[Windows 11/10] Cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành Windows

Nếu bạn muốn biết máy tính của mình đang chạy phiên bản Windows nào, phần sau đây cung cấp hai phương pháp và bạn có thể chọn một trong hai phương pháp để thực hiện.

 

Cách 1: Kiểm tra phiên bản Windows bằng MyASUS

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Nhập và tìm kiếm [MyASUS] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].

 1. Nếu không có kết quả tìm kiếm có nghĩa là máy tính của bạn có thể không cài đặt nó, và vui lòng tham khảo Cách cài đặt MyASUS.
 2. Chọn [System info].
  Lưu ý: Nếu không có trang này (Trang chủ) trong MyASUS, điều đó có nghĩa là máy tính của bạn không hỗ trợ chức năng này, vui lòng bỏ qua bước này và chuyển sang Cách 2: Kiểm tra phiên bản Windows trong Cài đặt Windows. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Tại sao tôi chỉ có thể thấy một phần tính năng trong ứng dụng MyASUS.
 3. Trong System software, hãy kiểm tra xem máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows nào.

 

Hệ điều hành Windows 10

 1. Nhập và tìm kiếm [MyASUS] trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
  Nếu không có kết quả tìm kiếm có nghĩa là máy tính của bạn có thể không cài đặt nó, và vui lòng tham khảo Cách cài đặt MyASUS
 2. Chọn [System info].
  Lưu ý: Nếu không có trang này (Trang chủ) trong MyASUS, điều đó có nghĩa là máy tính của bạn không hỗ trợ chức năng này, vui lòng bỏ qua bước này và chuyển sang Cách 2: Kiểm tra phiên bản Windows trong Cài đặt Windows. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Tại sao tôi chỉ có thể thấy một phần tính năng trong ứng dụng MyASUS.
 3. Trong System software, kiểm tra xem máy tính của bạn đang chạy phiên bản Windows nào.

 

 

Cách 2: Kiểm tra phiên bản Windows trong Windows Settings

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

Nhấp vào biểu tượng [Start]  trên thanh taskbar, sau đó chọn [Settings].

 1. Chọn [System], cuộn xuống cuối trang, sau đó chọn [About].
 2. Trong Windows specifications, kiểm tra phiên bản Windows mà máy tính của bạn đang chạy.

 

Hệ điều hành Windows 10

 1. Nhấp vào biểu tượng [Start] trên thanh taskbar, sau đó chọn [Settings].
 2. Chọn [System].
 3. Chọn [About]. Trong Windows specifications, hãy kiểm tra phiên bản Windows mà máy tính của bạn đang chạy.