[Notebook] Cloud Recovery trong UEFI BIOS - Giới thiệu

Chức năng Cloud Recovery cho phép bạn khôi phục hệ điều hành máy tính của mình chỉ trong vài bước mà không cần cài đặt trình điều khiển.

 

 

Để cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết hơn, bạn cũng có thể nhấp vào liên kết video ASUS YouTube bên dưới để biết thêm về Cách sử dụng Cloud Recovery trong UEFI:

https://www.youtube.com/watch?v=QDtthnHv4ik

 

Nội dung

 1. Yêu cầu hệ thống
 2. Làm thế nào để vào UEFI BIOS         
  2.1 Consumer Notebook      
  2.2 Commercial Notebook      
  2.3 Gaming Notebook
 3. Cloud Recovery
 4. Không thể truy cập Cloud Recovery
  4.1 Dự án không hỗ trợ Cloud Recovery
  4.2 Thiếu thông tin thiết bị
  4.3 Không có biểu tượng WiFi
 5. Câu hỏi thường gặp

 

1. Yêu cầu hệ thống

 • Bạn có thể nhấp vào đây để tìm hiểu xem máy tính xách tay Asus của bạn có hỗ trợ Cloud Recovery trong UEFI BIOS hay không
 • Nếu hệ thống ban đầu là chế độ Windows 11 Home S, tính năng này không được hỗ trợ
 • Sao lưu cục bộ yêu cầu thiết bị lưu trữ bên ngoài
 • Cloud Recovery yêu cầu mạng LAN hoặc Wi-Fi
 • Cung cấp điện

Trở về đầu

 

2. Làm thế nào để vào UEFI BIOS

※ Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Cloud Recovery, vui lòng kiểm tra thời gian trong BIOS UEFI. Nếu thời gian trong UEFI BIOS không phải là thời gian hiện tại, Cloud Recovery có thể không khả dụng.

2.1 Máy tính consumer

Khi khởi động, vui lòng nhấn phím bàn phím [F2] để vào màn hình cấu hình UEFI BIOS, trước tiên vui lòng xác nhận xem thời gian của UEFI BIOS có chính xác hay không, nếu thời gian không phải là thời gian hiện tại, trước tiên hãy sửa đổi thời gian của UEFI BIOS và sau đó nhấp vào [Cloud Recovery] và vào trang Cloud Recovery.

Trở về đầu

 

2.2 Máy tính commercial

Khi khởi động, vui lòng nhấn phím bàn phím [F2] để vào màn hình cấu hình UEFI BIOS, trước tiên vui lòng xác nhận xem thời gian của UEFI BIOS có chính xác hay không, nếu thời gian không phải là thời gian hiện tại, trước tiên hãy sửa đổi thời gian của UEFI BIOS và sau đó nhấp vào [Cloud Recovery] và vào trang Cloud Recovery.

Trở về đầu

 

2.3 Máy tính Gaming

(1) Khi khởi động, vui lòng nhấn phím bàn phím [F2] để vào màn hình cấu hình UEFI BIOS, trước tiên vui lòng xác nhận xem thời gian của UEFI BIOS có chính xác hay không, nếu thời gian không phải là thời gian hiện tại, vui lòng sửa đổi thời gian của UEFI BIOS Đầu tiên.

(2) Vui lòng nhấn phím [F7] để truy cập [Nâng cao], sau đó chọn [ASUS Cloud Recovery] để truy cập Trang chủ Cloud Recovery.

Trở về đầu

 

3. Cloud Recovery

Trước khi bạn thực hiện Cloud Recovery, hãy đọc các mục lưu ý sau:

Cloud Recovery sẽ khôi phục hệ điều hành được lưu trữ về trạng thái ban đầu, có nghĩa là tất cả dữ liệu trên thiết bị lưu trữ sẽ bị xóa, bất kể bạn có phân vùng thiết bị lưu trữ hay không.

Nếu bạn cần thực hiện Cloud Recovery trên máy tính có hai hoặc nhiều thiết bị lưu trữ (chẳng hạn như kết hợp SSD + HDD), vui lòng chuyển đến Chương 5-Q4 của bài viết này.

 1. Nếu máy tính của bạn vẫn có thể truy cập Windows, hãy sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài để sao lưu dữ liệu của bạn hoặc tham khảo [Notebook] MyASUS - Switch and Recovery hoặc sử dụng các công cụ sao lưu tích hợp sẵn của Windows [Windows 11/10] Sao lưu và Khôi phục tệp của bạn (Tệp Lịch sử) hoặc sử dụng lưu trữ đám mây để sao lưu dữ liệu của bạn hoặc tham khảo [Windows 11/10] OneDrive hoặc truy cập ASUS WebStorage để nhận bản sao lưu đám mây.
 2. Nếu máy tính của bạn không thể truy cập Windows và bạn có dữ liệu quan trọng chưa được sao lưu, vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành của ASUS để được trợ giúp.

(1) Nhấp ①[Cloud Recovery], nhấp ②[View Policy].

※ Nếu bạn thấy hình ảnh dưới đây, nghĩa là máy tính không hỗ trợ chức năng này

(2) Nhấp ③[I am above the age of 20 years], nhấp ④[Agree].

(3) Nhấp vào ⑤ [Next]. (Cloud Recovery hỗ trợ kết nối mạng LAN. Nếu máy tính của bạn không có giao diện RJ45, bạn sẽ cần sử dụng RJ45 to USB Dongle của ASUS. Hiện tại, ASUS RJ45 to USB Dongle có thể không được hỗ trợ do tính tương thích)

(4) Nhấp vào ⑥[WiFi], nhấp ⑦[Confirm].

(5) Vào ⑧[WiFi Password] và nhấp ⑨[Confirm].

(6) Kết nối thành công, nhấp ⑩[OK].

(7) Đọc kỹ nội dung Cloud Recovery Notice, sau đó nhấp vào ⑪[Next].

(8) Cloud Recovery sẽ tải về ⑫[file] từ đám mây, vui lòng giữ kết nối mạng và nguồn điện và hãy kiên nhẫn.

(9) Khi đám mây tải hoàn tất, nhấp ⑬[OK].

(10) Trước tiên, bạn sẽ được hỏi liệu bạn có cần sao lưu các tệp của mình hay không, hãy nhấp vào ⑭[OK]. Nếu bạn không cần sao lưu dữ liệu của mình, hãy nhấp vào Cancel và chuyển đến bài viết 3- (14) để tiếp tục đọc.

 ※ Nếu bạn đã bật chức năng Bitlocker, vui lòng truy cập bài viết này [Q&A-Q8] để tiếp tục đọc.

(11) Nhấp vào ⑮[Thiết bị lưu trữ gắn ngoài], và sau đó nhấp ⑯[OK].

(12) Nhấp ⑰[File] bạn muốn sao lưu, và sau đó nhấp ⑱[OK].

(13) Sao lưu dữ liệu. Không tháo thiết bị lưu trữ bên ngoài hoặc tháo nguồn điện trong khi sao lưu dữ liệu.

(14) Sao lưu thành công. Bạn có muốn đặt lại toàn bộ hệ thống về cài đặt mặc định của nó không? Nhấp vào ⑲[OK]  và hệ thống sẽ tự động tải xuống các tệp mà máy tính cần cài đặt từ đám mây.

Xin lưu ý: Khi bạn nhấp vào OK, Cloud Recovery sẽ khôi phục thiết bị lưu trữ nơi hệ điều hành được lưu trữ về trạng thái ban đầu, có nghĩa là tất cả dữ liệu trên thiết bị lưu trữ sẽ bị xóa, bất kể bạn có phân vùng thiết bị lưu trữ hay không.

Nếu bạn cần thực hiện Khôi phục đám mây trên máy tính có hai hoặc nhiều thiết bị lưu trữ (chẳng hạn như kết hợp SSD + HDD), vui lòng chuyển đến Chương 5-Q4 của bài viết này.

 1. Nếu máy tính của bạn vẫn có thể truy cập Windows, hãy sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài để sao lưu dữ liệu hoặc tham chiếu [Notebook] MyASUS - Chuyển đổi và Phục hồi hoặc sử dụng các tính năng sao lưu tích hợp sẵn của Windows [Windows 11/10] Sao lưu và khôi phục tệp của bạn (Lịch sử tệp) hoặc sử dụng bộ nhớ đám mây để sao lưu dữ liệu hoặc tham chiếu của bạn [Windows 11/10] OneDrive hoặc truy cập ASUS WebStorage để sao lưu đám mây.
 2. Nếu máy tính của bạn không thể truy cập Windows và bạn có dữ liệu quan trọng chưa được sao lưu, vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành của ASUS để được trợ giúp.

(15) Chương trình Cloud Recovery bắt đầu, vui lòng giữ kết nối mạng và không ngắt nguồn, quá trình này sẽ mất khoảng 1 ~ 3 giờ, tùy thuộc vào chất lượng mạng và cấu hình máy tính của bạn.

Trong thời gian này, việc máy tính khởi động lại nhiều lần hoặc màn hình đen là điều bình thường. Vui lòng không vận hành máy tính, hãy kiên nhẫn.

(16) Khôi phục đám mây thành công và máy tính của bạn đã được khôi phục về tình trạng ban đầu.

Nếu máy tính của bạn không thể hoàn tất Khôi phục đám mây, vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành ASUS để được trợ giúp.

BTrở về đầu

 

4. Không thể truy cập Cloud Recovery

4.1 Dự án không hỗ trợ Cloud Recovery

Màn hình sau sẽ được hiển thị, nếu dự án này không hỗ trợ Cloud Recovery.

 • Máy tính của bạn đã hết bảo hành
 • Máy tính của bạn không phải là hệ điều hành theo mặc định

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Trung tâm Bảo hành ASUS.

Trở về đầu

 

4.2 Thiếu thông tin thiết bị

Nếu bạn thấy Thông tin thiết bị bị thiếu, vui lòng liên hệ với Trung tâm Bảo hành ASUS.

Trở về đầu

 

4.3 Không có biểu tượng WiFi

Nếu bạn không thể truy cập Khôi phục đám mây và màn hình sau xuất hiện, biểu tượng WiFi cũng không được hiển thị ở góc trên bên trái. Vui lòng cài đặt tập tin nâng cấp firmware WiFi.

Tải xuống tệp nâng cấp firmware WiFi. Truy cập trang web ASUS, nhấp vào ①[Search], nhập ②[Computer Name], nhấp vào ③[Support], nhấp vào ④[Driver & Utility], nhấp vào ⑤[BIOS & Firmware], tìm Trình cài đặt phần mềm điều khiển WIFI UEFI và nhấp vào ⑥[Download]. Sau khi tải xong, chạy file e.xe để hoàn tất nâng cấp, vui lòng quay lại giao diện MyASUS trong UEFI BIOS.

Trở về đầu

 

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Điều gì xảy ra nếu Khôi phục đám mây dừng do kết nối internet chậm hoặc không ổn định?

Trả lời 1: Khi máy tính của bạn mất kết nối internet, bạn sẽ được quay lại trang ban đầu của Khôi phục đám mây và bạn sẽ cần thực hiện lại Khôi phục đám mây.
Nếu kết nối Internet của bạn không ổn định và bạn không thể thực hiện Khôi phục đám mây, bạn nên gửi máy tính của mình đến trung tâm sửa chữa.

 

Câu hỏi 2: Quá trình khôi phục sẽ hoàn toàn không cần giám sát từ đầu đến cuối?

Trả lời 2: Đúng, bạn có thể giải quyết những việc khác khi tiến trình Khôi phục đám mây bắt đầu, vì vậy hãy kiên nhẫn và đợi quá trình Khôi phục đám mây kết thúc.

 

Câu hỏi 3: Cloud Recovery sẽ thay đổi phân vùng HDD hoặc SSD?

Trả lời 3: Đúng, Cloud Recovery khôi phục thiết bị lưu trữ của bạn về trạng thái ban đầu, bất kể thiết bị lưu trữ có phân vùng hay không. Vì vậy, trước khi bắt đầu Khôi phục đám mây, hãy sao lưu dữ liệu thiết bị lưu trữ của bạn trước.

 

Câu hỏi 4: Nếu máy tính của tôi có hai thiết bị lưu trữ trở lên, dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ này có bị xóa không?

Trả lời 4: Có, cho dù có bao nhiêu thiết bị lưu trữ, dữ liệu của chúng sẽ bị xóa. Nếu máy tính của bạn có hai thiết bị lưu trữ trở lên, vui lòng sử dụng chức năng Cloud Recovery trong MyASUS trong WinRE, thực hiện Cloud Recovery trong môi trường này, chỉ thiết bị lưu trữ Windows mới bị xóa, vui lòng nhấp vào đây để biết cách sử dụng chức năng này.

 

Câu hỏi 5: Cloud Recovery có giới hạn bảo hành không? Co giới hạn thời gian không? Tôi có thể cài đặt HĐH trên thiết bị lưu trữ mà tôi đã mua không? (HDD / SSD không phải của ASUS)

Trả lời 5: Khôi phục đám mây chỉ được hỗ trợ trong thời gian bảo hành thiết bị. Nếu bạn đã thay thế thiết bị lưu trữ của mình, bạn có thể sử dụng Cloud Recovery để khôi phục hệ điều hành của mình miễn là thiết bị của bạn vẫn còn bảo hành.

 

Câu hỏi 6: Nên thực hiện chức năng Khôi phục đám mây trong những trường hợp nào?

Trả lời 6: Bạn có thể sử dụng Khôi phục đám mây để khôi phục máy tính của mình về cài đặt mặc định:

 • Khi bạn không vào được Windows và không có cách nào khắc phục.
 • Khi thay thế thiết bị lưu trữ Windows.
 • Khi bạn muốn khôi phục hoàn toàn máy tính của mình về Cài đặt mặc định.

 

Câu hỏi 7: Tôi nên làm gì nếu máy tính của tôi có hai hoặc nhiều thiết bị lưu trữ?

Trả lời 7: Bạn nên sử dụng chức năng Cloud Recovery trong MyASUS trong WinRE, thực hiện Cloud Recovery trong môi trường này, chỉ thiết bị lưu trữ Windows mới bị xóa, nhấp vào: [Máy tính xách tay] Cloud Recovery trong MyASUS trong WinRE - Giới thiệu

 

Câu 8: Tôi nên làm gì nếu tôi đã bật Bitlocker và muốn sao lưu các tệp của mình?

Trả lời 8: Bạn cần mở khóa nó bằng khóa khôi phục Bitlocker.

(1) Trước khi sao lưu tệp, màn hình sau sẽ được hiển thị, nhấp vào [CÓ].

※ Nếu bạn không cần sao lưu, hãy nhấp vào [Hủy] để bỏ qua.

(2) Vui lòng quét Mã QR bằng thiết bị của bạn hoặc nhấp vào https://aka.ms/myrecoverykey để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn để lấy khóa khôi phục Bitlocker, sau đó mở khóa để sao lưu.

※ Nếu bạn không chắc chắn cách lấy khóa khôi phục Bitlocker, vui lòng tham khảo phần sau: [Máy tính xách tay / Máy tính để bàn / AIO] Khắc phục sự cố - Cách khắc phục hiển thị màn hình khôi phục BitLocker sau khi bật nguồn / Tìm khóa khôi phục BitLocker | Hỗ trợ chính thức | ASUS Toàn cầu

Trở về đầu