[Notebook] Ustawienia wygaszacza ekranu i konserwacji

Ustawienia wygaszacza/konserwacji ekranu pozwalają uniknąć wywoływania objawu „wypalenia” z powodu wyświetlania tego samego statycznego i kontrastowego obrazu przez długi czas, a także zoptymalizować maksymalną żywotność baterii i wydłużyć żywotność laptopa. (Niektóre modele mogą być ustawione domyślnie w momencie produkcji).

 

 

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o aktualny system operacyjny Windows zainstalowany na twoim komputerze:

 

System operacyjny Windows 11 

 

Spis treści:

 

ASUS OLED Care *Funkcja obsługiwana przez modele z panelem OLED.

ASUS OLED Care to specjalny wygaszacz ekranu, który znacząco ogranicza prawdopodobieństwo skrócenia żywotności ekranu OLED. Funkcję można włączyć w aplikacji MyASUS. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Wprowadzenie do dostosowywania w MyASUS.

Uwaga: Jeśli zauważysz, że efekt przezroczystości paska zadań systemu Windows nie może zostać odpowiednio zastosowany, naciśnij klawisz Windows (klawisz Win) na klawiaturze, aby go rozwiązać..

Powrót do spisu treści

 

Tryb ciemny w systemie Windows 

 

 1. Kliknij ikonę [Start] , która znajduje się w lewej części paska zadań, a następnie wybierz ikonę [Ustawienia] .
 2. Wybierz [Personalization] (personalizacja) .
 3. Wybierz [Colors] (kolory) , a następnie wybierz [Dark] (ciemne) .

 

Powrót do spisu treści

 

Tryb ciemny w Microsoft Office

 

 1. Uruchom aplikację Microsoft Office, a następnie wybierz [File] (plik) .
 2. Wybierz [Account] (konto) , a następnie dla Office Theme (motyw pakietu Office) wybierz [Dark Gray] (ciemny szary) .

 

Powrót do spisu treści

 

Czas do wyłączenia wyświetlacza

 

1. Kliknij ikonę [Start] , która znajduje się w lewej części paska zadań, a następnie wybierz ikonę [Ustawienia] .

2. Wybierz [System], a następnie wybierz [Zasilanie i bateria]

 

3. Rozwiń opcję Ekranu i uśpienia, a następnie ustaw „Przy zasilaniu bateryjnym wyłącz ekran po [5 minutach]” i „Po podłączeniu, wyłącz ekran po [5 minutach]”.

 

 

Powrót do spisu treści

 

Wygaszacz ekranu

Zalecamy dostosowanie jasności wyświetlacza do oświetlenia otoczenia, a nie utrzymywanie maksymalnej jasności ekranu przez cały czas.  Aby zmaksymalizować żywotność ekranu, proponujemy również użycie wygaszacza ekranu z animacją na ciemnym tle (np. tekst 3D).

1. Kliknij ikonę [Start] , na paska zadań, a następnie wybierz ikonę [Ustawienia] .

2. Wybierz [Personalization] (personalizacja) ③, następnie wybierz [Zablokuj ekran].

3. Wybierz [Wygaszacz ekranu].

 ​

4. Ustaw animację wygaszacza ekranu na [3D Text] (tekst 3D) , następnie wybierz [OK] .

 

Powrót do spisu treści

 

Ukrycie paska zadań Windows

Automatyczne ukrywanie paska zadań Windows pomaga zmniejszyć statyczny obraz, który jest stale wyświetlany przez dłuższy czas.

1. Kliknij ikonę [Start] , na pasku zadań, a następnie wybierz ikonę [Ustawienia] .

2. Wybierz [Personalization] (personalizacja) następnie wybierz [Pasek zadań].

3. Rozwiń opcję Zachowania paska zadań, a następnie zaznacz pole przed [Automatycznie ukryj pasek zadań].

Powrót do spisu treści

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

ASUS OLED Care *Funkcja obsługiwana przez modele z panelem OLED.

ASUS OLED Care to specjalny wygaszacz ekranu, który znacząco ogranicza prawdopodobieństwo skrócenia żywotności ekranu OLED. Funkcję można włączyć w aplikacji MyASUS. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Wprowadzenie do dostosowywania w MyASUS.

Uwaga: Jeśli zauważysz, że efekt przezroczystości paska zadań Windows nie mógł odpowiednio zastosować, naciśnij klawisz Windows (klawisz Win) na klawiaturze, aby rozwiązać ten problem.

Powrót do spisu treści

 

Tryb ciemny w systemie Windows 10

 

 1. Kliknij ikonę [Start] , która znajduje się w lewej części paska zadań, a następnie wybierz ikonę [Ustawienia] .
 2. Wybierz [Personalization] (personalizacja) .
 3. Wybierz [Colors] (kolory) , a następnie wybierz [Dark] (ciemne) .

 

Powrót do spisu treści

 

Tryb ciemny w Microsoft Office

 

 1. Uruchom aplikację Microsoft Office, a następnie wybierz [File] (plik) .
 2. Wybierz [Account] (konto) , a następnie dla Office Theme (motyw pakietu Office) wybierz [Dark Gray] (ciemny szary) .

 

Powrót do spisu treści

 

Czas do wyłączenia wyświetlacza

 

 1. Kliknij ikonę [Start] , która znajduje się w lewej części paska zadań, a następnie wybierz ikonę [Ustawienia] .
 2. Wybierz [System] (system) .
 3. Wybierz [Power & sleep] (opcje zasilania) , następnie dla ustawienia "On battery power" (zasilanie bateryjne) wybierz opcję wyłączenia wyświetlacza po [4 minutes] (4 minuty) oraz dla ustawienia "When plugged in" (zasilanie sieciowe) wybierz opcję wyłączenia wyświetlacza po [5 minutes] (5 minut) .

 

Powrót do spisu treści

 

Wygaszacz ekranu

Zalecamy dostosowanie jasności wyświetlacza do oświetlenia otoczenia, a nie utrzymywanie maksymalnej jasności ekranu przez cały czas.  Aby zmaksymalizować żywotność ekranu, proponujemy również użycie wygaszacza ekranu z animacją na ciemnym tle (np. tekst 3D).

 1. Kliknij ikonę [Start] , która znajduje się w lewej części paska zadań, a następnie wybierz ikonę [Ustawienia] .
 2. Wybierz [Personalization] (personalizacja) .
 3. Wybierz [Lock screen] (ekran blokady) , a następnie wybierz [Screen saver settings] (ustawienia wygaszacza ekranu) .
 4. Ustaw animację wygaszacza ekranu na [3D Text] (tekst 3D) , następnie wybierz [OK] .

 

Powrót do spisu treści

 

Ukrycie paska zadań Windows

Automatyczne ukrywanie paska zadań Windows pomaga zmniejszyć statyczny obraz, który jest stale wyświetlany przez dłuższy czas.

 1. Kliknij ikonę [Start] , która znajduje się w lewej części paska zadań, a następnie wybierz ikonę [Ustawienia] .
 2. Wybierz [Personalization] (personalizacja) .
 3. Wybierz [Taskbar] (pasek zadań) , a następnie ustaw [Automatically hide the taskbar in desktop mode] (automatyczne ukrywanie paska zadań w trybie pulpitu) na On (wł.) .

Powrót do spisu treści