[Windows 11/10] - Làm thế nào để thiết lập lại hệ thống và giữ lại các tập tin cá nhân của tôi?

Cài đặt lại hệ điều hành có thể khôi phục hệ thống của bạn về cấu hình ban đầu và giúp bạn khắc phục nhiều sự cố phần mềm trên máy tính, chẳng hạn như hiệu suất hệ thống chậm hoặc nhiễm phần mềm độc hại. Khi sử dụng tính năng đặt lại tích hợp trong Windows, bạn có thể chọn từ hai tùy chọn khác nhau để đặt lại:

 • Giữ các tệp cá nhân: Tùy chọn này sẽ cài đặt lại Windows trong khi vẫn giữ nguyên các tệp và tài liệu cá nhân của bạn.
 • Xóa mọi thứ: Tùy chọn này sẽ xóa hoàn toàn tất cả các tệp, ứng dụng và cài đặt trước khi cài đặt lại Windows.

Lưu ý: Nếu máy tính của bạn đã bật mã hóa thiết bị hoặc mã hóa BitLocker, bạn có thể cần khóa BitLocker để đặt lại máy tính của mình. Nếu bạn không chắc chắn về khóa BitLocker của mình, vui lòng tham khảo bài viết này: Tìm khóa khôi phục BitLocker của tôi.

 

Đặt lại PC và giữ tệp của bạn

Tùy chọn đặt lại này sẽ cài đặt lại hệ điều hành Windows và lưu giữ các tệp cá nhân của bạn, chẳng hạn như ảnh, nhạc, video và tài liệu cá nhân. Nó sẽ xóa các ứng dụng và trình điều khiển đã cài đặt, cũng như hoàn nguyên mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với cài đặt.

Lưu ý: Đặt lại máy tính của bạn sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể. Trong quá trình đặt lại, màn hình của bạn có thể chuyển sang màu đen trong một thời gian dài và máy tính của bạn có thể tự khởi động lại. Vui lòng đảm bảo rằng máy tính của bạn đã được cắm điện và tránh tắt máy mạnh để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào có thể dẫn đến việc đặt lại không thành công.

 

Mục lục:

Microsoft cung cấp hai phương pháp để cài đặt lại Windows và bạn có thể chọn một trong hai phương pháp để tiếp tục. (Xin lưu ý rằng thời gian cần thiết để cài đặt lại Windows có thể thay đổi từ 30 phút đến vài giờ, tùy thuộc vào kiểu máy/thông số kỹ thuật cụ thể của máy tính của bạn.)

 

Phương pháp 1: Thực hiện cài đặt lại Windows thông qua tùy chọn đặt lại trong cài đặt Windows

Vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành thích hợp dựa trên phiên bản hiện tại của hệ điều hành Windows trên máy tính của bạn:

Hệ điều hành Windows 11

Vui lòng nhấp vào liên kết video ASUS YouTube bên dưới để biết thêm về Cách đặt lại hệ thống trong Windows 11:

https://youtu.be/IO_l6PASqnw

 1. Nhập và tìm kiếm [Reset this PC]  trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open].
 2. Trong mục Reset this PC, nhấp [Reset PC].
 3. Chọn [Keep my files].
 4. Chọn [Local reinstall].
  Lưu ý: Nếu bạn không thể cài đặt lại Windows thông qua Cài đặt lại cục bộ hoặc xảy ra bất kỳ lỗi nào, bạn có thể chọn Cloud download để cài đặt lại Windows. (Máy tính của bạn cần ở trong môi trường internet khả dụng để tải xuống Cloud.)
 5. Nhấp [Change settings].
 6. Đặt tùy chọn [Restore apps and settings which came with this PC] là Yes, sau đó chọn [Confirm]..
  Lưu ý: Nếu máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành Windows cài sẵn, nó sẽ xóa tất cả các ứng dụng và cài đặt ASUS được cài đặt sẵn trên máy tính của bạn sau khi bạn đặt tùy chọn  [Restore apps and settings which came with this PC] No.
 7. Xác nhận thiết lập là chính xác, sau đó chọn [Next].
 8. Bạn có thể nhận được thông báo sau, chọn  [Next] để tiếp tục quá trình đặt lại.
 9. Nhấp [View apps that will be removed].
 10. Tất cả các ứng dụng của bạn sẽ bị xóa sau khi đặt lại máy tính. Không thể cài đặt lại các ứng dụng sau từ Microsoft Store, vì vậy bạn cần cài đặt lại các ứng dụng này từ web hoặc đĩa cài đặt. Chọn [Back] để tiếp tục bước tiếp theo.
 11. Chọn [Reset] để bắt đầu cài đặt lại Windows 11 và máy tính của bạn sẽ khởi động lại sau khi quá trình cài đặt lại hoàn tất.
  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bộ sạc AC được kết nối trong quá trình đặt lại. Ngoài ra, vui lòng không tắt máy để tránh lỗi phát sinh không mong muốn.

Back to Table of Contents

 

Hệ điều hành Windows 10

Vui lòng nhấp vào liên kết video ASUS YouTube bên dưới để biết thêm về Cách đặt lại PC và giữ các tệp cá nhân của tôi

https://www.youtube.com/watch?v=2incSlBiBms

 1. Gõ và tìm [Reset this PC]① trong mục tìm kiếm Windows, sau đó nhấp [Open].
 2. Nhấp [Get started].
 3. Chọn [Keep my files].
 4. Chọn [Local reinstall].

Nếu bạn không thể cài đặt lại Windows thông qua Local reinstall hoặc xảy ra bất kỳ lỗi nào, bạn có thể chọn Cloud download để cài đặt lại Windows. (Máy tính của bạn cần ở trong môi trường internet khả dụng để tải xuống Cloud download.)

 

5. Nhấp [Change settings].

6. Thiết lập tùy chọn [Restore apps and settings which came with this PC] là Yes, sau đó chọn [Confirm].
※ Chú ý: Nếu máy tính của bạn cài sẵn hệ điều hành Windows 10, nó sẽ xóa tất cả các ứng dụng và các thiết lập được cài đặt sẵn trên máy tính của bạn sau khi chọn [Restore apps and settings which came with this PC] No.

7. Xác nhận các thiết lập là chính xác, sau đó chọn [Next].

8. Nhấp [View apps that will be removed].

9. Tất cả các ứng dụng của bạn sẽ bị xóa sau khi thiết lập lại máy tính. Không thể cài đặt lại các ứng dụng từ Microsoft Store, vì vậy bạn cần cài đặt lại các ứng dụng này từ web hoặc đĩa cài đặt. Chọn  [Back] để tiếp tục bước tiếp theo.

10. Chọn  [Reset] để bắt đầu cài đặt lại Windows 10 và máy tính của bạn sẽ khởi động lại sau khi quá trình cài đặt lại hoàn tất.
Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bộ sạc AC được kết nối trong quá trình thiết lập lại. Ngoài ra, vui lòng không được tắt máy để tránh các lỗi phát sinh không mong muốn.

 

Trở về đầu

 

Phương pháp 2: Cài đặt lại Windows thông qua Windows Recovery Environment (WinRE)

 1. Trước tiên, hãy để máy tính của bạn vào Windows Recovery Environment. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách vào Windows Recovery Environment.
 2. Sau khi máy tính vào Windows Recovery Environment, chọn [Troubleshoot].
 3. Chọn [Reset this PC].
 4. Chọn [Keep my files].


 

5. Chọn account.

6. Nhập mật khẩu cho tài khoản, sau đó chọn [Continue]. Nếu bạn không cài đặt mật khẩu cho tài khoản, vui lòng chọn Continue.

7. Chọn [Local reinstall].

Nếu bạn không thể cài đặt lại Windows thông qua Local reinstall hoặc xảy ra bất kỳ lỗi nào, bạn có thể chọn Cloud download để cài đặt lại Windows. (Máy tính của bạn cần ở trong môi trường internet khả dụng để tải xuống Cloud download.)​

8. Chọn [Reset]để bắt đầu cài đặt lại Windows 10.
※ Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bộ sạc AC được kết nối trong quá trình thiết lập lại. Ngoài ra, vui lòng không tắt máy để tránh các vấn đề phát sinh không mong muốn.

 

Đặt lại PC và xóa mọi thứ

Đây là thao tác thiết lập lại rất toàn diện vì nó sẽ thay thế các cài đặt Windows hiện tại bằng một thiết lập mới. Tài khoản người dùng, tệp, cài đặt, phần mềm ASUS cài đặt sẵn và ứng dụng Windows Store sẽ bị xóa.

Tùy chọn này được thiết kế cho những người dùng muốn bắt đầu hoàn toàn mới với máy tính của họ, vì nó sẽ xóa mọi thứ và đặt lại hệ điều hành Windows.

Lưu ý: Nếu máy tính của bạn đã được nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11, việc đặt lại máy tính này sẽ ngăn bạn hoàn nguyên về phiên bản hệ điều hành trước đó.

Lưu ý: Việc đặt lại máy tính của bạn sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể. Trong quá trình đặt lại, màn hình của bạn có thể chuyển sang màu đen trong một thời gian dài và máy tính của bạn có thể tự khởi động lại. Vui lòng đảm bảo rằng máy tính của bạn đã được cắm vào nguồn điện và tránh tắt máy quá mạnh để tránh bất kỳ sự cố nào có thể dẫn đến việc thiết lập lại không thành công.

Trở về đầu