[Notebook] เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (CID)

ASUS ไม่รับประกันการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้อย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด การรับประกันครอบคลุมเฉพาะปัญหาฮาร์ดแวร์ด้านเทคนิคระหว่างระยะเวลาการรับประกันและในสภาวะการใช้งานปกติเท่านั้น ใช้กับปัญหาเฟิร์มแวร์ แต่ไม่รวมถึงปัญหาซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือความเสียหายหรือสถานการณ์ที่เกิดจากลูกค้า เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง:

สำหรับข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติม โปรดดูที่บัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ ASUS: ข้อมูลการรับประกันสินค้า.

หมายเหตุ: รูปภาพต่อไปนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

 

พื้นผิวด้านนอก (เคส) - ความเสียหาย
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
รอยขีดข่วนบนพื้นผิวหรือรอยแตกเนื่องจากเกิดแรงกระแทกด้านนอกเปลี่ยน LCD bezel, LCD cover, top case, หรือ bottom caseเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

   

 

พื้นผิวด้านนอก (เคส) - สีลอกออก
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
เนื่องจากแรงภายนอก การเคลือบพื้นผิวของตัวเครื่องจึงหลุดลอกเปลี่ยนกรอบ LCD, ฝาครอบ LCD, กล่องด้านบน หรือกล่องด้านล่างเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

ฝาครอบขาตั้ง - เสียหาย
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
เนื่องจากการกระแทกหรือการหล่น แรงภายนอกส่งผลให้ฝาครอบขาตั้งเสียหายฝาครอบแท่นแลกตัวเครื่องเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

คีย์บอร์ด - ปุ่มกดหลุด
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
หากคีย์บอร์ดทำงานได้ตามปกติและได้รับการยืนยันจากช่างว่าการถอดปุ่มกดไม่ได้เกิดจากผู้ใช้

ติดตั้งปุ่มกดอีกครั้ง

(หากผู้ใช้เก็บปุ่มกดไว้)

อยู่ภายใต้การรับประกันเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
เปลี่ยนโมดูลคีย์บอร์ดเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
หากคีย์บอร์ดทำงานผิดปกติและช่างเทคนิคได้รับการยืนยันแล้วว่าการถอดปุ่มกดไม่ได้เกิดจากผู้ใช้ เปลี่ยนโมดูลคีย์บอร์ดอยู่ภายใต้การรับประกันเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

 

แป้นพิมพ์ - ปุ่มกดหล่น (ตะขอหรือขากรรไกรเสียหาย)
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
ปุ่มกดของคีย์บอร์ดหลุดและขอเกี่ยวหรือขากรรไกรที่เชื่อมต่อคีย์กับคีย์บอร์ดเสียหายเปลี่ยนโมดูลคีย์บอร์ดเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

 

แป้นพิมพ์ - ปุ่มมีรอยขีดข่วน/ชำรุด
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
แป้นคีย์บอร์ดหรือแป้นคีย์บอร์ดเลือนหายหรือสึกออกเปลี่ยน keyboard moduleเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

 

คีย์บอร์ด - ปุ่มกดพัง
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
ปุ่มคีย์บอร์ดพังเนื่องจากแรงภายนอกเปลี่ยนโมดูลคีย์บอร์ดเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

แผง LCD - พื้นผิวร้าว
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
แผง LCD มีรอยแตกบนพื้นผิวโดยมีจุดกระแทกเปลี่ยนแผง LCDเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

 

แผง LCD - ผลึกเหลวเสียหาย
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
มีจุดมืดเป็นบริเวณกว้าง แต่กระจกแผง LCD ไม่เสียหายเปลี่ยนแผง LCDอยู่ภายใต้การรับประกันเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

 

แผง LCD - รอยขีดข่วนและรอยขีดข่วน
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
รอยขีดข่วนหรือรอยถลอกบนพื้นผิวแผงพื้นผิวเปลี่ยนแผง LCDเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

แผง LCD - วัตถุแปลกปลอม
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
หน้าจอ LCD มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ และเมื่อวิศวกรซ่อมถอดแยกชิ้นส่วน ร่องรอยที่บ่งชี้แหล่งที่มาของวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในโมดูล LCD ได้รับการยืนยันแล้วเปลี่ยนแผง LCDเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
หน้าจอ LCD มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ และเมื่อวิศวกรซ่อมถอดแยกชิ้นส่วน ไม่พบร่องรอยที่บ่งชี้แหล่งที่มาของวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในโมดูล LCDเปลี่ยนแผง LCDอยู่ภายใต้การรับประกันเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

แผง LCD - มูร่า
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
หน้าจอ LCD แสดงภาพ แต่ไม่มีความเสียหายที่เกิดจากการกระแทก การตกหล่น หรือการสัมผัสกับวัตถุแข็งเปลี่ยนแผง LCDอยู่ภายใต้การรับประกันเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

จอแสดงผลแบบสัมผัส - การทำงานบกพร่อง
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
แผงหน้าจอสัมผัสแสดงรอยแตกหรือจุดที่เกิดจากการกระแทก การตกหล่น หรือการสัมผัสกับวัตถุแข็ง (ภาพที่ 1-4)เปลี่ยนแผง LCDเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
หน้าจอสัมผัสมีรอยแตกโดยไม่มีหลักฐานการกระแทก การตกหล่น หรือความเสียหายจากวัตถุแข็ง และหน้าจอ LCD ก็ไม่แสดงความผิดปกติ (ภาพที่ 5)เปลี่ยนแผง LCDอยู่ภายใต้การรับประกันเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

Touch PAD - เสียหาย
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
Touch PAD แสดงหลักฐานที่มองเห็นได้ของแรงภายนอกที่มากระทำเปลี่ยน Touch PADเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

พอร์ต I/O - พินเสียหาย
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
อุปกรณ์ที่ได้รับพร้อมหลักฐานที่มองเห็นได้ว่าบอร์ด I/O เสียหายจากการฝืนเสียบหรือถอดเสียบจากอุปกรณ์ภายนอกเปลี่ยนเมนบอร์ดหรือบอร์ด I/Oเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

   

   

 

อุปกรณ์เสริม - อะแดปเตอร์/เมาส์เสียหาย
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
เปลือกหรือสายเคเบิลของอะแดปเตอร์/เมาส์เสียหายเนื่องจากแรงกระทำจากภายนอกเปลี่ยนอะแดปเตอร์หรือเมาส์เรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

 

อุปกรณ์เสริม - ตัวเชื่อมต่อเสียหาย/สนิมของโลหะ
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาเครื่องในประกันเครื่องนอกประกัน
ขั้วต่อเสียหายหรือพบสนิมของโลหะเนื่องจากการใช้งานหรือการเก็บรักษาเปลี่ยนอะแดปเตอร์หรือเมาส์เรียกเก็บเงินจากลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้า