ASUS Premium Care

ASUS Premium Care
ASUS предлага няколко опции за разширено обслужване на вашия продукт
с марка ASUS в зависимост от бюджета и нуждите ви.
ASUS Premium Care включва дълъг списък с предимства.

Предимства на ASUS Premium Care

 • Намалете разходите с пакет със специално подбрани услуги, който ще отговори на всичките ви нужди от поддръжка.
 • Услугите към ASUS Premium Care се простират отвъд стандартната гаранция, за да осигурят максимална защита.
 • Сведете периодите на неактивност до минимум, като се възползвате от мащаба и уменията на ASUS.

ASUS Premium Care може да подготви персонализиран пакет, за да защити продуктите ви с марка ASUS.

ASUS Premium Care предлага няколко нива на покритие според нуждите ви. ASUS Premium Care включва дълъг списък с предимства, включително: Удължаване на гаранцията, Защита от случайни щети (местно ниво), Обслужване на място (местно ниво), Пакет с услуги за батерия. Разгледайте услугите по-долу, за да научите повече за ASUS Premium Care.

 

Удължаване на гаранцията

Пакетът с услуги на ASUS за удължаване на гаранцията ви освобождава от всякакви притеснения, като ви осигурява удължено гаранционно обслужване, след като стандартната гаранция на вашия продукт с марка ASUS изтече.

 

 • След като процесът по активация бъде завършен, допълнителният гаранционен период на продукта ви автоматично ще стартира след крайната дата на стандартната гаранция.
 • С изключение на промяната на продължителността на гаранционния период, всички други условия остават същите като при стандартната гаранция на ASUS.
 • Този пакет с услуги не важи за софтуери, периферни устройства, безплатни аксесоари, като например мишка или раница и не важи за щети, причинени от клиента.

Защита от случайни щети (местно ниво)

Случват се инциденти. Защитата от случайни щети (ADP) на ASUS ви помага да избягвате разходи за поправка и подмяна поради случайни инциденти, възникнали по време на обичайната употреба на устройствата ви.

 • Покритието на този пакет с услуги обхваща следните видове инциденти, причинени от обичайна употреба: Изпускания, падания или други сблъсъци, щети от течности, електрическо напрежение и случайни счупвания.
 • При този пакет с услуги може да се предявява иск за обезщетение за неограничен брой ключови части всяка година след датата на активирането му. При всякакви допълнителни искове разходите за поправка на ключови части, труд, транспорт и резервни части се покриват от клиента.
 • Общият сбор на разходите за поправки, заявени от клиента по този пакет с услуги не може да надвишава цената, която клиентът е заплатил за покупката на продукта.
 • За всички компоненти, ремонтирани или подменени в сервизен център на ASUS, важи 3-месечна гаранция или остатъка от гаранционния период (което от двете е приложимо).

Обслужване на място (местно ниво)

При обслужването на място оторизиран техник на ASUS предоставя ремонтна дейност на местоположение, определено от вас, в случай че проблемът с продукта ви не може да бъде разрешен чрез поддръжка по телефона или онлайн.

 • Ако проблемът не може да бъде решен дистанционно, за продукта ви ще бъде организирана техническа поддръжка на място, която ще бъде извършена от оторизиран техник на ASUS, обикновено до края на следващия работен ден. Времето за отговор варира според географското местоположение и наличността на резервните част и местното обслужване.
 • Ако проблемът не може да бъде решен дистанционно, за продукта ви ще бъде организирана техническа поддръжка на място, която ще бъде извършена от оторизиран техник на ASUS, обикновено до края на следващия работен ден. Времето за отговор варира според географското местоположение и наличността на резервните част и местното обслужване.
 • Ако повредените части бъдат заменени чрез тази услуга, вие предварително се съгласявате да прехвърлите собствеността на заменените повредени част на ASUS.

Пакет с услуги за батерия

Пакетът с услуги за батерия (BSP) на ASUS е удължение на периода на покритие на стандартната гаранция на батерията. При този гаранционен пакет, ако батерията на лаптопа ви се окаже дефектна, тя ще бъде заменена.

 

 • Имате право на една замяна на батерия всяка година, в случай че работата на батерията ви дава признаци на дефект по време на удължения период след края на стандартния ѝ гаранционен период.
 • С изключение на промяната в гаранционния период на батерията всички други условия остават същите като на стандартната гаранция на батерията. За стандартните гаранционни условия на батерията вижте гаранционната карта, предоставена с продукта ви.
 • Този пакет с услуги важи само с оригиналната батерия, предоставена с продукта ASUS.
 • За подменената батерия ще важи гаранция по този пакет с продължителност, равна на оставащия гаранционен период, но не по-малко от три месеца.
 • Този пакет с услуги покрива само производствени дефекти и не важи за очакваното намаляване на капацитета при използване.
 • Покритието на услугата и гаранцията може да варират в зависимост от региона и държавата. Свържете се с представител на местен търговец или партньор, за да проверите наличните възможности.
 • Посетете сайта за поддръжка на ASUS на адрес https://www.asus.com/ua-ua/support/ за актуална и цялостна информация относно гаранциите на ASUS.
 • Въпреки че се опитваме да представим възможно най-точна и изчерпателна информация към датата на публикуването, си запазваме правото да правим промени без предварително известие.

Де я можу придбати ASUS Premium Care?

 

 

*Відвідайте ASUS Service Shop і введіть свій серійний номер, щоб перевірити, який тип пакету ASUS Premium Care підходить вам.

*Зв’яжіться з авторизованим дилером ASUS для отримання детальної інформації.

 

 

 

 

*Сервіс та гарантія можуть відрізнятися залежно від регіону та країни. Будь ласка, зверніться до місцевого авторизованого продавця або представника авторизованого партнера, щоб підтвердити доступні варіанти.

*Будь ласка, відвідайте сайт підтримки ASUS за адресою https://www.asus.com/ua-ua/support/ для отримання поточної та повної інформації про гарантію ASUS.

*Хоча ми прагнемо надати найбільш точну та вичерпну інформацію на момент публікації, ми залишаємо за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.