Notebook z videoklipu

    04/28/2018

    Všímame si, a to je dobré. Stali sme sa detailistami a postupne je nás čoraz viac, čo dbáme na precíznosť, sledujeme veci okolo seba, a to nie len v hlavnom dianí udalostí, ale aj na pozadí.


    ASUS bojuje za udržateľnosť životného prostredia

    04/24/2018

    ASUS s hrdosťou oznámil, že úspešne dokončil program UL Environment's Circularity Facts. Tento program využíva procesy udržateľnosti životného prostredia a štandardy na vyčíslenie snahy spoločnosti o kruhovú ekonomiku, v rámci ktorej sa minimalizuje odpad a materiály sa využívajú počas dlhšej doby.