[MyASUS for Windows] วิธีติดตั้ง MyASUS ?

โปรดไปที่คำแนะนำที่เกี่ยวข้องตามระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 

Windows 11 operating system

ก่อนติดตั้ง MyASUS คุณต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface ก่อนหรือไม่ จากนั้นจึงเริ่มติดตั้ง MyASUS

 1. พิมพ์และค้นหา [Device Manager] ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. กดลูกศรที่หน้า [System devices] จากนั้นให้ยืนยันว่าไดร์เวอร์ [ASUS System Control Interface] ได้รับการติดตั้งแล้ว (ไดร์เวอร์จะเป็นเวอร์ชัน V1 หรือ V3 ขึ้นอยู่กับรุ่นต่างๆ และตัวเลือกที่รองรับโดย MyASUS จะกำหนดโดยเวอร์ชันไดรเวอร์นี้)
  หากคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งไดรเวอร์นี้แล้ว ให้ คลิกที่นี่เพื่อทราบถึงวิธีการติดตั้ง MyASUS.
  หากคอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์นี้ โปรดคลิกที่นี่สำหรับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface.

 

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface

โปรดไปที่เว็บไซต์ ASUS support จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface ที่หมวดหมู่ Software and Utility คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีค้นหาและดาวน์โหลดไดรเวอร์

หากคุณไม่พบไดรเวอร์ ASUS System Control Interface บนไซต์สนับสนุน ASUS ของรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนคุณลักษณะส่วนใหญ่ใน MyASUS คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เหตุใดฉันจึงเห็นเฉพาะ “Customer Support” ในแอป MyASUS

หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว โปรดไปที่คำแนะนำในการติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามรุ่นของไดรเวอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

รุ่นไดรเวอร์ รุ่นที่รองรับ คำแนะนำในการติดตั้ง
ASUS System Control Interface V3 รายชื่อรุ่น คลิกเพื่อไปที่บทความ
ASUS System Control Interface V1 รายชื่อรุ่น คลิกเพื่อไปที่บทความ

 

ติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface V3 ล่าสุด

หมายเหตุ: รูปภาพต่อไปนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง โปรดดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ ASUS Support

 1. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ [ASUSSystemControlInterfaceV3.exe] เพื่อเริ่มการติดตั้ง.
 2. ปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เพื่อยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตและดำเนินการติดตั้ง
   
   
 3. คลิก [Finish]และรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
 4. หลังจากรีบูตให้คลิกขวาที่ไอคอน [Start]  จากนั้นเลือก [Device Manager].
 5. ในหมวด System devices ให้ดับเบิลคลิกที่ [ASUS System Control Interface] จากนั้นเลือกแท็ป [Driver]เพื่อตรวจสอบ [Driver Version].
 6. หลังจากการติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface เสร็จสมบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อทราบถึงวิธีการติดตั้ง MyASUS.

 

ติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface V1 ล่าสุด

หมายเหตุ: รูปภาพต่อไปนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง โปรดดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ ASUS Support

 1. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ [ASUSSystemControlInterfaceV1.exe] เพื่อเริ่มการติดตั้ง.
 2. ปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เพื่อยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตและดำเนินการติดตั้ง
   
   
 3. คลิก [Finish]⑩ และรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
 4. หลังจากรีบูตให้คลิกขวาที่ไอคอน [Start]  จากนั้นเลือก [Device Manager].
 5. ในหมวด System devices ให้ดับเบิลคลิกที่ [ASUS System Control Interface] จากนั้นเลือกแท็ป [Driver] ⑭ เพื่อตรวจสอบ [Driver Version].
 6. หลังจากการติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface เสร็จสมบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อทราบถึงวิธีการติดตั้ง MyASUS.

 

วิธีติดตั้ง MyASUS

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อค้นหา และติดตั้งแอปพลิเคชัน MyASUS

 1. พิมพ์และค้นหา [Microsoft Store] ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. พิมพ์และค้นหา [MyASUS] ในแถบค้นหาของ Microsoft Store จากนั้นคลิก [Install]เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดและติดตั้ง MyASUS
 3. โปรดรอจนกว่าการดาวน์โหลดและติดตั้งจะเสร็จสิ้น หลังจากติดตั้งเสร็จ คลิก [Open]เพื่อเพลิดเพลินกับ MyASUS

 

ดาวน์โหลด MyASUS ทันทีเพื่อรับประสบการณ์การบริการที่สมบูรณ์แบบ คลิกด้านล่าง!

 

 

Windows 10 operating system

ก่อนติดตั้ง MyASUS คุณต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface ก่อนหรือไม่ จากนั้นจึงเริ่มติดตั้ง MyASUS

 1. พิมพ์และค้นหา [Device Manager] ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. กดลูกศรที่หน้า [System devices] จากนั้นให้ยืนยันว่า [ASUS System Control Interface] ได้รับการติดตั้งแล้ว. (ไดร์เวอร์จะเป็นเวอร์ชัน V1 หรือ V3 ขึ้นอยู่กับรุ่นต่างๆ และตัวเลือกที่รองรับโดย MyASUS จะกำหนดโดยเวอร์ชันไดรเวอร์นี้)
  หากคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งไดรเวอร์นี้แล้ว ให้ คลิกที่นี่เพื่อทราบถึงวิธีการติดตั้ง MyASUS.
  หากคอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์นี้ โปรดคลิกที่นี่สำหรับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface.

 

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface

โปรดไปที่เว็บไซต์ ASUS support จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface ที่หมวดหมู่ Software and Utility คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีค้นหาและดาวน์โหลดไดรเวอร์

หากคุณไม่พบไดรเวอร์ ASUS System Control Interface บนไซต์สนับสนุน ASUS ของรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนคุณลักษณะส่วนใหญ่ใน MyASUS คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เหตุใดฉันจึงเห็นเฉพาะ “Customer Support” ในแอป MyASUS

หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว โปรดไปที่คำแนะนำในการติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามรุ่นของไดรเวอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

รุ่นไดรเวอร์ รุ่นที่รองรับ คำแนะนำในการติดตั้ง
ASUS System Control Interface V3 รายชื่อรุ่น คลิกเพื่อไปที่บทความ
ASUS System Control Interface V1 รายชื่อรุ่น คลิกเพื่อไปที่บทความ

 

ติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface V3 ล่าสุด

หมายเหตุ: รูปภาพต่อไปนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง โปรดดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ ASUS Support

 1. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ [ASUSSystemControlInterfaceV3.exe] เพื่อเริ่มการติดตั้ง.
 2. ปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เพื่อยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตและดำเนินการติดตั้ง
   
   
 3. คลิก [Finish]⑩ และรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
 4. หลังจากรีบูตให้คลิกขวาที่ไอคอน [Start]  จากนั้นเลือก [Device Manager].
 5. ในหมวด System devices ให้ดับเบิลคลิกที่ [ASUS System Control Interface] จากนั้นเลือก [Driver] tab⑭ เพื่อตรวจสอบ [Driver Version].
 6. หลังจากการติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface เสร็จสมบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อทราบถึงวิธีการติดตั้ง MyASUS.

 

ติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface V1 ล่าสุด

หมายเหตุ: รูปภาพต่อไปนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง โปรดดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ ASUS Support

 1. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ [ASUSSystemControlInterfaceV1.exe] เพื่อเริ่มการติดตั้ง.
 2. ปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เพื่อยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตและดำเนินการติดตั้ง
   
   
 3. คลิก [Finish]⑩ และรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น
 4. หลังจากรีบูตให้คลิกขวาที่ไอคอน [Start]  จากนั้นเลือก [Device Manager].​
 5. ในหมวด System devices ให้ดับเบิลคลิกที่ [ASUS System Control Interface] จากนั้นเลือก [Driver] tab⑭ เพื่อตรวจสอบ [Driver Version].
 6. หลังจากการติดตั้งไดรเวอร์ ASUS System Control Interface เสร็จสมบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อทราบถึงวิธีการติดตั้ง MyASUS.

 

วิธีติดตั้ง MyASUS

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อค้นหา และติดตั้งแอปพลิเคชัน MyASUS

หมายเหตุ: ความต้องการของระบบคือ Windows 10 RS3 (เวอร์ชัน 1709) หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 1. พิมพ์และค้นหา [Microsoft Store] ในแถบค้นหาของ Windows จากนั้นคลิก [Open].
 2. พิมพ์และค้นหา [MyASUS] ในแถบค้นหาของ Microsoft Store จากนั้นคลิก [Get]④ เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดและติดตั้ง MyASUS
 3. โปรดรอจนกว่าการดาวน์โหลดและติดตั้งจะเสร็จสิ้น หลังจากติดตั้งเสร็จ คลิก [Open]⑤ เพื่อเพลิดเพลินกับ MyASUS

 

ดาวน์โหลด MyASUS ทันทีเพื่อรับประสบการณ์การบริการที่สมบูรณ์แบบ คลิกด้านล่าง!