[Windows 11/10] Jak skonwertować dysk USB na format plików FAT32?

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

 

 1. Wpisz i wyszukaj [File Explorer] (eksplorator plików) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. W oknie eksploratora plików kliknij [This PC] (ten komputer) .
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy napęd USB ④, a następnie wybierz [Format] (formatuj) .
 4. Dla opcji File system (system plików) ustaw [FAT32] ⑥, a następnie wybierz [Start] (uruchom) .
 5. Wyświetlony zostanie komunikat z przypomnieniem, że wszystkie dane w pamięci USB zostaną usunięte. Wybierz [OK] , aby rozpocząć formatowanie dysku USB.
  Adnotacja: Przed przystąpieniem do formatowania wykonaj kopię zapasową danych.
 6. Proces formatowania został zakończony, a dysk USB został skonwertowany na system plików FAT32. Kliknij [OK] , aby zamknąć okno.

 

 

System operacyjny Windows 10

 1. Wpisz i wyszukaj [This PC] (ten komputer) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy napęd USB , a następnie wybierz [Format] (formatuj) .
 3. Dla opcji File system (system plików) ustaw [FAT32] , a następnie wybierz [Start] (uruchom) .
 4. Wyświetlony zostanie komunikat z przypomnieniem, że wszystkie dane w pamięci USB zostaną usunięte. Wybierz [OK] , aby rozpocząć formatowanie dysku USB.
  Adnotacja: Przed przystąpieniem do formatowania wykonaj kopię zapasową danych.
 5. Proces formatowania został zakończony, a dysk USB został skonwertowany na system plików FAT32. Kliknij [OK] , aby zamknąć okno.