[Windows 11/10] Cách quay lại phiên bản Windows trước

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

 

Hệ điều hành Windows 11

  1. Gõ và tìm [Recovery options] trong mục tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp [Open].
  2. Trong Recovery options, nhấp [Go back]. Nếu tùy chọn này không khả dụng, có thể đã trôi qua 10 ngày hoặc do các trường hợp khác.
  3. Chọn một câu trả lời hoặc nhập chi tiết, sau đó nhấp [Next].
  4. Nhấp [No, thanks]để tiếp tục quá trình Go back. Hoặc, trước khi quay lại, bạn cũng có thể nhấp vào Check for updates và nó sẽ hướng dẫn bạn đến Windows Update và kiểm tra các bản cập nhật mới nhất.
  5. Vui lòng chú ý mục What you need to know dưới đây, cắm nguồn cho PC của bạn và bật, sau đó nhấp vào [Next].
  6. Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu, bạn sẽ cần mật khẩu ban đầu được sử dụng cho phiên bản trước đó. Nhấp vào [Next] để tiếp tục quá trình Go back.
  7. Nhấp vào [Go back to earlier build]. PC sẽ bắt đầu quá trình Go back và sẽ vào Windows sau khi Go back hoàn tất. Trong thời gian này, hãy đảm bảo rằng bộ sạc AC đã được cắm và không tắt để tránh bất kỳ sự cố nào.
    Lưu ý: Hình ảnh sau đây đưa Windows 11 quay trở lại Windows 10 làm tài liệu tham khảo.

 

 

Hệ điều hành Windows 10

1. Gõ và tìm [Recovery options] trong mục tìm kiếm của Windows , sau đó nhấp [Open].

2. Trong Go back to the previous version of Windows 10, nhấp [Get started].  Nếu tùy chọn này không khả dụng, có thể đã 10 ngày trôi qua hoặc do các trường hợp khác.

3. Chọn một câu trả lời hoặc nhập thêm chi tiết④, sau đó nhấp vào [Tiếp theo].

4. Nhấp [No, thanks]⑥ để tiếp tục quá trình Go back. Hoặc, trước khi Go back, bạn cũng có thể nhấp vào Check các bản cập nhật và nó sẽ hướng dẫn bạn đến Windows Update và kiểm tra các bản cập nhật mới nhất.

5. Hãy lưu ý What you need to know bên dưới, và bảo đảm máy PC đã được cắm nguồn và mở, sau đó nhấp [Next].

6. Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu, bạn sẽ cần mật khẩu ban đầu được sử dụng cho phiên bản trước. Nhấp vào [Next] để tiếp tục quá trình Go back.

7. Nhấp [Go back to earlier build].  Máy PC sẽ bắt đầu quá trình Go back, và sẽ đăng nhập vào Windows sau khi quá trình Go Back hoàn tất. Trong quá trình này, bảo đảm bộ sạc AC luôn được kết nối và không được tắt máy đột ngột nhằm hạn chế các lỗi phát sinh.