[Windows 11/10] Cách tạo và sử dụng USB để cài đặt Windows 11/ Windows 10.

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows bạn muốn cài đặt :

Windows 11

Windows 10

Hệ điều hành Windows 11

Nội dung:

Tạo thiết bị cài đặt Windows 11

Dùng thiết bị cài đặt để cài lại Windows 11

Tạo thiết bị cài đặt Windows 11

1. Vào  Microsoft website, nhấp [Download tool now]để tải về công cụ cài đặt Windows 11.

2. Vào thư mục Download, nhấp đúp vào tập tin [MediaCreationTool]để bắt đầu cài đặt.

3. Khi cửa sổ User Account Control xuất hiện, chọn [Yes].

4. Điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft và các thông báo hiện hành, vui lòng chọn [Accept].

5. Chọn [Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC], sau đó chọn [Next].

Lưu ý: Vui lòng chọn đúng ngôn ngữ và phiên bản cho máy của bạn để tránh bất kỳ lỗi nào xảy ra khi kích hoạt Windows 11 , sau đó (nếu máy tính của bạn có digital license , khi trực tuyến sau khi cài đặt xong . Windows 11 sẽ tự động được kích hoạt ).      

6. Chọn language, edition, và architecture (64-bit hoặc 32-bit) bạn muốn tạo cho USB cài đặt Windows 11 , sau đó chọn [Next].

※ Chú ý: Vui lòng chọn chính xác ngôn ngữ, phiên bản(edition), và kiến trúc(architecture) cho thiết bị đích để đề phòng các lỗi phát sinh sau đó khi kích hoạt Windows 11 (nếu máy tính của bạn có bản quyền kỹ thuật số, Windows 11 sẽ tự động kích hoạt sau khi cài đặt hoàn tất và kết nối mạng).

6. Kết nối ổ flash USB mà bạn muốn tạo làm phương tiện cài đặt Windows 11 với máy tính, chọn [USB flash drive] rồi chọn [Next].
Lưu ý: trong quá trình này , tất cả các tập tin trên ổ USB flash sẽ bị xóa , vì vậy , nếu bạn có dữ liệu quan trọng bên trong , hãy sao lưu các tập tin của bạn trước , .

7. Trong ổ đĩa di động, xác nhận và chọn ổ flash USB mà bạn muốn sử dụng⑨, sau đó chọn [Next] và hệ thống sẽ bắt đầu tải xuống cũng như tạo phương tiện cài đặt Windows 11. Quá trình tạo sẽ mất một lúc, tùy thuộc vào máy tính của bạn và kết nối internet.
Lưu ý: trong quá trình này , Hãy đảm bảo rằng được kết nối adapter cũng như có kết nối internet ổn định và không bị tắt để tránh quá trình tạo không hoàn chỉnh .

8. Phương tiện cài đặt đã được tạo, vui lòng nhấp vào [Hoàn tất] ⑪. 

Trở về đầu

Sử dụng phương tiện cài đặt để cài đặt lại Windows 11

1. Kết nối phương tiện cài đặt (ổ đĩa flash USB) với máy tính của bạn.
2. Bật nguồn máy tính và chọn tùy chọn khởi động là ổ đĩa flash USB, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách khởi động hệ thống từ ổ USB.
3. Máy tính sẽ vào Cài đặt Windows. Vui lòng chọn ngôn ngữ, định dạng time và currency, và bàn phím hoặc phương thức gõ ①, sau đó nhấp vào [Next].

4. Bấm [Install now].

5. Nếu máy tính của bạn được cài sẵn Hệ điều hành Windows (là digital license ), vui lòng chọn [I don't have a product key], sau khi cài đặt xong ,  Windows 11 sẽ tự động được kích hoạt trực tuyến .

6. Vui lòng chọn phiên bản Hệ điều hành mà bạn muốn cài đặt⑤, sau đó nhấp vào  [Next].
Lưu ý: Vui lòng chọn phiên bản mà máy tính của bạn cài đặt ban đầu , nếu không, quá trình kích hoạt Windows sẽ xảy ra lỗi nếu phiên bản không giống nhau.

7. Vui lòng đọc các điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft và các thông báo hiện hành. đánh dấu vào [I accept the license terms], sau đó nhấp vào [Next]⑧ .

8. Chọn [Custom: Install Windows only (advanced) ].

9. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các ổ đĩa và phân vùng trên máy tính của mình. Nếu nhiều đĩa được hiển thị, bạn chỉ cần xóa tất cả các phân vùng khỏi đĩa mà bạn muốn cài đặt Windows. (Hầu hết Đĩa C định vị là Ổ đĩa 0, vì vậy hãy lấy Ổ đĩa 0 làm ví dụ.)
Chọn từng phân vùng của Drive 0 trong danh sách⑩, sau đó chọn [Delete]. Nếu thông báo Thiết lập Windows xuất hiện, vui lòng chọn [OK] ⑫.
Lưu ý: Nếu bạn chọn Xóa trên các đĩa / ổ đĩa khác, nó sẽ xóa tất cả dữ liệu bên trong.

10 . Sau khi tạo lại bước 9 để xóa tất cả các phân vùng của Drive 0, chỉ còn lại Drive 0 Unallocated Space. Chọn [Drive 0 Unallocated Space] ⑬, sau đó nhấp vào [Next] để cài đặt lại Window s.
Lưu ý: Trong quá trình này , Hãy đảm bảo rằng được kết nối adapter và không bị tắt để tránh bất kỳ sự cố nào.

11. Sau khi cài đặt xongMáy tính sẽ khởi động lại và vào trang thiết lập cơ bản của Windows , tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Windows - Khởi động lần đầu tiên.  

12 . Sau khi hoàn tất các cài đặt cơ bản của Windows và nhập desktop , bạn nên truy cập trang web hỗ trợ của ASUS để tải xuống trình điều khiển, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách tìm kiếm và tải trình điều khiển xuống .

Trở về đầu

Hệ điều hành Windows 10

Nội dung:

Tạo thiết bị cài đặt Windows 10

Dùng thiết bị cài đặt để cài lại Windows 10

Tạo thiết bị cài đặt Windows 10

1. Vào  Microsoft website, nhấp [Download tool now]để tải về công cụ cài đặt Windows 10.

2. Vào thư mục Download, nhấp đúp vào tập tin [MediaCreationTool]để bắt đầu cài đặt.

3. Khi cửa sổ User Account Control xuất hiện, chọn [Yes].

4. Điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft và các thông báo hiện hành, vui lòng chọn [Accept].

5. Chọn [Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC], sau đó chọn [Next].

 

6. Chọn language, edition, và architecture (64-bit hoặc 32-bit) bạn muốn tạo cho USB cài đặt Windows 10 , sau đó chọn [Next].

※ Chú ý: Vui lòng chọn chính xác ngôn ngữ, phiên bản(edition), và kiến trúc(architecture) cho thiết bị đích để đề phòng các lỗi phát sinh sau đó khi kích hoạt Windows 10 (nếu máy tính của bạn có bản quyền kỹ thuật số, Windows 10 sẽ tự động kích hoạt sau khi cài đặt hoàn tất và kết nối mạng).

 

7. Kết nối ổ flash USB mà bạn muốn tạo làm phương tiện cài đặt Windows 10 với máy tính của bạn, chọn [USB flash drive] rồi chọn [Next].
Lưu ý: Trong quá trình này tất cả các tập tin trên ổ USB flash sẽ bị xóa , vì vậy , nếu bạn có dữ liệu quan trọng bên trong ,hãy sao lưu các tập tin của bạn trước .

8. Trong ổ đĩa di động, hãy xác nhận và chọn ổ USB flash mà bạn muốn sử dụng⑪, sau đó chọn [[Next] và hệ thống sẽ bắt đầu tải xuống cũng như tạo phương tiện cài đặt Windows 10. Quá trình tạo sẽ mất một lúc, tùy thuộc vào máy tính của bạn và kết nối internet.
Lưu ý: Trong quá trình này , Hãy đảm bảo rằng được kết nối adapter cũng như có kết nối internet ổn định y và không bị tắt để tránh quá trình tạo không hoàn chỉnh.

9. Phương tiện cài đặt đã được tạo, vui lòng nhấp vào[Finish].

Trở về đầu

Sử dụng USB để cài đặt Windows 10

1. Kết nối USB cài đặt với máy tính.

2. Mở nguồn máy tính và chọn ổ đĩa khởi động là USB, bạn có thể tham khảo thêm Làm thế nào để khởi động hệ thống từ ổ đĩa USB.

3. Máy tính sẽ vào Windows Setup.  Vui lòng chọn ngôn ngữ, thời gian, bố cục bàn phím hoặc phương thức nhập , sau đó nhấp [Next].

4. Nhấp [Install now].

5. Nếu máy tính của bạn được cài sẵn Hệ điều hành Windows (là giấy phép kỹ thuật số), vui lòng chọn [I don’t have a product key] Windows 10 sẽ tự động được kích hoạt trực tuyến sau khi cài đặt xong.

6. Vui lòng chọn phiên bản hệ điều hành bạn muốn cài đặt, sau đó nhấp [Next].

※ Chú ý: Vui lòng chọn đúng phiên bản hệ điều hành gốc của máy, nếu không Windows sẽ bị lỗi kích hoạt vì khác phiên bản hệ điều hành.

7. Điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft và các thông báo hiện hành, vui lòng đánh dấu chọn [I accept the license terms], sau đó nhấp [Next].

8. Chọn[Custom: Install Windows only (advanced) ].

9. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các ổ đĩa và phân vùng trên máy tính của mình. Nếu nhiều đĩa được hiển thị, bạn chỉ cần xóa tất cả các phân vùng khỏi đĩa mà bạn muốn cài đặt Windows. (Đa phần ổ C được đặt là Drive 0, vì vậy hãy lấy Drive 0 làm ví dụ.)

Chọn từng phân vùng của ổ đĩa Drive 0 trong danh sách , sau đó chọn [Delete].  Nếu cảnh báo báo Windows Setup xuất hiện, vui lòng chọn [OK].

※ Chú ý: Nếu bạn chọn Delete trên ổ đĩa khác, nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trong đó.

10. Sau khi lặp lại bước 9 để xóa tất cả các phân vùng của Drive 0, chỉ còn lại Drive 0 Unallocated Space. Chọn [Drive 0 Unallocated Space] ⑬, sau đó nhấp vào [Next] để cài đặt lại Windows.

※ Chú ý: Bảo đảm bộ sạc AC luôn kết nối trong quá trình thực hiện, và không được tắt máy để ngăn ngừa các lỗi không mong muốn.

11. Máy tính sẽ khởi động lại và vào trang thiết lập thông tin cơ bản của Windows sau khi Windows cài đặt thành công, bạn có thể tìm hieeut thêm Windows 10 - Lần khởi động đầu tiên.

12. Sau khi hoàn tất các thiết lập cơ bản của Windows và đăng nhập vào Desktop, bạn nên vào trng hỗ trọ của ASUS để tải về driver, bạn có thể tham khảo thêm Làm thế nào  tìm và tải về drivr.

 

Trở về đầu