (po naciśnięciu przycisku zasilania) oraz When I close the lid (po zamknięciu pokrywy) — zweryfikuj, czy spełnia wymagania .
  Adnotacja: W przypadku komputerów stacjonarnych i komputerów All-in-One nie ma opcji "When I close the lid" (po zamknięciu pokrywy).
 9. Jeśli opcja hibernacji nie jest dostępna domyślnie w komputerze, kliknij [Change settings that are currently unavailable] (zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne) .

  Zaznacz pole wyboru Hibertnate (hibernuj) , a następnie wybierz [Save changes] (zapisz zmiany) . Pojawi się możliwość wyboru tryb Hibertnate (hibernuj).

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Usuń akcesoria i zaktualizuj oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki do najnowszej wersji

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozwiązania problemu.

 

Załaduj domyślne ustawienia oprogramowania BIOS

Spróbuj zresetować BIOS do domyślnych ustawień — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak przywrócić ustawienia BIOS. (W przypadku produktów stacjonarnych zapoznaj się z tematem [Płyta główna/Komputer stacjonarny] Jak przywrócić ustawienia oprogramowania BIOS?).

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Sprawdź aplikacje działające w tle

Sprawdź czy jakiekolwiek aplikacje są uruchomione lub pobierane/aktualizują się, np. Outlook pobiera pocztę, gry aktualizują się, Windows Update, Microsoft Store itp. bądź oprogramowanie antywirusowe skanuje.

Mogą one sprawić, że komputer nie przejdzie w tryb uśpienia ani hibernacji, dlatego zalecamy odczekać do zakończenia lub zamknięcia aplikacji.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów w systemie Windows

 1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshoot settings] (ustawienia rozwiązywania problemów) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz [Other troubleshooters] (dodatkowe procedury rozwiązywania problemów) .
 3. Kliknij [Run] (uruchom) opcji Power (zasilanie) .
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów. Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Przeprowadź czysty rozruch w systemie Windows

"Czysty rozruch" uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i programów rozruchowych, dzięki czemu można określić, czy program działający w tle nie zakłóca pracy gry lub programu. Jest to podobne do uruchamiania systemu Windows w trybie bezpiecznym, ale zapewnia większą kontrolę nad usługami i programami uruchamianymi podczas startu, aby pomóc w wyizolowaniu przyczyny problemu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Jak przeprowadzić czysty rozruch w systemie Windows?.

 1. Wpisz i wyszukaj [System Configuration] (konfiguracja systemu) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator) .
 2. Na karcie [Services] (usługi) w sekcji System Configuration (konfiguracji systemu) zaznacz pole [Hide all Microsoft services] (ukryj wszystkie usługi Microsoft) , wybierz [Disable all] (wyłącz wszystko) , a następnie wybierz [Apply] (zastosuj) .
 3. Na karcie [Startup] (rozruch) w sekcji System Configuration (konfiguracji systemu) kliknij [Open Task Manager] (otwórz menedżera zadań) .
 4. Na karcie [Startup] (rozruch) w menedżerze zadań dla każdej włączonej pozycji rozruchowej zaznacz aplikację , a następnie wybierz [Disable] (wyłącz) .
 5. Zamknij menedżera zadań.
 6. Na karcie Startup (rozruch) w sekcji System Configuration (konfiguracji systemu) wybierz [OK] , a następnie wybierz [Restart] (uruchom ponownie) .

 7. Po ponownym uruchomieniu komputera znajdzie się on w czystym środowisku rozruchowym. Jeśli problem nie występuje, gdy komputer znajduje się w czystym środowisku rozruchowym, wówczas można określić, która aplikacja lub usługa rozruchowa powoduje problem, systematycznie włączając lub wyłączając je i ponownie uruchamiając komputer. 
  Włączaj pojedynczą usługę lub element rozruchowy i ponownie uruchamiaj za każdym razem; powtarzaj ten proces, aby znaleźć problematyczną usługę lub aplikację.
 8. Po ustaleniu elementu rozruchowego lub usługi, która powoduje problem, skontaktuj się z producentem programu, aby ustalić, czy problem można rozwiązać, bądź uruchom system Windows z odznaczoną usługą lub wyłączonym elementem rozruchowym.
  Adnotacja: W przypadku konieczności zresetowania komputera, aby uruchamiał się normalnie, usuń zaznaczenie pola wyboru [Hide all Microsoft services] (ukryj wszystkie usługi Microsoft), wybierz [Enable all] (włącz wszystko), a następnie wybierz [Apply] (zastosuj). W menedżerze zadań włącz wszystkie programy rozruchowe, które wcześniej były ustawione na opcję Disable (wyłącz), wybierz [OK] w tabeli Startup (rozruch) w sekcji System Configuration (konfiguracja systemu), a następnie wybierz [Restart] (uruchom ponownie).

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Zresetuj system

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: 

Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

 

Jeżeli problem nie ustąpił, skontaktuj się z działem wsparcia produktów ASUS, aby uzyskać dodatkowe wsparcie.

 

 

System operacyjny Windows 10

Sprawdź ustawienia planu zasilania

 1. Wpisz i wyszukaj  [Choose a power plan] (wybierz plan zasilania)  na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz  [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij  [Change plan settings] (zmień ustawienia planu)   obok bieżącego planu zasilania.
 3. W opcji  Put the computer to sleep (uśpij komputer)  wybierz odpowiednie ustawienie czasu, gdy opcja zasilania to  On battery (z baterii)  i  Plugged in (sieciowe) .
 4. Kliknij  [Change advanced power settings] (zmień zaawansowane ustawienia zasilania) .
 5. Sprawdź  czas wyłączenia dysku twardego  — czy dla opcji  "None" (żaden)  wprowadzone jest ustawienie  "Never" (nigdy) . (Ustawienie 0 minut automatycznie zmieni się na Never (nigdy)).
  Adnotacja: W przypadku ustawienia opcji Never (nigdy) dysk twardy nie jest wyłączany, a komputer nie będzie automatycznie przechodził w tryb uśpienia ani hibernacji.
  Adnotacja: Jeśli w komputerze jest mniej opcji zasilania, może być to model obsługiwany w trybie Modern Standby. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej:  Dlaczego wśród opcji zasilania brakuje niektórych ustawień?. Kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.
 6. Sprawdź, czy ustawienie opcji  Allow wake timers  (zezwól na timer wznawiania) jest odpowiednie .
  Adnotacja: To ustawienie zapobiega wznawianiu pracy komputera przez programy. Jeśli chcesz, aby zaplanowane zadanie wznawiało pracę komputera, musisz zmienić to ustawienie z powrotem na  Enable (włącz).
  Adnotacja: Jeśli w komputerze jest mniej opcji zasilania, może być to model obsługiwany w trybie Modern Standby. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej:  Dlaczego wśród opcji zasilania brakuje niektórych ustawień?. Kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.
 7. Wybierz  [Choose what the power button does] (wybierz działanie przycisku zasilania) .
 8. Sprawdź działanie powiązane z opcją  When I press the power button (po naciśnięciu przycisku zasilania)  oraz  When I close the lid (po zamknięciu pokrywy)  — zweryfikuj, czy spełnia wymagania .
  Adnotacja: W przypadku komputerów stacjonarnych i komputerów All-in-One nie ma opcji "When I close the lid" (po zamknięciu pokrywy).
 9. Jeśli opcja hibernacji nie jest dostępna domyślnie w komputerze, kliknij  [Change settings that are currently unavailable] (zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne) .

  Zaznacz pole wyboru Hibertnate (hibernuj) , a następnie wybierz  [Save changes] (zapisz zmiany) . Pojawi się możliwość wyboru tryb Hibertnate (hibernuj).

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Usuń akcesoria i zaktualizuj oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki do najnowszej wersji

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozwiązania problemu.

 

Załaduj domyślne ustawienia oprogramowania BIOS

Spróbuj zresetować BIOS do domyślnych ustawień — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:  Jak przywrócić ustawienia BIOS. (W przypadku produktów stacjonarnych zapoznaj się z tematem  [Płyta główna/Komputer stacjonarny] Jak przywrócić ustawienia oprogramowania BIOS?).

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Sprawdź aplikacje działające w tle

Sprawdź czy jakiekolwiek aplikacje są uruchomione lub pobierane/aktualizują się, np. Outlook pobiera pocztę, gry aktualizują się, Windows Update, Microsoft Store itp. bądź oprogramowanie antywirusowe skanuje.

Mogą one sprawić, że komputer nie przejdzie w tryb uśpienia ani hibernacji, dlatego zalecamy odczekać do zakończenia lub zamknięcia aplikacji.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów w systemie Windows

 1. Wpisz i wyszukaj  [Troubleshoot settings] (ustawienia rozwiązywania problemów)  na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij  [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz  [Additional troubleshooters] (dodatkowe procedury rozwiązywania problemów) .
 3. Kliknij  [Run the troubleshooter] (uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów)  opcji Power (zasilanie) .
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów. Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Przeprowadź czysty rozruch w systemie Windows

"Czysty rozruch" uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i programów rozruchowych, dzięki czemu można określić, czy program działający w tle nie zakłóca pracy gry lub programu. Jest to podobne do uruchamiania systemu Windows w trybie bezpiecznym, ale zapewnia większą kontrolę nad usługami i programami uruchamianymi podczas startu, aby pomóc w wyizolowaniu przyczyny problemu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie  Jak przeprowadzić czysty rozruch w systemie Windows?.

 1. Wpisz i wyszukaj  [System Configuration] (konfiguracja systemu)  na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij  [Run as administrator] (uruchom jako administrator) .
 2. Na karcie  [Services] (usługi)  w sekcji System Configuration (konfiguracji systemu) zaznacz pole  [Hide all Microsoft services] (ukryj wszystkie usługi Microsoft) , wybierz  [Disable all] (wyłącz wszystko) , a następnie wybierz  [Apply] (zastosuj) .
 3. Na karcie  [Startup] (rozruch)   w sekcji System Configuration (konfiguracji systemu) kliknij  [Open Task Manager] (otwórz menedżera zadań) .
 4. Na karcie  [Startup] (rozruch)   w menedżerze zadań dla każdej  włączonej  pozycji rozruchowej zaznacz aplikację ⑩ , a następnie wybierz  [Disable] (wyłącz) .
 5. Zamknij menedżera zadań.
 6. Na karcie  Startup (rozruch)  w sekcji System Configuration (konfiguracji systemu) wybierz  [OK] , a następnie wybierz  [Restart] (uruchom ponownie) .

 7. Po ponownym uruchomieniu komputera znajdzie się on w czystym środowisku rozruchowym. Jeśli problem nie występuje, gdy komputer znajduje się w czystym środowisku rozruchowym, wówczas można określić, która aplikacja lub usługa rozruchowa powoduje problem, systematycznie włączając lub wyłączając je i ponownie uruchamiając komputer. 
  Włączaj pojedynczą usługę lub element rozruchowy i ponownie uruchamiaj za każdym razem; powtarzaj ten proces, aby znaleźć problematyczną usługę lub aplikację.
 8. Po ustaleniu elementu rozruchowego lub usługi, która powoduje problem, skontaktuj się z producentem programu, aby ustalić, czy problem można rozwiązać, bądź uruchom system Windows z odznaczoną usługą lub wyłączonym elementem rozruchowym.
  Adnotacja: W przypadku konieczności zresetowania komputera, aby uruchamiał się normalnie, usuń zaznaczenie pola wyboru  [Hide all Microsoft services] (ukryj wszystkie usługi Microsoft), wybierz  [Enable all] (włącz wszystko), a następnie wybierz  [Apply] (zastosuj). W menedżerze zadań włącz wszystkie programy rozruchowe, które wcześniej były ustawione na opcję Disable (wyłącz), wybierz  [OK]  w tabeli Startup (rozruch) w sekcji System Configuration (konfiguracja systemu), a następnie wybierz  [Restart] (uruchom ponownie).

Jeśli problem nadal występuje, przejdź dalej w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:  Jak używać punktu przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Zresetuj system

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: 

Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

 

Jeżeli problem nie ustąpił, skontaktuj się z działem wsparcia produktów ASUS, aby uzyskać dodatkowe wsparcie.