Làm thế nào đăng nhập vào phần tùy chỉnh BIOS của máy tính xách tay?

Trong hệ điều hành Windows

Nếu máy tính của bạn là Windows 11 hoặc Windows 10, vui lòng tham khảo các bước sau để vào cấu hình BIOS.

Lưu ý: Nếu máy tính của bạn không vào được hệ điều hành Windows, vui lòng tham khảo Tình huống chung (Trước khi khởi động) để vào cấu hình BIOS.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Transformer book, vui lòng kết nối đế cắm với Transformer book sau đó làm theo hướng dẫn bên dưới.

 

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

 1. Gõ và tìm [Change advanced startup options] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Trong Advanced startup, nhấp [Restart now].
 3. Windows sẽ khởi động lại máy tính của bạn, hãy nhớ lưu công việc của bạn, sau đó chọn [Restart now].
 4. Sau khi máy tính của bạn khởi động lại, vui lòng chọn [Troubleshoot].
 5. Chọn [Advanced options].
 6. Chọn [UEFI Firmware Settings].
 7. Nhấp [Restart], máy tính của bạn sẽ vào BIOS sau khi khởi động lại.

 

Hệ điều hành Windows 10

 1. Tìm và gõ [Change advanced startup options] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Trong Advanced startup, nhấp [Restart now]. Windows sẽ khởi động lại máy tính của bạn, nếu bạn chưa lưu công việc, vui lòng sao lưu trước khi tiếp tục. 
 3. Sau khi máy tính khởi động lại, vui lòng chọn [Troubleshoot]
 4. Chọn [Advanced options]
 5. Chọn [UEFI Firmware Settings]
 6. Nhấp [Restart], máy tính của bạn sẽ vào BIOS sau khi khởi động.

 

 

Tình trạng chung (Trước khi khởi động)

Trong khi máy tính chưa được bật nguồn, hãy nhấn và giữ nút [F2] của bàn phím, sau đó nhấn nút [Nút nguồn] Không nhả nút F2 cho đến khi cấu hình BIOS hiển thị.).

Lưu ý: Đối với một số kiểu máy tính để bàn cũ hơn, có thể cần phải nhấn và giữ phím [Del], sau đó nhấn nút nguồn để khởi động, để truy cập cấu hình BIOS.