[Windows 11/10] วิธีติดตั้ง Windows 11/10 หากคุณมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง Windows 11/10?[แบบUSB]

 

โปรดไปที่คำแนะนำที่เกี่ยวข้องตามระบบปฏิบัติการ Windows ที่คุณต้องการติดตั้ง:

 

Windows 11 operating system

หัวข้อ:

 

สร้างสื่อการติดตั้ง Windows 11

 1. ไปที่ Microsoft website คลิก [Download now]ที่หัวข้อ Create Windows 11 Installation Media .
 2. ไปที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมาของเครื่องมือจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ [MediaCreationTool]เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 3. ถ้า User Account Control แสดงขึ้นให้เลือก [Yes].
 4. ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft และประกาศที่เกี่ยวข้องให้เลือก [Accept].
 5. เลือกภาษา,รุ่น ที่คุณต้องการสร้างสำหรับสื่อการติดตั้ง Windows 11 จากนั้นให้เลือก [Next].
  หมายเหตุ: โปรดเลือกภาษาและรุ่นที่ถูกต้องสำหรับรูปแบบเป้าหมายของคุณเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเปิดใช้งาน Windows 11 ในภายหลัง (หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีใบอนุญาตดิจิทัล Windows 11 จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อออนไลน์หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น )
 6. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ที่คุณต้องการสร้างเป็นสื่อการติดตั้ง Windows 11 กับคอมพิวเตอร์ของคุณเลือก [USB flash drive]จากนั้นเลือก [Next].
  หมายเหตุ: ไฟล์ทั้งหมดในแฟลชไดรฟ์ USB จะถูกลบในระหว่างกระบวนการดังนั้นโปรดสำรองไฟล์ของคุณก่อนหากคุณมีข้อมูลอยู่ภายใน
 7. ในไดรฟ์แบบถอดได้ให้ยืนยันและเลือกแฟลชไดรฟ์ USB ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นให้เลือก [Next] และระบบจะเริ่มดาวน์โหลดรวมทั้งสร้างสื่อการติดตั้ง Windows 11 การสร้างจะใช้เวลาสักครู่ซึ่งขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
  หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อได้ต่ออะแดปเตอร์ AC แล้วและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรในมาตรการและไม่ต้องปิดกั้นเพื่อป้องกันการสร้างไม่สมบูรณ์
 8. สร้างสื่อการติดตั้งแล้วโปรดคลิก [Finish].

กลับสู่หัวข้อ

 

ใช้สื่อการติดตั้งเพื่อติดตั้ง Windows 11 ใหม่

 1. เชื่อมต่อสื่อการติดตั้ง (แฟลชไดรฟ์ USB) เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเลือกตัวเลือกการบูตเป็นแฟลชไดรฟ์ USB คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีบูตระบบจากไดรฟ์ USB ได้ที่นี่
 3. คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่การตั้งค่า Windows โปรดเลือกรูปแบบภาษาเวลาและสกุลเงินและแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูล จากนั้นคลิก[Next].
 4. คลิก [Install now].
 5. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ในตัว (ซึ่งเป็นใบอนุญาตดิจิทัล) โปรดเลือก [I don’t have a product key] Windows 11 จะเปิดใช้งานออนไลน์โดยอัตโนมัติหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น
 6. โปรดเลือกเวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิก [Next].
  หมายเหตุ: โปรดเลือกเวอร์ชันที่คอมพิวเตอร์ของคุณมี แต่เดิมมิฉะนั้นการเปิดใช้งาน Windows จะผิดพลาดหากเวอร์ชันไม่เหมือน
 7. ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft และประกาศที่เกี่ยวข้องโปรดเลือกช่องเพื่อ [I accept the license terms] จากนั้นคลิก [Next].
 8. เลือก [Custom: Install Windows only (advanced) ]
 9. คุณจะเห็นรายการไดรฟ์และพาร์ติชันทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากมีการแสดงดิสก์หลายแผ่นคุณจะต้องลบพาร์ติชันทั้งหมดออกจากดิสก์ที่คุณต้องการติดตั้ง Windows เท่านั้น Drive 0 ดังนั้นเรามาดูตัวอย่าง Drive 0 กันดีกว่า)
  เลือกแต่ละพาร์ติชันของ Drive 0 ในรายการ จากนั้นให้เลือก [Delete].  หากการแจ้งเตือนการตั้งค่า Windows ปรากฏขึ้นโปรดเลือก [OK].
  หมายเหตุ: หากคุณเลือกลบบนดิสก์/ไดรฟ์อื่นระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในออก

 10. หลังจากทำซ้ำขั้นตอนที่ 9 เพื่อลบพาร์ติชันทั้งหมดของ Drive 0 แล้วควรเหลือเฉพาะ Drive 0 ที่ไม่ได้ปันส่วน เลือก [Drive 0 Unallocated Space] และเลือก [Next]⑭ เพื่อติดตั้ง Windows ใหม่
  หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ในระหว่างกระบวนการและอย่าบังคับให้ปิดเพื่อป้องกันปัญหา​
 11. คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทและเข้าสู่หน้าการตั้งค่าพื้นฐานของ Windows หลังจากการติดตั้งใหม่เสร็จสมบูรณ์คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ Windows - เริ่มต้นครั้งแรก.
 12. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าพื้นฐานของ Windows และเข้าสู่เดสก์ท็อปคุณควรไปที่ไซต์สนับสนุนของ ASUS เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์จากที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีค้นหาและดาวน์โหลดไดรเวอร์

กลับสู่หัวข้อหลัก

 

 

Windows 10 operating system

หัวข้อ:

สร้างสื่อการติดตั้ง Windows 10

ใช้สื่อการติดตั้งเพื่อติดตั้ง Windows 10 ใหม่

 

สร้างสื่อการติดตั้ง Windows 10

1. ไปที่ Microsoft website, คลิก [Download tool now]① เพื่อดาวน์โหลดเครื่องมือสื่อการติดตั้ง Windows 10

2.ไปที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมาของเครื่องมือจากนั้นดับเบิลคลิกที่ไฟล์ [MediaCreationTool] เพื่อเริ่มการติดตั้ง

3. ถ้า User Account Control แสดงขึ้นโปรดเลือก [Yes].

4. ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft และประกาศที่เกี่ยวข้องโปรดเลือก [Accept].

5. เลือก [Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC], และเลือก [Next].

6. เลือกภาษา,รุ่น,และสถาปัตยกรรม (64 บิตหรือ 32 บิต) ที่คุณต้องการสร้างสำหรับสื่อการติดตั้ง Windows 10 จากนั้นเลือก [NEXT] ⑧

※ หมายเหตุ: โปรดเลือกภาษารุ่นและสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องสำหรับรูปแบบเป้าหมายของคุณเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเปิดใช้งาน Windows 10 ในภายหลัง (หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีใบอนุญาตดิจิทัล Windows 10 จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อออนไลน์หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ).

7. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ที่คุณต้องการสร้างเป็นสื่อการติดตั้ง Windows 10 กับคอมพิวเตอร์ของคุณเลือก [USB flash drive]⑨ จากนั้นเลือก [Next].

※หมายเหตุ:ไฟล์ทั้งหมดในแฟลชไดรฟ์ USB จะถูกลบในระหว่างกระบวนการ ดังนั้นโปรดสำรองไฟล์ของคุณก่อนหากคุณมีข้อมูลอยู่ภายใน

8. ในไดรฟ์แบบถอดได้ให้ยืนยันและเลือกแฟลชไดรฟ์ USB ที่คุณต้องการใช้, จากนั้นเลือก[Next], และระบบจะเริ่มดาวน์โหลดรวมทั้งสร้างสื่อการติดตั้ง Windows 10 การสร้างจะใช้เวลาสักครู่ซึ่งขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

※หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อได้ต่ออะแดปเตอร์ AC แล้วและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรในมาตรการและไม่ต้องปิดกั้นเพื่อป้องกันการสร้างไม่สมบูรณ์

9. สร้างสื่อการติดตั้งแล้วโปรดคลิก [Finish].

 

กลับสู่เนื้อหา

 

 

ใช้สื่อการติดตั้งเพื่อติดตั้ง Windows 10 ใหม่

1. เชื่อมต่อสื่อการติดตั้ง (แฟลชไดรฟ์ USB) เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเลือกตัวเลือกการบูตเป็นแฟลชไดรฟ์ USB คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบูตระบบจากไดรฟ์ USB ได้ที่นี่

3. คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่การตั้งค่า Windows โปรดเลือกรูปแบบภาษาเวลาและสกุลเงินและแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูล, จากนั้นคลิก [Next].

4. คลิก [Install now].

5. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ในตัว (ซึ่งเป็นใบอนุญาตดิจิทัล) โปรดเลือก [I don’t have a product key], Windows 10 จะเปิดใช้งานออนไลน์โดยอัตโนมัติหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น

6. โปรดเลือกเวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการติดตั้ง, จากนั้นคลิก [Next].

※ หมายเหตุ: โปรดเลือกเวอร์ชันที่คอมพิวเตอร์ของคุณมี แต่เดิมมิฉะนั้นการเปิดใช้งาน Windows จะผิดพลาดหากเวอร์ชันไม่เหมือน

7.ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft และประกาศที่เกี่ยวข้องโปรดเลือกช่องเพื่อ [I accept the license terms], จากนั้นคลิก [Next].

8. เลือก [Custom: Install Windows only (advanced) ].

9. คุณจะเห็นรายการไดรฟ์และพาร์ติชันทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากมีการแสดงดิสก์หลายแผ่นคุณจะต้องลบพาร์ติชันทั้งหมดออกจากดิสก์ที่คุณต้องการติดตั้ง Windows เท่านั้น (ดิสก์ C ส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่ง Drive 0 ดังนั้นเรามาดูตัวอย่าง Drive 0 กันดีกว่า)

เลือกแต่ละพาร์ติชันของ Drive 0 ในรายการ ,และเลือก [Delete].  หากการแจ้งเตือนการตั้งค่า Windows ปรากฏขึ้นโปรดเลือก [OK].

※ หมายเหตุ: หากคุณเลือกลบบนดิสก์ / ไดรฟ์อื่นระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในออก

10. หลังจากทำซ้ำขั้นตอนที่ 9 เพื่อลบพาร์ติชันทั้งหมดของ Drive 0 แล้วควรเหลือเฉพาะ Drive 0 ที่ไม่ได้ปันส่วน เลือก [Drive 0 Unallocated Space], และเลือก [Next]เพื่อติดตั้ง Windows ใหม่

※หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ในระหว่างกระบวนการและอย่าบังคับให้ปิดเพื่อป้องกันปัญหาใด ๆ​

11. คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทและเข้าสู่หน้าการตั้งค่าพื้นฐานของ Windows หลังจากการติดตั้งใหม่เสร็จสมบูรณ์คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ Windows 10 - เริ่มต้นครั้งแรก

12. หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าพื้นฐานของ Windows และเข้าสู่เดสก์ท็อปคุณควรไปที่ไซต์สนับสนุนของ ASUS เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์จากที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีค้นหาและดาวน์โหลดไดรเวอร์ 

 

กลับสู้เนื้อหา