[ExpertWiFi] Jak zaktualizować oprogramowanie routera ExpertWiFi (Sieciowy interfejs graficzny)

Regularne aktualizowanie oprogramowania układowego routera zapewni, że router będzie miał najnowsze aktualizacje zabezpieczeń i będzie pracował optymalnie.

Zapoznać się z tym artykułem, aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie routera za pomocą sieciowego interfejsu graficznego.

 

Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania układowego online za pośrednictwem sieciowego interfejsu graficznego

Metoda 2: Ręczna aktualizacja oprogramowania układowego

Uwaga: Jeśli nowa wersja oprogramowania układowego zawiera ważne zmiany funkcjonalne i poprawki błędów w celu zapewnienia stabilnego działania routera, router zostanie automatycznie zaktualizowany do nowej wersji po podłączeniu do Internetu.
 

 

Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania układowego online za pośrednictwem sieciowego interfejsu graficznego

1. Połącz się z routerem ExpertWiFi za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres LAN IP routera lub adres routera ExpertWiFi https://expertwifi.net, aby uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego ExpertWiFi. 

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do routera ExpertWi-Fi, a następnie kliknij przycisk [Login] (zaloguj się).

2. Przejdź do [Settings] (ustawienia)> [Administration] (zarządzanie) > [Firmware Upgrade] (aktualizacja oprogramowania układowego)
 

3. Kliknij [Check] (sprawdź), a router sprawdzi, czy wydana została nowa wersja oprogramowania układowego.  Jeśli na serwerze dostępne jest nowe oprogramowanie układowe, router automatycznie zaktualizuje się do nowej wersji.
 

4. Nie wyłączaj routera ExpertWiFi podczas procesu pobierania i aktualizacji oprogramowania układowego.
 

 

 

Metoda 2: Ręczna aktualizacja oprogramowania układowego

1. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania układowego dla swojego routera ze strony internetowej ASUS https://www.asus.com/pl/support/.

    Jako przykład weźmy model EBM68. Listę oprogramowania układowego można znaleźć na stronie pomocy technicznej i pobrać oprogramowanie na swój komputer.

 

2. Pobierz plik oprogramowania układowego i rozpakuj go.

 

3. Podłącz komputer do routera za pomocą kabla lub sieci Wi-Fi, a następnie uzyskaj dostęp do sieciowego interfejsu graficznego za pośrednictwem adresu LAN IP routera lub adresu URL routera https://expertwifi.net w sieciowym interfejsie graficznym.
 
 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do routera ExpertWi-Fi, a następnie kliknij przycisk [Login] (zaloguj się).
 

4. Przejdź do [Settings] (ustawienia)> [Administration] (zarządzanie) > [Firmware Upgrade] (aktualizacja oprogramowania układowego)
 

5. Kliknij Upload (wczytaj) i wybierz pobrany plik, a router rozpocznie proces aktualizacji.
 


6. Nie wyłączaj routera ExpertWiFi podczas procesu pobierania i aktualizacji oprogramowania układowego.
 

 

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)
1. Czy po aktualizacji oprogramowania układowego muszę przywrócić router do domyślnych ustawień fabrycznych?
    Zaleca się przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych routera po zaktualizowaniu oprogramowania układowego.
    Po zakończeniu przywracania postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ponownie skonfigurować router:

    [ExpertWiFi] Jak skonfigurować router ASUS ExpertWiFi za pomocą aplikacji ASUS ExpertWiFi? (QIS, szybka konfiguracja Internetu)
    [ExpertWiFi] Jak korzystać z QIS (szybkiej konfiguracji Internetu) do ustawienia routera ExpertWiFi? (sieciowy interfejs graficzny)

2. Jak rozwiązać problem, jeśli nie udało się wejść do sieciowego interfejsu graficznego routera po aktualizacji oprogramowania układowego lub jeśli aktualizacja oprogramowania układowego nie powiedzie się?
    Aby zresetować router ExpertWiFi, spróbuj wykonać twardy reset do ustawień fabrycznych: [Router bezprzewodowy] Twardy reset do ustawień fabrycznych routera ASUS - Metoda 2 

    Jeśli reset sprzętowy nie pomoże, spróbuj przywrócić oprogramowanie układowe korzystając z tematu pomocy [Router bezprzewodowy] Jak skorzystać z trybu ratunkowego w routerze ASUS?

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.