[Notebook/Desktop/AIO] วิธีเชื่อมต่อพีซีของคุณกับจอภายนอกตั้งแต่หนึ่งจอขึ้นไปด้วยหัวเชื่อมต่อที่ต่างกัน

ในการเชื่อมต่อพีซีของคุณกับจอภาพภายนอก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้สายเคเบิลชนิดที่ถูกต้อง และอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม:

 • HDMI connector
  HDMI (High-Definition Multimedia Interface) เป็นประเภทการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลสำหรับถ่ายโอนสัญญาณภาพ และเสียงที่ไม่การบีบอัด ที่เป็นไปตามมาตรฐาน HDCP สำหรับการเล่น DVD, Blu-ray และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ
 • USB Type-C connector
  USB Type-C (USB-C) สามารถทำงานได้หลายฟังก์ชัน แต่ไม่ใช้ USB Type-C ทั้งหมดที่จะมีคุณสมบัติที่รองรับการแสดงผล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู วิธีการกำหนดฟังก์ชั่นของ USB Type-C เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพีซีของคุณว่ามีฟังก์ชั่นเอาท์พุตการแสดงผลหรือไม่
 • Mini DisplayPort connector
  DisplayPort (DP) สามารถถ่ายโอนสัญญาณภาพและเสียงได้ Mini DisplayPort มีขนาดเล็กกว่า DisplayPort และมักใช้กับแล็ปท็อป

 

ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงถึงการปรับตั้งค่าจอภาพภายนอกจากการตั้งค่าบน Windows โปรดไปที่คำแนะนำที่เกี่ยวข้องตาม Windows ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 

ระบบปฎิบัติการ Windows 11

Rearrange your displays

คุณจะเห็นตัวเลือกนี้เมื่อ Windows ตรวจพบจอแสดงผลมากกว่าหนึ่งจอ แต่ละจอจะมีหมายเลขเพื่อช่วยให้คุณระบุได้ง่ายขึ้น

 1. เลือก [Start] จากนั้นเลือก [Settings].
 2. เลือก [Display].
 3. คุณจะเห็นการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับจอแสดงผลภายนอก

 

Identify a display

หากต้องการดูว่าตัวเลขใดตรงกับการแสดงผล โปรดเลือก [Identify] ที่ Display settings แล้วตัวเลขจะปรากฏบนหน้าจอที่กำหนด

หมายเลข 1 ต่อไปนี้ตรงกับจอแสดงผลโน้ตบุ๊ก และหมายเลข 2 หมายถึงจอแสดงผลภายนอก

 

Detect a display

หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผลอื่นแต่ไม่แสดงในหน้าการตั้งค่า โปรดเลือก [Multiple displays] เลือก [Detect].

 

Arrange your displays

หากคุณต้องการให้จอแสดงผลของคุณตรงกับวิธีการจัดวางในบ้านหรือที่ทำงาน คุณสามารถจัดเรียงเลย์เอาต์การแสดงผลใหม่ได้โดยการเลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่จอแสดงผลที่ต้องการ
จากนั้นลากจอภาพไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ เมื่อได้หน้าจอตามที่ต้องการแล้ว เลือก [Apply].

 

Change display options

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับจอภาพภายนอกแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความ หน้าต่างบนเดสก์ท็อป หรือความละเอียดในการแสดงผลเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกตัวเลขที่สอดคล้องกับจอภาพ จากนั้นจึงเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล เพื่อที่การตั้งค่าใหม่จะถูกนำไปใช้กับจอภาพนี้

ใน Display settings ให้เลื่อนลงไปที่แถบScale & layout:

 • หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความ แอป หรือรายการอื่นๆ โปรดเลือกขนาดที่คุณต้องการที่แถบ [Scale]
 • หากคุณต้องการปรับความละเอียด โปรดเลือกความละเอียดที่คุณต้องการที่แถบ [Display resolution]
 • คุณยังสามารถปรับการวางแนวการแสดงผล ซึ่งรวมถึงแนวนอน ภาพบุคคล แนวนอน (พลิก) หรือภาพบุคคล (พลิก) ในส่วน [Display orientation]

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนต่อไปนี้หลังจากปรับการตั้งค่าการแสดงผล เลือก [Keep changes] เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าของคุณ

 

ตัวเลือกรูปแบบการแสดงผล

คุณสามารถเลือกได้ดังต่อไปนี้:

 • PC screen only: ดูสิ่งต่างๆ บนหน้าจอเดียวเท่านั้น (หมายถึงมอนิเตอร์ภายในสำหรับ Notebook หรือ AIO products.)
 • Duplicate: ดูสิ่งเดียวกันบนจอแสดงผลทั้งหมดของคุณ
 • Extend: ดูเดสก์ท็อปของคุณในหลากหลายหน้าจอ เมื่อคุณขยายจอแสดงผล คุณสามารถย้ายรายการระหว่างสองหน้าจอได้
 • Second screen only: ทุกอย่างบนจอแสดงผลที่สองเท่านั้น

หากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่แสดงบนจอแสดงผล ให้กดแป้น Windows logo key + P บนแป้นพิมพ์ ตัวเลือกรูปแบบการแสดงผลจะปรากฏที่ด้านขวาของหน้าจอ

หรือคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการแสดงผลในการตั้งค่าการแสดงผลได้ดังนี้

 

 

Windows 10 operating system

Rearrange your displays

คุณจะเห็นตัวเลือกนี้เมื่อ Windows ตรวจพบจอแสดงผลมากกว่าหนึ่งจอ แต่ละจอจะมีหมายเลขเพื่อช่วยให้คุณระบุได้ง่ายขึ้น

 1. เลือก [Start] จากนั้นเลือก [Settings].
 2. เลือก [System].
 3. เลือก [Display]คุณจะเห็นการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับจอแสดงผลภายนอก

 

Identify a display

หากต้องการดูว่าตัวเลขใดตรงกับการแสดงผล โปรดเลือก [Identify] ที่ Display settings แล้วตัวเลขจะปรากฏบนหน้าจอที่กำหนด

หมายเลข 1 ต่อไปนี้ตรงกับจอแสดงผลโน้ตบุ๊ก และหมายเลข 2 หมายถึงจอแสดงผลภายนอก

 

Detect a display

หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผลอื่นแต่ไม่แสดงในหน้าการตั้งค่า เลือก [Detect].

 

Arrange your displays

หากคุณต้องการให้จอแสดงผลของคุณตรงกับวิธีการจัดวางในบ้านหรือที่ทำงาน คุณสามารถจัดเรียงเลย์เอาต์การแสดงผลใหม่ได้โดยการเลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปที่จอแสดงผลที่ต้องการ
จากนั้นลากจอภาพไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ เมื่อได้หน้าจอตามที่ต้องการแล้ว เลือก [Apply].

 

Change display options

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับจอภาพภายนอกแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความ หน้าต่างบนเดสก์ท็อป หรือความละเอียดในการแสดงผลเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกตัวเลขที่สอดคล้องกับจอภาพ จากนั้นจึงเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล เพื่อที่การตั้งค่าใหม่จะถูกนำไปใช้กับจอภาพนี้

ใน Display settings เลื่อนลงไปที่แถบ Scale & layout:

 • หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความ แอป หรือรายการอื่นๆ โปรดเลือกขนาดที่คุณต้องการที่แถบ [Scale]
 • หากคุณต้องการปรับความละเอียด โปรดเลือกความละเอียดที่คุณต้องการที่แถบ [Display resolution]
 • คุณยังสามารถปรับการวางแนวการแสดงผล ซึ่งรวมถึงแนวนอน ภาพบุคคล แนวนอน (พลิก) หรือภาพบุคคล (พลิก) ในส่วน [Display orientation]

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนต่อไปนี้หลังจากปรับการตั้งค่าการแสดงผล เลือก [Keep changes] เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าของคุณ

 

เลือกตัวเลือกการแสดงผล

คุณสามารถเลือกได้ดังต่อไปนี้:

 • PC screen only: ดูสิ่งต่างๆ บนหน้าจอเดียวเท่านั้น (หมายถึงมอนิเตอร์ภายในสำหรับ Notebook หรือ AIO products.)
 • Duplicate: ดูสิ่งเดียวกันบนจอแสดงผลทั้งหมดของคุณ
 • Extend: ดูเดสก์ท็อปของคุณในหลากหลายหน้าจอ เมื่อคุณขยายจอแสดงผล คุณสามารถย้ายรายการระหว่างสองหน้าจอได้
 • Second screen only: ทุกอย่างบนจอแสดงผลที่สองเท่านั้น

หากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่แสดงบนจอแสดงผล ให้กดแป้น Windows logo key + P บนแป้นพิมพ์ ตัวเลือกรูปแบบการแสดงผลจะปรากฏที่ด้านขวาของหน้าจอ

หรือคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการแสดงผลได้ในการตั้งค่าการแสดงผล: