Poradenstvo spoločnosti ASUS pre bezpečnosť produk

  Poradenstvo spoločnosti ASUS pre bezpečnosť produktov

  Bezpečnosť a ochranu súkromia našich zákazníkov berieme veľmi vážne. Produkty spoločnosti ASUS sú preto vyrábané s dôrazom na ochranu tohto súkromia. Neustále sa snažíme naše záruky bezpečnosti a ochrany osobných údajov vylepšovať v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi a vítame všetky informácie od našich zákazníkov o prípadných bezpečnostných medzerách či nedostatočnej ochrane osobných údajov súvisiacich s našimi produktmi. Všetky informácie, ktoré dodáte spoločnosti ASUS, budú použité iba k vyriešeniu bezpečnostných chýb alebo problémov, ktoré ste ohlásili. Tento proces môže zahŕňať kontakt s vami pre ďalšie relevantné informácie.

  Ako nahlásiť bezpečnostnú chybu alebo nedostatok spoločnosti ASUS

  Vítame všetky správy týkajúce sa incidentov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany súkromia a vyzývame vás, aby ste sa s týmito záležitosťami na nás obrátili prostredníctvom našej e-mailovej adresy security@asus.com. Aby sme mohli ihneď reagovať na vaše pripomienky, uveďte prosím do e-mailu nasledujúce informácie:

  1. Vaše celé meno a spôsob, ako vás kontaktovať. Môže to byť e-mailová adresa, telefónne číslo alebo akýkoľvek iný preferovaný spôsob, aký sa dá použiť, aby sme sa s vami spojili. Pokiaľ zadáte telefónne číslo, uveďte celý kód krajiny, kód oblasti a telefónnej linky.
  2. Úplné a podrobné informácie o nedostatku, ktorý chcete ohlásiť. Správa by mala zahŕňať nasledujúce informácie, (ak sa dajú použiť):
   1. Názov služby alebo systémov spoločnosti ASUS, ktorých sa vaša správa týka.
   2. Typ produktu, názov produktu a číslo modelu ohlasovaných hardvérových produktov.
   3. Názov, opis a číslo verzie akéhokoľvek softvéru ASUS, ktorého sa vaša správa týka.
   4. Úplný a podrobný opis nedostatku alebo obavy spolu so všetkými informáciami, o ktorých sa domnievate, že sú relevantné a ďalšími prípadnými informáciami, ktoré nám môžu pomôcť zreplikovať a/alebo vyriešiť daný problém.

  Zodpovedné pokyny pre podávanie správ

  ASUS oceňuje všetky príspevky od zákazníkov a širšej komunity ASUS, ktoré pomáhajú zlepšovať bezpečnosť našich produktov a služieb. Žiadame však, aby ste pri vyšetrovaní alebo oznamovaní akýchkoľvek nedostatkov jednali zodpovedne a pamätali na nasledujúce skutočnosti:

  1. Nepokúšajte sa pristupovať alebo upravovať žiadne služby, systémy, produkty alebo softvér ASUS bez oprávnenia.
  2. Nezverejňujte ani neupravujte, ani nijak nepoužívajte akékoľvek údaje, ktoré ste objavili.
  3. Všetky informácie poskytnuté alebo prijaté od ktorejkoľvek strany týkajúce sa hlásených nedostatkov musia zostať celkom dôverné.

  Následný postup

  Akonáhle vyriešime vykázané nedostatky, poskytneme vhodné riešenia všetkým dotknutým zákazníkom. Budeme sa tým zaoberať s najvyššou prioritou a akonáhle to bude vhodné, ponúkneme riešenie.

  Spoločnosť ASUS tiež udržuje zoznam najnovších aktualizácií softvéru spolu s opisom problémov, ktoré boli opravené. Hoci našich zákazníkov upozorňujeme na aktualizácie, odporúčame, aby zákazníci navštevovali túto stránku pravidelne a uistili sa, že majú prístup k najnovším aktualizáciám.

  Najnovšie aktualizácie zabezpečenia

  08/07/2018 Najnovšie oznámenie o softvéroch pre zariadenie ZenFone/ZenPad

  Spoločnosť ASUS si je vedomá nižšie uvedenej chyby zabezpečenia. Vaše zabezpečenie berieme veľmi vážne a usilovne pracujeme na aktualizácii softvéru pre modely ZenFone/ZenPad. Aktualizujte svoj ZenFone/ZenPad na najnovšiu verziu softvéru, keď bude k dispozícii. Do tej doby používajte ASUS Mobile Manager alebo si nainštalujte spoľahlivú aplikáciu pre zabezpečenie od iných výrobcov, ktoré zaistí ďalšie zabezpečenie vašich zariadení.

  Možné hrozby:
  • Škodlivá aplikácia môže získať chybový datalog.
  • Škodlivá aplikácia môže urobiť snímok obrazovky (s animáciou snímku obrazovky).
  • Pomocou vzdialeného prístupu sa dá cez internet nainštalovať škodlivá aplikácia a po spustení je možné je opäť odinštalovať.
  • Príkazy možno vykonávať ako užívateľ systému.

  Nižšie uvádzame niektoré odporúčané bezpečnostné opatrenia pre všetkých užívateľov:
  (1) Zaistite aktualizáciu operačného systému a softvéru najnovších verzií, ktorú nájdete na webovej stránke spoločnosti ASUS (www.asus.com). Pomocou vyhľadávacieho nástroja v pravej hornej časti stránky ASUS vyhľadajte model vášho zariadenia a postupujte podľa tohto označenia: Podpora > Ovládače & Služby > Ovládače & Nástroje > BIOS & Firmware . Tu môžete skontrolovať, či je vaše zariadenie vybavené najnovšou verziou a prípadne si ju môžete stiahnuť, pokiaľ sa vaše zariadenie automaticky neaktualizovalo.
  (2) Nesťahujte si žiadné aplikácie z iného zdroja než Google Play.
  (3) Odinštalujte všetky aplikácie, ktoré boli skôr stiahnuté z iných zdrojov než je Google Play.
  (4) Nainštalujte aplikáciu ASUS Mobile Manager alebo dôveryhodnú zabezpečovaciu aplikáciu tretej strany, ktorá posíli bezpečnosť vášho zariadenia a aplikácií.

  06/08/2018 Bezpečnostné odporúčania pre malvér VPNFilter

  Spoločnosť Talos Intelligence nedávno zistila, že VPNFilter je zameraný na viac značiek a modelov než bol počiatočný predpoklad a následujúce routery ASUS môžu byť potencionálnými cielmi:
  RT-AC66U
  RT-N10 (už sa nevyrába)
  RT-N10E (už sa nevyrába)
  RT-N10U (už sa nevyrába)
  RT-N56U (už sa nevyrába)
  RT-N66U

  Aby sme pomohli majiteľom týchto routerov prijať nevyhnutné opatrenia, zostavili sme kontrolný zoznam zabezpečení:
  (1) Resetujte zariadenie na továrne nastavenie: Podržte po dobu najmenej piatich sekúnd tlačidlo Reset na zadnej strane, kým nezačne blikať kontrolka napájania.
  (2) Aktualizujte všetky zariadenia na najnovší firmvér.
  (3) Uistite sa, že východiskové heslo administrátora bolo zmenené.
  (4) Deaktivujte vzdialené ovládanie (vo východiskovom nastavení je táto funkcia neaktívna, môžete ju aktivovať iba pomocou rozšírených nastavení).
  (5) V rozšírenom nastavení -> Firewall aktivujte filter URL. Nastavte Typ tabuľky filtru na hodnotu Zakázaný zoznam (Black List). Pridajte "photobucket" a "toknowall" do zoznamu URL filtra.

  Pre všetkých užívateľov s vyššie uvedenými modelmi, ktoré sa už nevyrábajú, dôrazne odporúčame upgradovať na router AiProtection. Technológia AiProtection poháňaná technológiou Trend Micro™ je vo výbave širokého výberu routerov ASUS a ROG. Kedykoľvek je zistená hrozba, spojenie medzi vaším zariadením a škodlivým serverom je zablokované skôr, než dôjde k ohrozeniu osobných údajov. zoznam škodlivých serverov je neustále aktualizovaný synchronizáciou s databázou Cloud Micro Trend Micro automaticky. Tým je vaše sieťové prostredie nepřetržite chránené pomocou najnovšej aktualizácie.

  04/03/2018 Oznámenie o chybe zabezpečenia (CVE-2018-5999, CVE-2018-6000) pre routery ASUS

  Hrozby: CVE-2018-5999, CVE-2018-6000

  zoznam potenciálne ohrozených routerov ASUS a ROG na zozname nižšie.

  Táto chyba zabezpečenia postihuje všetky zmeny užívateľov a hesla urobené vlastníkom.
  Možné zmeny nastavenia routeru:

  • Číselné označenie portov
  • Zmena VPN účtu & hesla
  • Změna DDNS
  • Zmena jazykového nastavenia UI

  Riešenie:
  Okamžite aktualizujte router ASUS a ROG na najnovší firmvér.
  Pokiaľ sa nedá aktualizovať firmvér, ku zmierneniu rizík by mali byť použité následujúce kroky, hoci je dôrazne odporúčané, aby užívateľ aktualizoval firmvér pri najbližšej príležitosti:

  • Deaktivujte SSH / Telnet
  • Deaktivujte VPN (dostupné iba na niektorých modeloch)
  • Aktivujte AiProtection (dostupné iba na niektorých modeloch)
  • Opäť zmeňte svoje login ID & heslo. Heslo by malo obsahovať aspoň 8 znakov pomocou kombinácie písmen, čísel a špeciálnych symbolov.

  Ohrozené produkty:
  Model Firmvér (Minimálna odporúčaná verzia)
  BRT-AC828 3.0.0.4.380.7432
  GT-AC5300 3.0.0.4.384.20287
  RT-AC5300 3.0.0.4.384.20287
  RT-AC88U 3.0.0.4.384.10007
  RT-AC3100 3.0.0.4.384.10007
  RT-AC86U 3.0.0.4.384.10007
  RT-AC2900 3.0.0.4.384.10007
  RT-AC68 séria 3.0.0.4.384.10007
  RT-AC1900 séria 3.0.0.4.384.10007
  RT-AC66U_B1 3.0.0.4.384.10007
  RT-AC1750_B1 3.0.0.4.384.10007
  RT-AC87 séria 3.0.0.4.382.50010
  RT-AC3200 3.0.0.4.382.50010
  RT-AC56U 3.0.0.4.382.50010
  RT-AC55U 3.0.0.4.382.50018
  RT-AC1200 3.0.0.4.380.10446
  RT-N18U 3.0.0.4.382.39935
  RT-AC51U+ 3.0.0.4.380.10446
  RT-AC52U_B1 3.0.0.4.380.10446
  Lyra 3.0.0.4.382.11572
  Lyra mini 3.0.0.4.382.11572
  RT-AC66U 3.0.0.4.380.8228
  RT-N66U 3.0.0.4.380.8228
  RT-N600 3.0.0.4.380.10446
  RT-AC1200GU 3.0.0.4.380.10446
  RT-AC1200G 3.0.0.4.382.50276
  RT-AC1200G+ 3.0.0.4.382.50276
  RT-AC53 3.0.0.4382.10446
  RT-AC750GF 3.0.0.4382.10446
  RT-AC53U 3.0.0.4.380.8228
  RT-N12_D1 3.0.0.4.380.8228
  RT-N12HP_B1 3.0.0.4.380.8228
  RT-AC56S 3.0.0.4.382.50624
  RT-N14U 3.0.0.4.380.8285
  RT-N14UHP 3.0.0.4.380.8287
  RT-AC54U 3.0.0.4.380.8228
  RT-ACRH17 3.0.0.4.382.50243
  RT-AC55UHP 3.0.0.4.382.50276
  RT-N300 3.0.0.4.380.8228
  RT-AC1200HP 3.0.0.4.380.8228
  RT-AC51U 3.0.0.4.380.8228
  RT-AC750 3.0.0.4.380.8228
  RT-AC52U 3.0.0.4.380.8241
  RT-AC58U 3.0.0.4.380.8228
  RT-ACRH13 3.0.0.4.380.8228
  RT-AC1300UHP 3.0.0.4.380.8228
  RT-N11P_B1 3.0.0.4.380.10410
  RT-N300_B1 3.0.0.4.380.10410
  RT-N12 VP_B1 3.0.0.4.380.10410
  RT-N12+ B1 3.0.0.4.380.10410
  RT-N12+ PRO 3.0.0.4.380.10410
  RT-N12E C1 3.0.0.4.380.10410


  12/30/2017 Nový firmvér dostupný pre Bezdrôtový Router GT-AC5300/ RT-AC5300/ RT-AC88U/ RT-AC3100/ RT-AC87U/ RT-AC87R/ RT-AC3200/ RT-AC86U/ RT-AC68 série/ RT-AC55U/ RT-N18U/
  10/31/2017 Aktualizácia zabezpečenia pre zraniteľnosť protokolu WPA2

  ASUS úzko spolupracuje s dodávateľmi čipových sád na vyriešenie chyby v bezpečnostnom protokole WPA2, ktorý ovplyvňuje niektoré, ale nie všetky výrobky ASUS (nižšie uvedený zoznam). KRACK môže túto chybu zabezpečenia zneužiť iba za určitých podmienok zvýraznených v predchádzajúcej aktualizácii. Za následujúcich podmienok je konfigurácia vašej siete bezpečnejšia:

  (1) Routery a gateway pracujúce vo východiskovom režime (režim routera) a režim AP.
  (2) Rozširovače dosahu sú v režime AP.
  (3) Pri použití Powerline adaptérov a prepínacích produktov.

  ASUS aktívne pracuje na riešení a bude pokračovať v publikovaní aktualizácií softvéru. Viac informácií tu: https://www.asus.com/support/

  Kompletný zoznam routerov, ktoré nie sú ovplyvnené hrozbou KRACK, pokiaľ sú vo východiskovom režime:
  GT-AC5300
  RT-AC1200
  RT-AC1200G
  RT-AC1200G Plus
  RT-AC1200HP
  RT-AC1300HP
  RT-AC1900
  RT-AC1900P
  RT-AC3100
  RT-AC3200
  RT-AC51U
  RT-AC52U
  RT-AC53
  RT-AC5300
  RT-AC53U
  RT-AC54U
  RT-AC55U
  RT-AC55UHP
  RT-AC56S
  RT-AC56U
  RT-AC58U
  RT-AC66U
  RT-AC66U B1
  RT-AC66W
  RT-AC68P
  RT-AC68UF
  RT-AC68W
  RT-AC86U
  RT-AC87U
  RT-AC88U
  RT-ACRH17
  RT-ACRH13
  RT-N10P V3
  RT-N11P B1
  RT-N12 D1
  RT-N12 VP B1
  RT-N12+
  RT-N12+ B1
  RT-N12E C1
  RT-N12E_B1
  RT-N12HP B1
  RT-N14U
  RT-N14UHP
  RT-N16
  RT-N18U
  RT-N300 B1
  RT-N56U
  RT-N56U B1
  RT-N65U
  RT-N66U
  RT-N66W
  BRT-AC828
  DSL-AC87VG
  DSL-AC52U
  DSL-AC55U
  DSL-AC56U
  DSL-AC68R
  DSL-AC68U
  DSL-N10_C1
  DSL-N12E_C1
  DSL-N12HP
  DSL-N12U
  DSL-N12U B1
  DSL-N12U D1
  DSL-N12U_C1
  DSL-N14U
  DSL-N14U B1
  DSL-N16
  DSL-N16U
  DSL-N17U
  DSL-N55U D1
  DSL-N55U_C1
  4G-AC68U
  RT-AC65U
  RT-AC85U

  10/18/2017 Bezpečnostné odporúčanie pre zraniteľnosť protokolu WPA2

  Spoločnosť ASUS si je vedoma nedávneho problému so zabezpečením WPA2. Vašu bezpečnosť a súkromie berieme vážne a v súčasnej dobe pracujeme na kompletnom riešení tejto situácie. Pre túto chvíľu by sme chceli pomôcť objasniť závažnosť potencionálnej hrozby a zoznámili našich zákazníkov s krokmi, ktoré je potrebné podniknúť, aby sa predišlo alebo sa znížilo riziko ohrozenia.

  Vaše zariadenia sú zranitelné v případě, že je útočník vo fyzickej blízkosti vašej bezdrôtovej siete a môže sa k nej pripojiť. Pomocou tohto pripojenia nemôže ukradnúť bankové informácie, heslá alebo iné dáta na zabezpečenom pripojení, ktoré využíva správne šifrovanie typu end-to-end. Útočník by však mohol túto informáciu zachytiť a prečítať na nezabezpečenom spojení prostredníctvom zneužitia siete WiFi. V závislosti na konfigurácii siete je tiež možné, aby útočník presmeroval sieťové fungovania, odoslal neplatné dáta do zariadenia alebo dokonca infikoval sieť malvérom.

  Horúčkovito pracujeme s dodávateľmi čipových sád, aby sme vyriešili túto chybu zabezpečenia a v blízkej budúcnosti uvolníme bezpečnostnú záplatu pre postihnuté routere. Ešte predtím, než bude tento firmvér uvolnený, je tu niekoľko krokov, ktoré odporúčame všetkým užívateľom:

  (1) kým nebude váš router a vaše zariadenia aktualizované, vyhnite sa verejným Wi-Fi a Hotspotom. Pokiaľ je to možné, použite mobilné sieťové pripojenie.
  (2) Pripojujte sa iba k zabezpečeným službám, ktorým dôverujete alebo ktoré sú overené. Webové stránky, ktoré používajú protokol HTTPS alebo iné zabezpečené pripojenia, budú obsahovať protokol HTTPS v adrese URL. Pokiaľ je spojenie zaistené pomocou služby TLS 1.2, vaše aktivity s touto službou sú v túto chvíľu bezpečné.
  (3) Udržujte svoj operačný systém a antivirový softvér aktuálny. Spoločnosť Microsoft nedávno aktualizovala systém Windows, aby túto chybu opravila na svojich najnovších operačných systémoch. Aktualizácia spoločností Google a Apple budú nasledovať veľmi skoro.
  (4) Pokiaľ máte pochybnosti, použite pre prístup k internetu mobilnú sieť alebo káblové pripojenie (Ethernet). Táto zranitelnosť ovplyvňuje iba prenos 802.11 medzi Wi-Fi routerom a pripojeným zariadením na využívanom pripojení WiFi.

  04/26/2017 Nový firmvér je k dispozícii pre Bezdrôtový Router RT-AC88U/ Bezdrôtový Router RT-AC66U B1
  04/24/2017 Nový firmér je k dispozícii pre Bezdrôtový Router RT-AC5300/ Bezdrôtový Router RT-AC3100
  04/14/2017 Nový firmér je k dispozícii pre Bezdrôtový Router RT-AC53
  03/31/2017 Nový firmér je k dispozícii pre Bezdrôtový Router RT-AC87U/ RT-AC87R/ RT-AC3200/ RT-AC68U/ RT-AC68R/ RT-AC68W/ RT-AC68P/ RT-AC1900P/ RT-AC66U/ RT-AC66R/ RT-AC1750/ RT-AC56U/ RT-AC56R/ RT-N66U/ RT-N66R/ RT-N66W/ RT-AC53U/ RT-AC51U/ RT-AC750/ RT-N300/ RT-N11P/ RT-N12+/ RT-N12+ Pro/ RT-N12E B1/
  03/24/2017 Nový softvér je k dispozícii pre Bezdrôtový Adaptér PCE-AC56
  12/23/2016 Nový firmvér je k dispozícii pre Bezdrôtový Router RT-AC5300 / RT-AC88U / RT-AC3100 / RT-AC3200 / RT-AC87U / RT-AC87R / RT-AC66U / RT-AC66W / RT-AC1750 / RT-AC55UHP / RT-AC55U / RT-AC52U / RT-N56U / RT-N12 D1
  12/13/2016 Nový firmvér je k dispozícii pre Bezdrôtový Router RT-AC68U / RT-AC68R / RT-AC68W / RT-AC68UF / RT-AC68P / RT-AC1900P / RT-AC1900 / RT-AC66U_B1
  10/29/2016 Nový firmvér je k dispozícii pre Repeater RP-N12 / RP-N14 / RP-N53 / RP-AC52/ RP-AC56/ Media Bridge EA-N66/ EA-N66R

  10/17/2016 Nový ovládač ATK je k dispozícii pre Notebook K53SV
  09/10/2016 Nový firmvér je k dispozícii pre Bezdrôtový Router RT-AC66U / RT-AC66R / RT-AC66W / RT-AC1750

  Sieň slávy

  Radi by sme poďakovali tým, ktorí nás včas upozornili na rizikové situácie. Stali sa prvými reportérmi, ktorí nás varovali pred týmito rizikami a ich upozornenie viedlo k vyriešeniu problému spoločností ASUSTek Computer Inc. ďakujeme vám a gratulujeme vám za preukázanie vašich technických zručností, bezpečnostných znalostí a zodpovedného chovania.

  2018 ∇
  júl 2018:
  • Rick Ramgattie
  • Nishant Saurav
  • Mohammed Adel
  • Wai Yan Aung
  • Pethuraj M
  jún 2018:
  • Lawrence Amer
  • Alban Cenaj
  • Wai Yan Aung
  máj 2018:
  • Yeasir Arafat
  • Anil Tom
  • Sara Badran
  apríl 2018:
  • Yonghui Han ze společnosti Fortinet's FortiGuard Labs
  • Dmitriy Alekseev
  • Fish Getachew
  • Nathu Nandwani
  • Nicodemo Gawronski & Ana Maria Popescu @amiutza
  • Diego Juarez ze společnosti Core Security Technologies pro vyzvyžení zranitelnosti v Asus Aura Sync.
  • Mohamed A. Baset ze Seekurity.com SAS de C.V.
  marec 2018:
  • Emad Abou Shanab
  • Konduru Jashwanth
  • Nikhil Srivastava
  • Dan Nino I. Fabro.
  • Kunal Bahl
  január 2018:
  • HaoTian Xiang
  • Niv Levi
  • Chris Wood
  • Vasim Shaikh (India)
  • Wen Bin Kong
  • Florian Kunushevci
  • Pritesh Mistry
  • Ismail Tasdelen
  február 2018:
  • Dipak Prajapati
  • Vasim Shaikh (India)
  • Akaash M. Sharma
  • Kushal Sharma
  • Adesh Nandkishor Kolte
  • Chirag Gupta
  • Osanda Malith Jayathissa (@OsandaMalith)
  • Chacko K Abraham
  • Suvadip Kar
  • Ankit Singh Nikhil Sahoo a Ipsita Subhadarshan Sahoo
  • Yassine Nafiai
  • Guy Arazi
  2017 ∇
  december 2017:
  • Blazej Adamczyk
  • Joaquim Espinhara
  • Beyond Security’s SecuriTeam Secure Disclosure program
  • David Maciejak ze společnosti Fortinet's FortiGuard Labs
  september 2017:
  • Ketankumar Godhani
  • Ankit Singh
  • Junaid Farhan
  október 2017:
  • Daniel Diez
  • Sankalpa Nirmana
  • Vyshnav Vizz
  november 2017:
  • Samet Şahin
  • Ranjeet Jaiswal
  august 2017:
  • Yoko
  • Sreedeep Ck Alavil
  apríl 2017:
  • Cool Alfaiz
  • Manav Infosec
  • Mohammad Abdullah
  marec 2017:
  • Cool Alfaiz
  február 2017:
  • CDL
  2016 ∇
  december 2016:
  • Kishan Kumar
  október 2016:
  • Yunus Yildirim
  • Muhammad Hammad
  • Chris
  november 2016:
  • Steave Afters
  • Jhack