[Notebook] วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพดและการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการอัปเดต

หากคุณต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพดหรือประสบความล้มเหลวในการอัปเดตซึ่งส่งผลให้การทำงานของทัชแพดผิดปกติ โปรดดูวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

 

วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพด

เฟิร์มแวร์ทัชแพดเวอร์ชันอัปเดตมักจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ ASUS หรือผ่าน Live Update ของ MyASUS คุณสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาทั้งสองนี้เพื่อดูว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพดสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นของคุณหรือไม่

หมายเหตุ: ไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะมีเฟิร์มแวร์ทัชแพดเวอร์ชันใหม่ออกมา

  1. เยี่ยมชม ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา หรือใช้ MyASUS - การอัปเดตระบบ เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ทัชแพด หากคุณไม่แน่ใจวิธีการค้นหาและดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์บนเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS หรือ MyASUS คุณสามารถดูบทความนี้ได้: วิธีค้นหาและดาวน์โหลดไดร์เวอร์, ยูทิลิตี้, BIOS และคู่มือผู้ใช้

เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เรียกใช้โปรแกรมอัปเดต และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของทัชแพดจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: ในระหว่างกระบวนการอัปเดต ฟังก์ชันของทัชแพดจะถูกปิดใช้งานชั่วคราวและจะกลับมาทำงานตามปกติหลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น
หมายเหตุ: ห้ามปิดโปรแกรมอัพเดตหรือปิดคอมพิวเตอร์ในระหว่างกระบวนการอัพเดต เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ กับการทำงานของทัชแพด

 

วิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานของทัชแพด

หากกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพดถูกขัดจังหวะ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ทัชแพดทำงานไม่ถูกต้อง

หากคุณพบสถานการณ์นี้ โปรดใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ภายนอกและเรียกใช้โปรแกรมอัพเดตเฟิร์มแวร์ทัชแพดอีกครั้ง เมื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้น ทัชแพดจะกลับมาทำงานตามปกติ

 

หากคุณทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ASUS เพื่อขอความช่วยเหลือและสนับสนุนเพิ่มเติม