วิธีการรีเซ็ตเราเตอร์ไปที่ตั้งค่าเริ่มต้นโรงงาน

เมื่อคุณต้องการล้างการตั้งค่าทั้งหมดในเราเตอร์ของคุณให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสามารถลองทําตาม 2 วิธีในการรีเซ็ตเราเตอร์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

วิธีที่ 1 : ทำการรีเซ็ตเราเตอร์ผ่าน WEB GUI.

หมายเหตุ : วิธีนี้จะใช้ในสถานการณ์ที่คณยังสามารถเข้าสู่หน้าเวป GUI ได้

 

วิธีที่ 2: ทำการรีเซ็ตเราเตอร์ผ่านปุ่ม RESET บนเราเตอร์.

หมายเหตุ : ส่วนใหญ่วิธีนี้จะใช้ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถเข้าสู่หน้าเวป WEB GUI ได้ ตัวอย่างเช่น : ลืมบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของเราเตอร์ พบปัญหาเฟิร์มแวร์อัพเดทล้มเหลว หรือไม่สามารถทำการรีเซ็ตเราเตอร์ผ่านวิธีที่ 1 ได้

 

วิธีที่ 1 : ทำการรีเซ็ตเราเตอร์ผ่าน WEB GUI.

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ WEB GUI ของเราเตอร์.

ใช้เราเตอร์รุ่น [RT-AC66U B1] เป็นตัวอย่าง

1-1 ทำการตั้งค่าไวเลสเราเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อด้วยสาย:

a. เสียบ AC adapter เข้ากับ wireless router’s ไปยังพอร์ท DC-IN port และเสียบกับเต้าไฟฟ้า ดังตัวอย่างจากเส้น

b. ใช้สาย network cable ที่ให้มา เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับไวเลสเราเตอร์ผ่านพอร์ทแลน ดังตัวอย่างจากเส้น

 

1-2 เปิดใช้งาน web browser เข้าเข้าหน้า http://router.asus.com.

 

1-3 ใส่บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในหน้าลงชื่อเข้าใจ จากนั้นคลิกที่ [Sign In].

หมายเหตุ : หากคุณลืมบัญชีผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่าน กรุณาทำการคืนค่าของเราเตอร์ให้เป็นค่าเริ่มต้น

กรุณาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [Wireless Router] วิธีการเข้าสู่ GUI ของเราเตอร์ (ASUSWRT) 

 

ขั้นตอนที่ 2: การตั้งค่าเริ่มต้นโรงงาน

2-1 คลิกที่ [Administration] > แทป [Restore/Save/Upload Setting] 

2-2 คลิกปุ่ม [Restore] เพื่อทำการคืนค่าเครื่องเราเตอร์ไปยังค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

 

2-3 จากนั้น จะมีหน้าต่างแสดงออกมาเพื่อถามคุณว่าคุณต้องการที่จะคืนค่าอยู่หรือไม่

กรุณาเลือก [OK] เพื่อทำการเริ่มต้นการคืนค่า

หมายเหตุ : การตั้งค่าต่าง ๆ จะถูกลบและเราเตอร์จะกลับมาคืนค่าไปยัง เช่น การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต ค่า SSID และรหัสผ่านของ wireless network การตั้งค่านี้จะทำให้มีความเสถียรมากขึ้น

 

2-4 โปรดรอจนกว่าเราเตอร์จะรีบูตเครื่อง ห้ามปิดหรือปิดเราเตอร์ระหว่างการคืนค่า

 

2-5. เสร็จสิ้นกระบวนการ factory default,

ในขณะนี้ คุณจะสามารใช้ Web GUI เพื่อทำการตั้งค่าใหม่สำหรับ ASUS Wireless Router ของคุณ

หมายเหตุ : บางฟีเอาจจะแตกต่างกันในแต่ละโมเดล และแตกต่างกันในแต่ระเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 

วิธีที่ 2 : ทำการรีเซ็ตเราเตอร์ผ่านปุ่ม RESET บนเราเตอร์

ขั้นตอนที่ 1. ค้นหาปุ่ม RESET บนเราเตอร์ของคุณ, โปรดูรูปด้านล่างเพื่ออ้างอิง.

ตามรูปภาพด้านล่าง ใช้โมเดล [RT-AC66U B1] เป็นตัวอย่าง,

(รุ่นโมเดลที่แตกต่างกันอาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อย หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาตรวจสอบคู่มือผู้ใช้)

 

ขั้นตอนที่ 2. จากนั้นกดปุ่ม RESET ค้างไว้ประมาณ 5 - 10 วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะ power จะกระพริบ

ไฟ LED จะไม่แสดงขึ้นมาในขณะนี้ เป็นเรื่องปกติเนื่องจากเราเตอร์เริ่มต้นใหม่

รอให้ไฟ LED แสดงอีกครั้งดังรูปต่อไป ซึ่งหมายถึงการรีเซ็ตเสร็จสิ้น

 

จากนั้นลองอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ WEB GUI ของเราเตอร์

 

ถาม - ตอบ

Q: ถ้าฉันไม่สามารถเข้าสู่ WEB GUI หลังจากลองวิธีการด้านบนได้?

A: คุณสามารถลอง Hard Reset เป็นค่าจากโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหา.

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก การรีเซตเราเตอร์อัสซุส เพื่อคืนค่าโรงงาน

 

หรือคุณสามารถศึกษาได้จากคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้เพื่อทำการแก้ไขปัญหา

[Troubleshooting] ทำไมฉันถึงเข้าสู่หน้าการตั้งค่าไม่ได้?

[Wireless] วิธีการใช้โหมดช่วยเหลือ (Firmware Restoration)

หมายเหตุ : โหมดช่วยเหลือไม่ใช่วิธีปกติในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์

การฟื้นฟูเฟิร์มแวร์สามารถใช้ได้ในโหมดช่วยเหลือเท่านั้น เราขอแนะนำให้คุณอัพเดตเฟิร์มแวร์ด้วยการดาวน์โหลดจาก https://www.asus.com/ หรือจาก ASUSWRT.

 

วิธีการดดาวน์โหลดเฟริมแวร์ (ยูทิลิตี้ / เฟิร์มแวร์)

คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์และคู่มือผู้ใช้ล่าสุดได้ในศูนย์ดาวน์โหลด ASUS.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ดาวน์โหลด ASUS โปรดดูการเชื่อมโยงนี้ .