[Asystent Google] Jakie komendy obsługuje mój router ASUS?

Dzięki asystentowi Google możesz zatrzymywać łączność Wi-Fi i blokować dostęp do niej lub włączać sieć gościnną; wszystko to możesz wykonać za pomocą prostej komendy głosowej.

Router ASUS obsługuje również następujące komendy głosowe asystenta Google:

Adnotacja: Uaktualnij oprogramowanie układowe do wersji późniejszej niż 3.0.0.4_386_43588.

Informacje na temat uaktualniania oprogramowania układowego można znaleźć w temacie [Łączność bezprzewodowa] Aktualizacja wersji oprogramowania układowego routera

Komenda głosowa Zachowanie routera
Ok Google. Zmień tryb routera na tryb rozgrywki Włącz tryb rozgrywki
Ok Google. Zmień tryb routera na tryb multimedialny Włącz tryb multimedialny
Ok Google. Zmień tryb routera na tryb standardowy Wyłącz QoS
Ok Google. Włącz Internet dla gości na routerze Włącz sieć gościnną
Ok Google. Wyłącz internet dla gości na routerze Wyłącz sieć gościnną

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

    Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.