จะเข้าสู่การกำหนดค่า BIOS ของโน้ตบุ๊คของฉันได้อย่างไร

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 11 หรือ Windows 10 โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่การกำหนดค่า BIOS

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเข้าสู่ Windows ได้ โปรดดู สถานการณ์ทั่วไป (ก่อนบูตเครื่อง) เพื่อเข้าสู่การกำหนดค่า BIOS

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Transformer book โปรดเชื่อมต่อกับแท่นวาง จากนั้นทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 

โปรดไปที่คำแนะนำที่เกี่ยวข้องโดยอิงตาม Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 

ระบบปฏิบัติการ Windows 11

เพื่อให้คำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมแก่คุณ คุณสามารถคลิกลิงก์วิดีโอ YouTube ของ ASUS ด้านล่างเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่การกำหนดค่า BIOS

ttps://www.youtube.com/watch?v=11wlU-p0jmk

 1. พิมพ์ [Change advanced startup options] เพื่อค้นหาได้ที่แถบ จากนั้นคลิก [Open]
 2. ที่แถบหัวข้อ Advanced startup คลิก [Restart now].
 3. Windows จะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โปรดบันทึกงานของคุณให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นเลือก [Restart now].
 4. หลังจากที่รีสตาร์ทแล้ว โปรดเลือก [Troubleshoot].
 5. เลือก [Advanced options].
 6. เลือก [UEFI Firmware Settings].
 7. Click [Restart], your computer will enter the BIOS configuration after the restart.

 

ระบบปฏิบัติการ Windows 10

 1. พิมพ์ [Change advanced startup options] เพื่อค้นหาได้ที่แถบ จากนั้นคลิก [Open]
 2. ที่แถบหัวข้อ Advanced startup คลิก [Restart now] Windows จะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โปรดบันทึกงานของคุณให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ
 3. หลังจากที่รีสตาร์ทแล้ว โปรดเลือก [Troubleshoot]
 4. เลือก [Advanced options]
 5. เลือก [UEFI Firmware Settings]
 6. คลิก [Restart] คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่า BIOS หลังจากการรีสตาร์ท

 

 

สถานการณ์ทั่วไป (ก่อนบูตเครื่อง)

ขณะที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม [F2] button ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม [Power button] (ห้ามปล่อยปุ่ม F2 จนกว่าหน้าตั้งค่า BIOS จะปรากฏขึ้น)