Case Studies

Sort & Filter
43 Results
Show more
Sort by:
Sort & Filter
Clear All
Industries
More
Products
More
Cancel
Apply
Back to filter

คล่องตัว ครบครัน เพิ่มประสิทธิภาพงาน, บริษัท ซีเวย์ เอ็กซ์เพรส จำกัด, ASUS Expertbook B5 Flip

Government
คล่องตัว ครบครัน เพิ่มประสิทธิภาพงาน, บริษัท ซีเวย์ เอ็กซ์เพรส จำกัด, ASUS Expertbook B5 Flip
Logo SEAWAY EXPRESS CO.,LTD.

รูปลักษณ์หรูหรา ฟังก์ชันพร้อมสำหรับการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ASUS ExpertCenter E3402

Education
เครื่องคอมพิวเตอร์คือสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเท่าทันเทคโนโลยี ในความเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โดยตัวเลือกหนึ่งที่โดดเด่นมากในวันนี้ คือ ASUS ExpertCenter E3402
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ฟังก์ชันครบครัน ใช้งานคล่องตัว ตอบโจทย์คนทุกวัย ศูนย์ราชการนนทบุรี (ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี) ASUS ExpertCenterD500TC

Government
การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการในงานด้านการบริการประชาชน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อการทำงานที่คล่องตัวสำหรับเจ้าพนักงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการนนทบุรี เชื่อว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นจุดเริ่มต้นของงานที่ดี และเครื่องที่จะสนองตอบการทำงานได้ดีก็ควรเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ง่าย ซึ่งตัวเลือกในวันนี้ คือ ASUS ExpertCenter D500TC
ศูนย์ราชการนนทบุรี

เสริมทุกการทำงานให้คล่องตัว ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี (กลุ่มบริหารงานปกครอง ) ASUS ExpertCenter F3200

Government
ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตอบโจทย์เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของภาคราชการในวันที่ประเทศไทยขับเคลื่อนผ่าน Thailand 4.0 ที่ต้องผสานเทคโนโลยีไปกับการทำงาน และการบริการประชาชน เมื่อต้องเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน กลุ่มบริหารงานปกครอง ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี พิจารณาจากทั้งสเปคที่เหมาะสม และฟังก์ชันเพื่อเสริมการทำงานให้คล่องตัว ซึ่งครั้งนี้ ASUS ExpertCenter F3200 คือคำตอบนั้น
ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

ทนทาน ฟังก์ชันครบ เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี ASUS BR1100F และ ExpertBook B3402F

Education
การมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนยุคใหม่ใกล้ชิดและคุ้นเคยเทคโนโลยี เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางพื้นฐานเพื่อการใช้งานที่เชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันก็ช่วยจุดประกายให้เยาวชนเห็นเป้าหมายด้านอาชีพมากขึ้น โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี จึงมุ่งมั่นให้นักเรียนได้รับคุณภาพการเรียนด้านนี้อย่างดีที่สุด และวันนี้โรงเรียนได้เลือก ASUS BR1100F และ ASUS ExpertBook B3402F มารับหน้าที่สำคัญนี้
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี

คุ้มค่าต่อการทำงาน ราคาจับต้องได้ บริษัท ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส จำกัด ASUS ExpertBook L1400CDA

Small & Medium Business
เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงโปรดักส์ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก ที่ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนกต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการทำงาน สำหรับฝ่ายขายที่เน้นการทำงานนอกสถานที่ก็จะเน้นเครื่องที่ง่ายต่อการพกพา จนถึงสเปคที่ลงตัวกับงานเอกสาร และการนำเสนองาน ซึ่งวันนี้ ASUS ExpertBook L1400CDA คือตัวเลือกที่ลงตัวที่สุด
บริษัท ดีเอสแอล ก๊อปปี้ บิสซิเนส จำกัด

ผู้ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน สร้างคนเพื่ออนาคต, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี, ASUS ExpertCenter E3402WBAK

Education
ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้าไปมีบทบาทต่อแวดวงการศึกษามากขึ้น ไม่เพียงอำนวยความสะดวกต่อครูผู้สอนและบุคลากรด้านต่างๆ ในสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวช่วยของผู้เรียนมากขึ้นกว่าในอดีต ขณะเดียวกันโปรแกรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้งานคอมพิวเตอร์ ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางพื้นฐานสู่การใช้งานในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในภายภาคหน้าด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดินตามแนวทางนี้เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่ออนาคต โดยมีหนึ่งในผู้ช่วยสำคัญคือ ASUS ExpertCenter E3402WBAK
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

เครื่องมือทางการศึกษา เสริมการเรียนรู้, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ASUS ExpertCenter X500MA

Education
แม้การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกวันนี้จะเป็นเรื่องง่ายกว่าในอดีต ทั้งจากราคา สเปค และความหลากหลายด้านอื่นๆ แต่เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ก็ยังมีความสำคัญอยู่ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ เช่นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ASUS ExpertCenter X500MA
Ruts

เสริมศักยภาพบุคลากรการศึกษา ด้วยตัวเลือกที่ใช่จากภายนอกถึงภายใน, คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่, ASUS ExpertBook B1500CEAE

Education
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ถือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในแวดวงการศึกษา ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งการทำงาน การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ไปจนถึงอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีแทบทุกด้าน เนื่องจากเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้การศึกษาประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังได้ดี โดยเฉพาะในยุคที่การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายดาย ช่วยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว และวันนี้ ASUS ExpertBook B1500CEAE ก็เป็นอีกตัวเลือกน่าสนใจที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพบุคลากรการศึกษาได้อย่างดี
Ruts

จากสเปกที่ใช่ ถึงคุณภาพที่ลงตัว และบริการที่ประทับใจ, บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด, ASUS ExperBook B1500CBA

Enterprise
เมื่อต้องเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการทำงาน หลายองค์กรต่างมีเหตุผลในการเลือกที่แตกต่างกันออกไปบ้างในรายละเอียดเล็กน้อย แต่สิ่งตรงกันเสมอคือเรื่องของคุณภาพที่ต้องสอดคล้องไปกับราคาที่เหมาะสม ในขณะที่สเปกของตัวเครื่องก็ต้องตอบโจทย์การทำงานเหล่านั้น สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่อย่าง ASUS ExpertBook B1500CBA ที่ “บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด” เลือกในครั้งนี้ ก็สัมพันธ์ไปกับโจทย์ความต้องการที่ว่าด้วย แต่ที่มากกว่าและเป็นเหตุผลในการเจาะจงเลือกแบรนด์ ASUS ก็คือบริการหลังการขายที่มีส่วนช่วยทำให้การทำงานราบขึ้นได้
jssr

ตัวเลือกแห่งคุณภาพ และบริการที่ประทับใจ, บริษัท มูฟออน โซลูชั่นส์ จำกัด, ASUS ExpertBook B2 (B2402C)

Enterprise
ด้วยรูปแบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์มากที่สุด จึงเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวทำให้งานในแต่ละวันราบรื่นขึ้น ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคนรุ่นใหม่ “มูฟออน โซลูชั่นส์” จึงใส่ใจกับทุกการเลือกอุปกรณ์เทคโนโลยีและดิจิทัลเสมอ เพราะนั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นของการมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าด้วย ซึ่งวันนี้ ASUS ExpertBook B2 (B2402C) คือ “เพื่อนร่วมงาน” คนใหม่ที่ลงตัวอย่างมาก
Move on solution

เทคโนโลยีที่ลงตัว ผู้ช่วยส่วนตัวที่ดีที่สุด, Echemi (Thailand) Company Limited, ASUS ExpertBook B9400CEA / B5302FEA

Enterprise
ในวันที่โลกของการทำงานผสานไปกับโลกดิจิทัล การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ไม่ต่างอะไรกับการมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ดีที่สุด บริษัท อีเคมิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรยุคใหม่ที่ทำงานภายใต้ระบบดิจิทัลร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่องค์กรเลือกใช้ จึงต้องมาพร้อมฟังก์ชันครบครัน ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์การทำงานให้โดดเด่นขึ้นได้ด้วย
echemi
Show more