Żółty wykrzyknik (znak ostrzegawczy) przy oprogramowaniu układowym w Menedżerze urządzeń

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier

 

Jeśli niedawno zaktualizowałeś oprogramowanie BIOS na swoim urządzeniu, a przy oprogramowaniu układowym w Menedżerze urządzeń wyświetlany jest żółty wykrzyknik z komunikatem wskazującym, że aktualizacja oprogramowania układowego nie powiodła się lub że urządzenie nie uruchamia się/nie działa prawidłowo, postępuj zgodnie z poniższymi metodami, aby rozwiązać problem.

Uwaga: Nazwa urządzenia oprogramowania układowego na ilustracjach może się różnić w zależności od modelu produktu.

 

System z włączonym szyfrowaniem urządzenia/standardowym szyfrowaniem funkcją BitLocker

Jeśli w systemie włączone jest szyfrowanie urządzenia lub standardowe szyfrowanie funkcją BitLocker, może to zakłócić ukończenie aktualizacji oprogramowania BIOS. Dowiedz się więcej o wprowadzeniu do szyfrowania urządzeń i standardowego szyfrowania funkcją BitLocker.

Wyłącz szyfrowanie urządzenia/standardowe szyfrowanie funkcją BitLocker. System może wyświetlić monit o ponowne uruchomienie urządzenia w celu ukończenia aktualizacji oprogramowania BIOS lub można go ponownie uruchomić ręcznie. Dowiedz się więcej o tym, jak wyłączyć szyfrowanie urządzenia i standardowe szyfrowanie funkcją BitLocker.

 

Ręczne anulowanie aktualizacji oprogramowania BIOS lub trzykrotne niepowodzenie aktualizacji oprogramowania BIOS

Jeśli aktualizacja oprogramowania BIOS została anulowana ręcznie w trakcie tego procesu lub jeśli aktualizacja oprogramowania BIOS nie powiodła się trzy razy, może to spowodować pojawienie się żółtego wykrzyknika w Menedżerze urządzeń dla oprogramowania układowego.

Rozwiąż problem zgodnie z podanym kodem błędu:

Jeśli błąd oprogramowania układowego to (kod 10)

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy oprogramowanie układowe z żółtym wykrzyknikiem, a następnie kliknij [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie]
 2. Zaznacz opcję [Attempt to remove the driver for this device] (Spróbuj usunąć sterownik dla tego urządzenia)③  i kliknij przycisk [Uninstall] (Odinstaluj).
 3. Po odinstalowaniu kliknij ikonę [Scan for hardware changes] (skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu) na pasku zadań.
 4. Oprogramowanie układowe urządzenia powinno teraz wyświetlać się normalnie.      
 5. Gdy oprogramowanie układowe urządzenie zostanie wyświetlone normalnie, zaktualizuj oprogramowanie BIOS do najnowszej wersji, aby zwiększyć stabilność i optymalizację systemu. Dowiedz się więcej o aktualizowaniu oprogramowania BIOS:
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?
  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

 

Jeśli błąd oprogramowania układowego to (kod 14)

 1. Kliknij przycisk [Restart Computer] (uruchom komputer ponownie).      
 2. Zaznacz opcję [Restart the computer when I click Finish] (uruchom komputer ponownie po kliknięciu przycisku Zakończ]②  i kliknij [Finish] (zakończ).
 3. System automatycznie uruchomi się ponownie i zainicjuje aktualizację oprogramowania BIOS. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć aktualizację oprogramowania BIOS.      
  Oprogramowanie układowe będzie wyświetlane normalnie po zakończeniu aktualizacji oprogramowania BIOS.      

 

Jeśli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.