วิธีการเข้าและออกจากเซฟโหมดบนโทรศัพท์ Android?

วิธีการเข้า Safe Mode?

 สำหรับ : ZenFone, PadFone, FonePad

 เมื่อเครื่องปิด:

 1. กดปุ่มเปิดเครื่อง

 2. เมื่อโลโก้ ASUS ปรากฏขึ้นให้กดปุ่มลดระดับเสียงลงจนหน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น

 3. "เซฟโหมด" จะปรากฏขึ้นบนล่างซ้ายของหน้าจอที่หน้าจอ

 

 เมื่อเปิดเครื่องอยู่:

 1. กดปุ่มปิดเครื่อง

 2. แตะ ปุ่มปิดเครื่อง ค้างไว้.

3. แตะ "OK" ของ Reboot เพื่อเข้าเซฟโหมด.

4. “Safe mode” จะปรากฏขึ้นบนซ้ายล่างของหน้าจอ

วิธีออกจาก Safe Mode?

รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ ตอนนี้อุปกรณ์ของคุณจะออกจากโหมดปลอดภัย

หมายเหตุ: หากระบบไม่สามารถออกจากโหมดปลอดภัยโปรดลองถอดปลั๊กและติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง (หากแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้) ในขณะเดียวกันโปรดตรวจสอบว่าปุ่มระดับเสียงติดค้างอยู่หรือผิดพลาดหรือไม่