[Notebook] MyASUS — Diagnostyka systemu

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej na temat: MyASUS — Diagnostyka systemu

https://www.youtube.com/watch?v=izkwG6rLVC4

 

Spis treści

 

Opis scenariuszy

Scenariusze

Opis Element do weryfikacji
Diagnostyka indywidualna Aby mieć pełną świadomość kondycji sprzętowej komputera, zaleca się uruchomienie funkcji weryfikacji w celu sprawdzenia stanu sprzętu w komputerze. Adapter, pamięć, Wi-Fi, Bluetooth, dysk twardy, bateria, wentylator
Błąd niebieskiego ekranu Błąd niebieskiego ekranu (BSOD) jest zazwyczaj związany ze sprzętem lub sterownikami. Większość ekranów BSOD pokazuje kod STOP, który może być użyty do określenia pierwotnej przyczyny wystąpienia błędu. Pamięć, dysk twardy, kontrola sektorów, napęd urządzenia

Slow system

Niewystarczająca ilość pamięci i miejsca na dysku twardym to częste przyczyny spowolnienia systemu. Problemem może być również posiadanie wielu aplikacji i okien otwartych w tym samym czasie. Pamięć, dysk twardy, miejsce na dysku twardym, użycie aplikacji, wentylator
Problemy z łącznością bezprzewodową Stabilność nośników sieciowych i urządzeń internetowych Wi-Fi jest jedną z najczęstszych przyczyn zakłóceń w działaniu sieci. Urządzenie bezprzewodowe i ustawienia, połączenie sieciowe
Błąd sterownika Zainstalowanie niewłaściwego lub starego sterownika może spowodować niestabilność systemu i jego awarię. Sterownik urządzenia
System nie odpowiada Losowe awarie są zazwyczaj spowodowane ustawieniami systemu Windows, awariami sprzętu lub uszkodzeniem przez złośliwe oprogramowanie. Dysk twardy, kontrola sektorów, dystrybucja plików
Długi czas rozruchu Uszkodzony dysk twardy lub uruchomienie zbyt wielu programów w tle może wpłynąć na czas rozruchu i wydłużyć go. Pamięć, dysk twardy, sprawdzanie czasu rozruchu, sprawdzanie harmonogramu zadań
Problemy z baterią Upewnij się, że bateria systemu jest prawidłowo podłączona do zasilacza AC.  Sprawdź zasilanie i upewnij się, że wszystkie odłączane przewody zasilające są poprawnie umieszczone. Upewnij się, że bateria jest prawidłowo umieszczona w komorze baterii, a styki baterii lub systemu nie wykazują problemów. Bateria

Powrót do spisu treści

 

Jak przeprowadzić weryfikację?

 

  1. W sekcji Customized diagnosis (diagnostyka indywidualna) możesz wybrać elementy, które chcesz sprawdzić, a następnie kliknij [Checkup] (weryfikacja) , aby rozpocząć sprawdzanie. Lub kliknij dowolny z poniższych scenariuszy w sekcji System Diagnosis (diagnostyka systemu), aby uzyskać więcej szczegółów na temat sprawdzanych elementów. (Poniżej przedstawiono przykład Diagnostyka indywidualna).
    Czas potrzebny na wykonanie testów będzie się różnił; wykaż się cierpliwością, ponieważ niektóre z nich mogą zająć kilka minut.
  2. Kliknij [Result] (wynik) po zakończeniu testu .
  3. Jeśli po zakończeniu testu wystąpi jakikolwiek błąd, wynik będzie obejmował informacje o błędnych elementach, sugestie dotyczące rozwiązywania problemów i możliwe sposoby rozwiązania problemu .
    Adnotacja: Pamiętaj, że w niektórych sytuacjach konieczne może być uruchomienie Windows Update, co może prowadzić do przywrócenia BitLocker. Zdecydowanie zalecamy zapisanie klucza odzyskiwania BitLocker lub wyłączenie BitLocker przed uruchomieniem Windows Update; więcej informacji zamieszczono w tym temacie: https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1042922/.

    Jeśli problem nie został znaleziony, ale nadal występują problemy związane ze sprzętem/oprogramowaniem, spróbuj przywrócić komputer do poprzedniego stanu, aby rozwiązać problemy. Kliknij [How to restore your PC] (jak przywrócić stan komputera), aby dowiedzieć się więcej o wprowadzeniu procesu przywracania, lub kliknąć [Get Started] (rozpocznij), co spowoduje bezpośrednie uruchomienie procesu przywracania .
  4. W diagnostyce systemu możesz także kliknąć [Previous Record] (poprzedni rejestr), aby wyświetlić wyniki ostatniego testu .

 

Powrót do spisu treści

 

Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1: Jak sprawdzić wersję MyASUS?

Odp. 1: Kliknij [Settings] (ustawienia) z menu po lewej stornie , a następnie wybierz [About] (informacje) u góry — numer wersji zainstalowanego MyASUS znajdziesz w Current Version (bieżąca wersja) .

 

Pyt. 2: Czy mogę przeprowadzić diagnostykę systemu MyASUS w trybie samolotowym?

Odp. 2: Z wyjątkiem diagnostyki indywidualnej Wi-Fi i Bluetooth oraz problemów z łącznością bezprzewodową pozostałe testy mogą być wykonywane w trybie samolotowym.

 

Pyt. 3: Jak zgłosić żądanie naprawy po wykonaniu diagnostyki sprzętu z wykorzystaniem MyASUS?

Odp. 3: Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Jak zgłosić żądanie naprawy po wykonaniu diagnostyki sprzętu z wykorzystaniem MyASUS?.

 

Pyt. 4: Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję „Obsługa klienta”?

Odp. 4: Po pobraniu MyASUS ze sklepu Microsoft może się okazać, że aplikacja obsługuje tylko funkcję „Obsługa klienta”. Powodem tego może być fakt, że produkt nie ma zainstalowanego sterownika „ASUS System Control Interface” lub wersja sterownika nie obsługuje funkcjonalności MyASUS. Więcej informacji można znaleźć w tym temacie.

Powrót do spisu treści

 

Pobierz MyASUS teraz, aby uzyskać doskonałą obsługę. Kliknij poniżej!