ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600)
ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600)
 • CPU Intel® Xeon® W-11955M ổn định, chắc chắn
 • GPU NVIDIA® RTX A5000 đạt chứng nhận ISV
 • Màn hình 4K OLED HDR NanoEdge 16:10 16"
 • Núm điều khiển ASUS cho khả năng điều khiển chính xác và trực quan
ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W5600)
ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W5600)
 • CPU AMD® Ryzen 9 5900HX vô song
 • GPU NVIDIA® RTX A2000 đạt chứng nhận ISV
 • Màn hình 4K OLED HDR NanoEdge 16:10 16"
 • Núm điều khiển ASUS cho khả năng điều khiển chính xác và trực quan
ProArt Studiobook 16 OLED (H7600)
ProArt Studiobook 16 OLED (H7600)
 • CPU Intel® Core i9 11900H hàng đầu trong phân khúc
 • GPU NVIDIA® GeForce RTX 3060 hiệu năng cao
 • Màn hình 4K OLED HDR NanoEdge 16:10 16"
 • Núm điều khiển ASUS cho khả năng điều khiển chính xác và trực quan
ProArt Studiobook 16 OLED (H5600)
ProArt Studiobook 16 OLED (H5600)
 • CPU AMD® Ryzen 9 5900HX vô song
 • GPU NVIDIA® GeForce RTX 3070 hiệu năng cao
 • Màn hình 4K OLED HDR NanoEdge 16:10 16"
 • Núm điều khiển ASUS cho khả năng điều khiển chính xác và trực quan
Xem tất cả
Multiple protraits of ProArt proartists
Dành cho ProArtist, Bởi các ProArtist
Khám phá thêm các ProArtist
Tìm hiểu thêm