Spoločnosť ASUS hrdo sponzoruje programy a iniciatívy, ktoré prospievajú komunitám po celom svete. Toto úsilie predstavuje ďalší spôsob, ktorým ASUS ctí sľub našej značky poskytovať ľuďom všade radostný digitálny život.
ASUS Medzinárodný program dobrovoľníkov
ASUS každoročne podporuje stovky dobrovoľníkov tým, že sa účastní dobročinných iniciatív v krajinách, ako Indonézia, India, Thajsko, Filipíny, Vietnam, Kambodža a Tanzánia. Pomoc je založená na miestnych potrebách a dobrovoľníci poskytujú podporu rôznymi spôsobmi, vrátane:
  • výuka základných schopností počítačového softvéru;
  • organizovanie kultúrnych výmenných aktivít;
  • doučovanie študentov naprieč rôznymi predmetmi.
Recyklácia PC pre lepšie zajtrajšky
ASUS spolupracuje s miestnymi podnikmi zameranými na recykláciu, ktoré pomáhajú recyklovať elektronický odpad po celom svete. Spoločnosť ASUS minulý rok recyklovala približne 11 miliónov kilogramov elektronického odpadu, čo predstavuje 12,21% z celkového objemu výrobkov predaných v rovnakom časovom období.
Šírenie moderných technológií po celom svete
Pre rozšírenie možností e-learningu do všetkých kútov sveta ASUS daruje repasované aj nové notebooky školám vo vzdialených oblastiach v snahe pomôcť prekonať stávajúcu digitálnu priepasť.
Prístup k digitálnym technológiám pre každého
Od roku 2009 spolupracuje ASUS s lokálnymi kľúčovými organizáciami, ako je ministerstvo zahraničných vecí a ďalšie mimovládne organizácie, na zriadení digitálnych vzdelávacích centier v rozvojových krajinách po celom svete. Už sme založili viac ako 100 centier v krajinách juhovýchodnej Ázie a Strednej a Južnej Ameriky.