[เราเตอร์ไร้สาย] จะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและกู้คืนการตั้งค่าก่อนหน้าได้อย่างไร

หากคุณกำลังพิจารณาเริ่มต้นการตั้งค่าเราเตอร์ ASUS แต่ต้องการเก็บการตั้งค่าที่เก่าไว้หลังจากการรีเซ็ต กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ครับ 

โปรดเข้าสู่ระบบ ASUS Web GUI เพื่อทำการตั้งค่าทั้งหมด

[เราเตอร์ไร้สาย] วิธีเข้าสู่หน้าตั้งค่าเราเตอร์ (Web GUI) 
 

 

ขั้นตอนที่ 1: ส่งออกไฟล์ตั้งค่า 
1-1. ไปที่: การดูแลระบบ > กู้คืน/บันทึก/อัปโหลดการตั้งค่า 
  
1.2. คลิก "บันทึกการตั้งค่า" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าปัจจุบันของคุณ 
  
*ไฟล์การตั้งค่าควรมีลักษณะเช่นนี้

  
 

ขั้นตอนที่ 2: กู้คืนเป็นการตั้งค่าโรงงาน      
2-1. ไปที่: การบริหาร> คืนค่า/บันทึก/อัปโหลดการตั้งค่า 
2-2. กด "กู้คืน" เพื่อกู้คืนเราเตอร์เป็นการตั้งค่าโรงงานเริ่มต้น 
 

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้าไฟล์การตั้งค่า 
3-1. คลิก "การตั้งค่าขั้นสูง" บนหน้าต้อนรับ 
 
3-2. อัปโหลดไฟล์การตั้งค่าที่คุณดาวน์โหลดเพิ่มเข้าไป 
 

หมายเหตุ: เราเตอร์จะเชื่อมต่ออัตโนมัติหลังจากอัปโหลดไฟล์การตั้งค่าแล้ว หากคุณต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมโปรดเข้าสู่ ASUS Web GUI อีกครั้ง

 

หมายเหตุ: คุณยังสามารถกด "สร้างเครือข่ายใหม่" และทำตามขั้นตอน QIS (การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตแบบด่วน) เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ได้เช่นกัน 
[เราเตอร์ไร้สาย] วิธีใช้ QIS (การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตแบบด่วน) เพื่อตั้งค่าเราเตอร์ ? (Web GUI)