[Notebook] Làm thế nào tắt/bật Secure Boot

Nếu bạn muốn bật hoặc tắt Secure Boot , vui lòng làm theo các bước bên dưới.

 

1. Đầu tiên vào tiện ích BIOS của máy tính. Khi máy tính đã tắt, nhấn và giữ nút F2 trên bàn phím , sau đó nhấn nút Nguồn để vào tiện ích BIOS. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách vào tiện ích BIOS.


2. Sau khi vào tiện ích BIOS, hãy chuyển đến Chế độ Advanced bằng cách nhấn Phím nóng [F7] hoặc sử dụng con trỏ để nhấp vào①.
Lưu ý : Các minh họa sau đây có thể khác nhau dựa trên các kiểu máy khác nhau. Nếu thiết bị của bạn sử dụng thiết kế màn hình của “MyASUS trong UEFI BIOS”, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY để tìm hiểu thêm về cách bật/tắt Khởi động an toàn.

3. Sau khi đăng nhập chế độ Advanced , Chọn [Security]② và [Secure Boot].

4. Sau khi vào Secure Boot , hãy chọn [Secure Boot Control]④, sau đó điều chỉnh cài đặt bạn muốn⑤.
Lưu ý : Đặt là Enable để bật Secure Boot . Đặt là Disable để tắt Secure Boot .

5. Nhấn Phím chức năng [F10] và chọn [Ok]⑥ để save & exit setup . Máy tính sẽ khởi động lại và các cài đặt sẽ có hiệu lực .

 

Màn hình MyASUS trong UEFI BIOS 
 

1. Sau khi vào tiện ích BIOS, hãy chuyển đến Cài đặt Advanced bằng cách nhấn Phím nóng [F7] hoặc sử dụng con trỏ để nhấp vào①.
Lưu ý : Các minh họa sau đây có thể khác nhau dựa trên các kiểu máy khác nhau.

2. Sau khi vào chế độ Advanced , chọn [Security]② và [Secure Boot].

3. Sau khi vào Secure Boot , hãy chọn [Secure Boot Control]④, sau đó điều chỉnh cài đặt bạn muốn⑤.
Lưu ý : Đặt là Enable để bật Secure Boot . Đặt là Disable để tắt Secure Boot .

4. Ấn Function Key [F10] và chọn [Confirm]⑥ vào save & exit setup. máy tính sẽ khởi động lại , các cài đặt sẽ có hiệu lực .