อะแดปเตอร์ AC จะเกิดประกายไฟเมื่อเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟ

 

สาเหตุ:

ประกายไฟเรียกว่า Arcing เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับอาจเกิดประกายไฟเนื่องจากพื้นที่สัมผัสไม่เพียงพอ และมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในสาย

ดังนั้นคุณอาจสังเกตเห็นร่องรอยความเสียหายเล็กน้อยบนปลั๊ก เป็นปกติ

 

 

หากประกายไฟรุนแรงขึ้นหรือเต้ารับเปลี่ยนสีและผิดรูป โปรดหยุดใช้และเปลี่ยนเต้ารับหรือสายต่อเพื่อความปลอดภัย

อาจเกิดจากเต้ารับเป็นสนิมหรือผิดรูป หรือได้รับผลกระทบจากความชื้น ออกซิเดชัน สิ่งของ ฝุ่น...เป็นต้น

 

วิธีแก้ไข: โปรดใช้เต้ารับหรือสายต่อคุณภาพสูง หากใช้เต้ารับหรือสายไฟต่อเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้เปลี่ยน
ก่อนเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC โปรดตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่ปลั๊กหรือเต้ารับ