Rozwiązywanie problemów – Dlaczego głośność mikrofonu po regulacji nadal jest niska?

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One

 

Jeśli napotykasz problem niskiej głośności mikrofonu nawet po wyregulowaniu głośności mikrofonu komputera, najpierw sprawdź, czy twój komputer obsługuje sterownik audio IntelliGo. Odwiedź stronę pomocy technicznej ASUS dla swojego modelu produktu i sprawdź, czy sterownik IntelliGo dostępny jest do pobrania w kategorii sterowników audio na stronie Drivers & Tools (sterowniki i narzędzia). Dowiedz się więcej o tym, jak wyszukiwać sterowniki na oficjalnej stronie ASUS.

Uwaga: Pełna nazwa wspomnianego sterownika może się nieznacznie różnić w zależności od modelu produktu.

Uwaga: Jeśli sterownik audio IntelliGo nie jest widoczny w witrynie pomocy technicznej dla danego modelu produktu, oznacza to, że komputer go nie obsługuje. Zapoznaj się z tym artykułem, aby rozwiązać problemy z dźwiękiem: Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problemy z dźwiękiem (głośniki/mikrofony).
 

 

Jeśli komputer obsługuje dźwięk IntelliGo, a urządzenie Realtek Audio zostało wcześniej usunięte, konieczne może być ponowne zainstalowanie sterowników audio IntelliGo, Dirac i Dolby, aby uniknąć problemów z głośnością mikrofonu.  
Wykonaj następujące kroki, aby potwierdzić i ponownie zainstalować sterowniki:

  1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (Menedżer urządzeń) w pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij przycisk [Open] (otwórz) . (Rysunek po lewej przedstawia ekran wyszukiwania systemu Windows 11; a rysunek po prawej ekran wyszukiwania systemu Windows 10).
  2. Kliknij strzałkę obok typu urządzenia [Sound, video, and game controllers] (Kontrolery dźwięku, wideo i gier) , aby sprawdzić, czy dostępny jest sterownik Realtek Audio
  3. Jeśli sterownik audio Realtek nie pojawia się w Menedżerze urządzeń, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję sterownika audio Realtek dla swojego modelu produktu ze strony pomocy technicznej ASUS. Dowiedz się więcej o tym, jak wyszukiwać i pobierać sterowniki, programy narzędziowe, oprogramowanie BIOS i instrukcje obsługi oraz jak zainstalować sterowniki pobrane z witryny pomocy technicznej ASUS?.
  4. Po zainstalowaniu sterownika audio Realtek wróć do strony pomocy technicznej ASUS dla swojego modelu produktu, a następnie pobierz i zainstaluj sterowniki audio IntelliGo, Dirac i Dolby.  
    Uwaga: Obsługa sterowników audio IntelliGo, Dirac i Dolby może się różnić w zależności od modelu produktu. Możesz sprawdzić, które urządzenia audio są dostępne do pobrania w witrynie pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy są obsługiwane.


  5. Po zainstalowaniu sterowników audio IntelliGo, Dirac i Dolby kliknij strzałkę obok typu urządzenia [Audio Processing Objects (APOs)], aby sprawdzić, czy zainstalowane urządzenia audio znajdują się na liście
  6. Spróbuj ponownie użyć mikrofonu, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 

Jeśli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.