Spoločnosť ASUS prichádza s unikátnou základnou myšlienkou, ktorá spája našu globálnu pracovnú silu a pomáha všetkým zamestnancom spoločnosti ASUS vynikať v ich profesijnom aj osobnom živote. Vytvára spoločný jazyk, ktorý spája našu medzinárodnú a rôznorodú pracovnú silu viac ako 16 000 zamestnancov a to v 58 globálnych kanceláriách. Túto základňu nazývame ASUS DNA. V rámci ASUS DNA existujú štyri piliere, ktoré sú základom úspechu jednotlivcov aj organizácie. V kombinácii pomáhajú udržať našu globálnu organizáciu zameranú na jej primárny cieľ stať sa najobdivovanejším vedúcim podnikom novej digitálnej éry na svete.
Najobdivovanejší vedúci podnik novej digitálnej éry na svete
Zaostrené na základné princípy a výsledky
Lean Thinking (Priamočiare myslenie)
Inovácie & vzhľad
Pokora / Čestnosť / Pracovitosť / Pružnosť / Odvaha
Zaostrené na základné principy a výsledky
Pre zabezpečenie holistického prístupu k dizajnu a inováciám ASUS povzbudzuje každého zamestnanca, aby každý projekt sledoval zo všetkých možných uhlov, čo v konečnom dôsledku vedie k neuveriteľnej kvalite a používateľsky prívetivej funkčnosti.
Lean Thinking (Priamočiare myslenie)
V neustálom úsilí o zvýšenie efektivity v rôznych fázach návrhu, vývoja a výroby podporuje spoločnosť ASUS otvorenú komunikáciu naprieč všetkými úrovňami organizácie. Taktiež sme zahrnuli zásady Lean Six Sigma, ktoré pomáhajú vytvárať efektivitu a šetria zdroje, čo vedie k nižším nákladom.
Inovácie & vzhľad
ASUS, rovnako ako umelec hľadajúci dokonalosť, sa snaží vytvoriť riešenia, ktoré sú krásne aj praktické. Táto dôkladná pozornosť venovaná detailom spolu s prístupom zameraným na zákazníka nám umožňuje plniť náš záväzok poskytovať našim používateľom neuveriteľné zážitky za každých okolností.