[Notebook/Desktop/AIO] Urządzenie nie budzi się z trybu uśpienia lub hibernacji - Rozwiązywanie problemów

Jeśli twój komputer nie budzi się z trybu uśpienia lub hibernacji, podłącz zasilacz i upewnij się, że dioda ładowania baterii świeci się (na poniższym rysunku przedstawiono laptopa), a następnie kliknij przycisk zasilania, aby wybudzić komputer (jeśli komputer przechodzi w tryb uśpienia na dłuższy czas, przeniesie status zasilania z trybu uśpienia do trybu hibernacji i działanie systemu można wznowić jedynie poprzez naciśnięcie przycisku zasilania).

Jeśli problem utrzymuje się po wykonaniu tej czynności, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, aby wymusić wyłączenia, a następnie ponownie uruchom komputer i zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami:

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji na podstawie bieżącej wersji twojego systemu operacyjnego Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Odłącz akcesoria i zaktualizuj BIOS / pakiety Windows / sterowniki do najnowszej wersji

 

Diagnostyka systemu w celu sprawdzenia sprzętu

Wykonaj diagnostykę systemu w programie MyASUS. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o MyASUS System Diagnosis.

Jeśli w MyASUS nie ma zakładki System Diagnosis, oznacza to, że twój komputer nie obsługuje tej funkcji. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego widzę tylko funkcję „Obsługa klienta” w aplikacji MyASUS.

 

Przywracanie ustawień BIOS-u

Komputer nie budzi się z trybu uśpienia lub hibernacji, co może być powodowane przez zmodyfikowany BIOS. Dlatego spróbuj przywrócić BIOS do ustawień domyślnych.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak przywrócić ustawienia BIOS-u. W przypadku produktów dla komputerów stacjonarnych należy zapoznać się z sekcją [Płyta główna/Desktop] Jak przywrócić ustawienia BIOS-u.

 

Włączenie funkcji budzenia komputera za pomocą klawiatury

 

 1. W pasku wyszukiwania systemu Windows wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń), a następnie kliknij przycisk [Open] (otwórz).
 2. Zaznacz strzałkę obok pozycji [Keyboards] (klawiatury], następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [HID Keyboard Device] (Urządzenie klawiatury HID) i wybierz opcję [Properties] (Właściwości).
  Uwaga: Nazwa urządzenia może być różna w zależności od modelu.  
 3. Wybierz kartę [Power Management] (Zarządzanie energią), następnie zaznacz pole obok opcji [Allow this device to wake the computer] (Zezwalaj temu urządzeniu na budzenie komputera) i kliknij przycisk [OK].
  Uwaga: Jeśli we właściwościach klawiatury nie ma opcji Power Management, zignoruj ten krok.

   

Rozwiązywanie problemów za pomocą programu Windows Power Troubleshooter

 1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshoot settings] (Rozwiąż problemy z komputerem] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).  
 2. Wybierz [Other troubleshooters] (Inne narzędzia do rozwiązywania problemów).  
 3. Kliknij [Run] (Uruchom) w opcji Power (Zasilanie), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów.
 4. Jeśli problem nadal będzie występował, przejdź do kolejnego rozdziału rozwiązywania problemów.

Ponowne włączenie funkcji hibernacji z wiersza poleceń

 1. Wpisz i wyszukaj [Command Prompt] (wiersz poleceń) na pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator)
 2. Po pojawieniu się monitu Kontroli konta użytkownika, wybierz [Yes] (tak)
 3. W wierszu poleceń wpisz "powercfg.exe /hibernate off", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyłączyć funkcję hibernacji.
 4. Po wyłączeniu hibernacji ponownie uruchom komputer.
 5. Otwórz ponownie wiersz poleceń jako administrator i w oknie wiersza poleceń wpisz “powercfg.exe /hibernate on”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby włączyć hibernację.
 6. Jeśli problem nadal będzie występować, wykonaj kolejne kroki rozwiązywania problemów.

Przywracanie systemu z punktu przywracania

Jeśli problem z klawiaturą wystąpił niedawno i jeśli kiedykolwiek został utworzony punkt przywracania systemu lub istnieje możliwość automatycznego przywrócenia systemu, spróbuj przywrócić komputer do stanu sprzed wystąpienia problemu, aby go rozwiązać. Tutaj można dowiedzieć się więcej o tym, jak używać punktu przywracania do przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania.

 

Reset systemu

Jeśli po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozwiązywaniem problemów usterka nadal występuje, należy wykonać kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywrócić pierwotną konfigurację komputera. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:

Jak zresetować system i usunąć wszystkie pliki osobiste?

Jak zresetować system i zachować pliki osobiste?

 

Jeśli problem nie ustępuje, zalecamy pobranie aplikacji MyASUS i próbę rozwiązania problemu za pomocą Diagnostyki systemu. KLIKNIJ TUTAJ!  

 

 

System operacyjny Windows 10

Odłącz akcesoria i zaktualizuj BIOS / pakiety Windows / sterowniki do najnowszej wersji

 

Diagnostyka systemu w celu sprawdzenia sprzętu

Wykonaj diagnostykę systemu w programie MyASUS. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o MyASUS System Diagnosis.

Jeśli w MyASUS nie ma zakładki System Diagnosis, oznacza to, że twój komputer nie obsługuje tej funkcji. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego widzę tylko funkcję „Obsługa klienta” w aplikacji MyASUS.

 

Przywracanie ustawień BIOS-u

Komputer nie budzi się z trybu uśpienia lub hibernacji, co może być powodowane przez zmodyfikowany BIOS. Dlatego spróbuj przywrócić BIOS do ustawień domyślnych.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak przywrócić ustawienia BIOS-u. W przypadku produktów dla komputerów stacjonarnych należy zapoznać się z sekcją [Płyta główna/Desktop] Jak przywrócić ustawienia BIOS-u.

 

Włączenie funkcji budzenia komputera za pomocą klawiatury

 1. W pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz i wyszukaj pozycję [Device Manager] (Menedżer urządzeń), a następnie kliknij przycisk [Open] (Otwórz).  
 2. Zaznacz strzałkę obok pozycji [Keyboards] (klawiatury], następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [HID Keyboard Device] (Urządzenie klawiatury HID) i wybierz opcję [Properties] (Właściwości).
  Uwaga: Nazwa urządzenia może być różna w zależności od modelu
  .
  Uwaga: Nazwa urządzenia może być różna w zależności od modelu.
 3. Wybierz kartę [Power Management] (Zarządzanie energią), następnie zaznacz pole obok opcji [Allow this device to wake the computer] (Zezwalaj temu urządzeniu na budzenie komputera) i kliknij przycisk [OK].
  Uwaga: Jeśli we właściwościach klawiatury nie ma opcji Power Management, zignoruj ten krok. 
 4. Jeśli problem nadal będzie występował, przejdź do kolejnego rozdziału rozwiązywania problemów.

 

Rozwiązywanie problemów za pomocą programu Windows Power Troubleshooter

 

 1. Wpisz i wyszukaj [Troubleshoot settings] (Rozwiąż problemy z komputerem] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz)
 2. Kliknij przycisk [Power] (Zasilanie), a następnie kliknij [Run the troubleshooter] (Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów).  
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów
 4. Jeśli problem nadal będzie występował, przejdź do kolejnego rozdziału rozwiązywania problemów.

Ponowne włączenie funkcji hibernacji z wiersza poleceń

 1. Wpisz i wyszukaj [Command Prompt] (wiersz poleceń) na pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Run as administrator] (uruchom jako administrator)
 2. Po pojawieniu się monitu Kontroli konta użytkownika, wybierz [Yes] (tak)
 3. W wierszu poleceń wpisz "powercfg.exe /hibernate off", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyłączyć funkcję hibernacji.
 4. Po wyłączeniu hibernacji ponownie uruchom komputer.
 5. Otwórz ponownie wiersz poleceń jako administrator i w oknie wiersza poleceń wpisz “powercfg.exe /hibernate on”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby włączyć hibernację.
 6. Jeśli problem nadal będzie występować, wykonaj kolejne kroki rozwiązywania problemów.

Przywracanie systemu z punktu przywracania

Jeśli problem z klawiaturą wystąpił niedawno i jeśli kiedykolwiek został utworzony punkt przywracania systemu lub istnieje możliwość automatycznego przywrócenia systemu, spróbuj przywrócić komputer do stanu sprzed wystąpienia problemu, aby go rozwiązać. Tutaj można dowiedzieć się więcej o tym, jak używać punktu przywracania do przywracania systemu.

Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania.

 

Reset systemu

Jeśli po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozwiązywaniem problemów usterka nadal występuje, należy wykonać kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywrócić pierwotną konfigurację komputera. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:

Jak zresetować system i zachować pliki osobiste?

 

Jeśli problem nie ustępuje, zalecamy pobranie aplikacji MyASUS i próbę rozwiązania problemu za pomocą Diagnostyki systemu. Kliknij w baner!