[Notebook/Desktop/AIO] Khắc phục sự cố - Máy tính không chuyển sang chế độ Sleep hoặc Hibernate .

Nếu bạn nhận thấy thiết bị không chuyển sang chế độ Sleep hoặc Hibernate , vui lòng tham khảo các bước khắc phục sự cố sau.

 

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

Hệ điều hành Windows 11 

Kiểm tra cài đặt gói Power

1. Nhập và tìm kiếm [Choose a power plan] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó chọn [Open]②.

2. Nhấp [Change plan settings] trong bước kế tiếp power plan.

3. Trong tùy chọn Put the computer to sleep , hãy chọn cài đặt thời gian để đáp ứng yêu cầu của bạn khi nguồn ở trạng thái On batteryPlugged in④.

4. Nhấp [Change advanced power settings].

5. Kiểm tra Turn off hard disk after để biết rằng “none” sẽ được đặt thành “Never”⑥. (Đặt 0 phút sẽ tự động chuyển thành Không bao giờ.)
Lưu ý: Nếu bạn đặt ổ đĩa cứng là Không bao giờ tắt, máy tính sẽ không tự động chuyển sang chế độ Sleep hoặc Hibernate.
Lưu ý: Nếu có ít tùy chọn nguồn hơn trong máy tính của bạn, thì đó có thể là kiểu máy được hỗ trợ Chế độ Modern Standby . Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Tại sao các tùy chọn nguồn của tôi bỏ lỡ một số cài đặt. Vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

6. Kiểm tra Cho phép Allow wake times đáp ứng yêu cầu của bạn⑦.
Lưu ý : Cài đặt này ngăn các chương trình đánh thức máy tính của bạn. Nếu bạn muốn tác vụ đã lên lịch đánh thức máy tính của mình, bạn phải thay đổi lại cài đặt này thành Enable .
Lưu ý : Nếu có ít tùy chọn nguồn hơn trong máy tính của bạn, thì đó có thể là kiểu máy được hỗ trợ Chế độ Modern Standby . Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Tại sao các tùy chọn nguồn của tôi bỏ lỡ một số cài đặt. Vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

7. Chọn [Choose what the power button does].

8. Kiểm tra hoạt động của When I press the power buttonWhen I close the lid  để đáp ứng yêu cầu của bạn⑨.
Lưu ý : Đối với máy tính để bàn và PC AIO, không có tùy chọn “When I close the lid”.

9. Nếu tùy chọn hibernate không khả dụng theo mặc định trong máy tính của bạn, hãy nhấp vào [Change settings that are currently unavailable]⑩


Check the box to Hibernate setting, sau đó chọn [Save changes]. Bạn sẽ có thể chọn chế độ Hibernate.  

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Tháo phụ kiện và cập nhật gói/trình điều khiển BIOS/Windows lên phiên bản mới nhất

  • Tháo các thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như màn hình ngoài, ổ cứng di động, máy in, thẻ nhớ, CD/DVD, dongle, v.v.

           Lưu ý : Nếu máy tính của bạn hỗ trợ chế độ Chờ hiện đại, các thiết bị bên ngoài của bạn cũng phải hỗ trợ tính năng tiết kiệm             năng lượng. Nếu không, máy tính của bạn có thể không chuyển sang chế độ Modern Standby . Tại đây bạn có thể tìm hiểu               thêm về Giới thiệu chế độ Modern Standby .

  • Cập nhật phần mềm thường giúp ổn định và tối ưu hóa hệ thống, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra và thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất cho PC của mình. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:

          Cách cập nhật phiên bản BIOS trong hệ thống Windows
          Cách dùng EZ Flash cập nhật phiên bản BIOS
         (Đối với các sản phẩm máy tính để bàn, vui lòng tham khảo Giới thiệu Bo mạch chủ ASUS EZ Flash 3.)
          Để thực hiện cập nhật Windows và cập nhật trình điều khiển, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:
          Cách thực thi Windows Update
          Cách cập nhật trình điều khiển thông qua hỗ trợ khách hàng trong MyASUS

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi bạn đã cập nhật các gói/trình điều khiển BIOS/Windows cho đến ngày đó, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Thiết lập BIOS mặc định

Thử đặt lại BIOS về cài đặt mặc định, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách khôi phục cài đặt BIOS. (Đối với các sản phẩm máy tính để bàn, vui lòng tham khảo [Bo mạch chủ/Máy tính để bàn] Cách khôi phục cài đặt BIOS.)

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Kiểm tra các ứng dụng hoạt động nền

Kiểm tra xem có bất kỳ ứng dụng nào đang chạy hoặc tải xuống/cập nhật không, chẳng hạn như Outlook đang tải xuống thư, bản cập nhật trò chơi, Windows Update, Microsoft Store, v.v., hoặc phần mềm chống vi-rút đang quét.

Những điều này có thể khiến máy tính của bạn không chuyển sang chế độ sleep hoặc hibernate và chúng tôi khuyên bạn nên đợi để hoàn tất hoặc đóng ứng dụng.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Sử dụng công cụ Khắc phục sự cố trong Windows

1. Nhập và tìm kiếm [Troubleshoot settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②.

2. Chọn [Other troubleshooters].

3. Nhấp [Run] trên tùy chọn Power.

4 . Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình khắc phục sự cố. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Thực hiện khởi động sạch trong Windows

"clean boot" khởi động Windows với một bộ trình điều khiển và chương trình khởi động tối thiểu, để bạn có thể xác định xem chương trình nền có can thiệp vào trò chơi hoặc chương trình của mình hay không. Điều này tương tự như khởi động Windows ở Chế độ Safe , nhưng cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dịch vụ và chương trình nào chạy khi khởi động để giúp bạn cách ly nguyên nhân của sự cố. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Cách thực hiện khởi động sạch trong Windows.

 

1. Nhập và tìm kiếm [System Configuration] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Run as administrator]②.

2. Trên tab [Services] của Cấu hình hệ thống③, chọn hộp [Hide all Microsoft services]④, chọn [Disable all]⑤, sau đó chọn [Apply]⑥.

3. Trên tab [Startup] của Cấu hình Hệ thống⑦, nhấp vào [Open Task Manager]⑧.

4. Trên tab [Startup] trong Trình quản lý tác vụ⑨, với mỗi mục Enabled khởi động, hãy chọn ứng dụng⑩ rồi chọn [Disable]⑪.

5. Đóng Task Manager.

6. Trên tab Startup của Cấu hình Hệ thống, chọn [OK]⑫, sau đó chọn [Restart]⑬.


7. Khi bạn khởi động lại máy tính, nó sẽ ở trong môi trường clean khởi động . Nếu sự cố của bạn không xảy ra khi máy tính ở trong môi trường clean khởi động  , thì bạn có thể xác định ứng dụng hoặc dịch vụ khởi động nào đang gây ra sự cố bằng cách bật hoặc tắt chúng một cách có hệ thống và khởi động lại máy tính.

Bật một dịch vụ hoặc mục khởi động và khởi động lại mỗi lần, hãy lặp lại quy trình này để tìm dịch vụ hoặc ứng dụng có vấn đề

8. Sau khi bạn xác định mục khởi động hoặc dịch vụ gây ra sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất chương trình để xác định xem sự cố có thể được giải quyết hay chạy Windows với dịch vụ không được chọn hoặc mục Khởi động bị vô hiệu hóa.
Lưu ý : Nếu bạn cần đặt lại để máy tính khởi động bình thường, vui lòng bỏ chọn hộp kiểm [Hide all Microsoft services], chọn [Enable all], sau đó chọn [[Apply]. Trong Task Manager , bật tất cả các chương trình khởi động mà bạn đã Tắt trước đó, chọn [OK] trên bảng Khởi động của Cấu hình Hệ thống, sau đó chọn [Restart].

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục

Nếu sự cố xảy ra gần đây và nếu bạn đã từng tạo điểm khôi phục hoặc đã có khôi phục hệ thống tự động, hãy thử khôi phục máy tính về điểm trước khi sự cố bắt đầu để giải quyết sự cố. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách sử dụng điểm khôi phục để khôi phục hệ thống.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục đến chương tiếp theo để khắc phục sự cố.

 

Reset lại hệ thống

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi hoàn tất tất cả các bước khắc phục sự cố. Vui lòng sao lưu các tệp cá nhân của bạn, sau đó đặt lại PC để trở về cấu hình ban đầu. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Cách đặt lại hệ thống và xóa tất cả các tệp cá nhân của tôi

Cách đặt lại hệ thống và giữ các tệp cá nhân của tôi

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Sản phẩm của ASUS để được hỗ trợ thêm.

 

​​Hệ điều hành Windows 10  

 

Kiểm tra cài đặt gói Power

1. Nhập và tìm kiếm [Choose a power plan] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó chọn [Open]②.

2. Nhấp [Change plan settings]③ trong bước kế tiếp power plan.

3. Trong tùy chọn Put the computer to sleep , hãy chọn cài đặt thời gian để đáp ứng yêu cầu của bạn khi nguồn ở trạng thái On batteryPlugged in④.

 

4. Nhấp [Change advanced power settings].

5. Kiểm tra Turn off hard disk after để biết rằng “none” sẽ được đặt thành “Never”⑥. (Đặt 0 phút sẽ tự động chuyển thành Không bao giờ.)
Lưu ý : Nếu bạn đặt ổ đĩa cứng là Không bao giờ tắt, máy tính sẽ không tự động chuyển sang chế độ Sleep hoặc Hibernate.
Lưu ý : Nếu có ít tùy chọn nguồn hơn trong máy tính của bạn, thì đó có thể là kiểu máy được hỗ trợ Chế độ Modern Standby . Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Tại sao các tùy chọn nguồn của tôi bỏ lỡ một số cài đặt. Vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

6. Kiểm tra Cho phép Allow wake timers đáp ứng yêu cầu của bạn⑦.
Lưu ý : Cài đặt này ngăn các chương trình đánh thức máy tính của bạn. Nếu bạn muốn tác vụ đã lên lịch đánh thức máy tính của mình, bạn phải thay đổi lại cài đặt này thành Enable .
Lưu ý : Nếu có ít tùy chọn nguồn hơn trong máy tính của bạn, thì đó có thể là kiểu máy được hỗ trợ Chế độ Modern Standby . Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về Tại sao các tùy chọn nguồn của tôi bỏ lỡ một số cài đặt. Vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

7. Chọn [Choose what the power button does]⑧.

8. Kiểm tra hoạt động của When I press the power buttonWhen I close the lid  để đáp ứng yêu cầu của bạn⑨.
Lưu ý : Đối với máy tính để bàn và PC AIO, không có tùy chọn “When I close the lid”.

 

9. Nếu tùy chọn hibernate không khả dụng theo mặc định trong máy tính của bạn, hãy nhấp vào [Change settings that are currently unavailable]⑩


Check the box to Hibernate setting⑪, sau đó chọn [Save changes]⑫. Bạn sẽ có thể chọn chế độ Hibernate.  

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Tháo phụ kiện và cập nhật gói/trình điều khiển BIOS/Windows lên phiên bản mới nhất

  • Tháo các thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như màn hình ngoài, ổ cứng di động, máy in, thẻ nhớ, CD/DVD, dongle, v.v.

           Lưu ý : Nếu máy tính của bạn hỗ trợ chế độ Chờ hiện đại, các thiết bị bên ngoài của bạn cũng phải hỗ trợ tính năng tiết kiệm             năng lượng. Nếu không, máy tính của bạn có thể không chuyển sang chế độ Modern Standby . Tại đây bạn có thể tìm hiểu               thêm về Giới thiệu chế độ Modern Standby .

  • Cập nhật phần mềm thường giúp ổn định và tối ưu hóa hệ thống, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra và thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất cho PC của mình. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:

          Cách cập nhật phiên bản BIOS trong hệ thống Windows
          Cách dùng EZ Flash cập nhật phiên bản BIOS
         (Đối với các sản phẩm máy tính để bàn, vui lòng tham khảo Giới thiệu Bo mạch chủ ASUS EZ Flash 3.)
          Để thực hiện cập nhật Windows và cập nhật trình điều khiển, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:
          Cách thực thi Windows Update
          Cách cập nhật trình điều khiển thông qua hỗ trợ khách hàng trong MyASUS

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi bạn đã cập nhật các gói/trình điều khiển BIOS/Windows cho đến ngày đó, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Thiết lập BIOS mặc định

Thử đặt lại BIOS về cài đặt mặc định, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách khôi phục cài đặt BIOS. (Đối với các sản phẩm máy tính để bàn, vui lòng tham khảo [Bo mạch chủ/Máy tính để bàn] Cách khôi phục cài đặt BIOS.)

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Kiểm tra các ứng dụng hoạt động nền

Kiểm tra xem có bất kỳ ứng dụng nào đang chạy hoặc tải xuống/cập nhật không, chẳng hạn như Outlook đang tải xuống thư, bản cập nhật trò chơi, Windows Update, Microsoft Store, v.v., hoặc phần mềm chống vi-rút đang quét.

Những điều này có thể khiến máy tính của bạn không chuyển sang chế độ sleep hoặc hibernate và chúng tôi khuyên bạn nên đợi để hoàn tất hoặc đóng ứng dụng.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Sử dụng công cụ Khắc phục sự cố trong Windows

1. Nhập và tìm kiếm [Troubleshoot settings] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Open]②.

 

2. Chọn [Other troubleshooters]③.

3. Nhấp [Run the troubleshooter] trên tùy chọn Power④.

 

Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình khắc phục sự cố. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Thực hiện khởi động sạch trong Windows

"clean boot" khởi động Windows với một bộ trình điều khiển và chương trình khởi động tối thiểu, để bạn có thể xác định xem chương trình nền có can thiệp vào trò chơi hoặc chương trình của mình hay không. Điều này tương tự như khởi động Windows ở Chế độ Safe , nhưng cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dịch vụ và chương trình nào chạy khi khởi động để giúp bạn cách ly nguyên nhân của sự cố. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Cách thực hiện khởi động sạch trong Windows.

 

1. Nhập và tìm kiếm [System Configuration] trong thanh tìm kiếm của Windows①, sau đó nhấp vào [Run as administrator]②.

2. Trên tab [Services] của Cấu hình hệ thống③, chọn hộp [Hide all Microsoft services]④, chọn [Disable all]⑤, sau đó chọn [Apply]⑥.

 

3. Trên tab [Startup] của Cấu hình Hệ thống⑦, nhấp vào [Open Task Manager]⑧.

 

4. Trên tab [Startup] trong Trình quản lý tác vụ⑨, với mỗi mục Enabled khởi động, hãy chọn ứng dụng⑩ rồi chọn [Disable]⑪.

5. Đóng Task Manager.

6. Trên tab Startup của Cấu hình Hệ thống, chọn [OK]⑫, sau đó chọn [Restart]⑬.


7. Khi bạn khởi động lại máy tính, nó sẽ ở trong môi trường clean khởi động . Nếu sự cố của bạn không xảy ra khi máy tính ở trong môi trường clean khởi động  , thì bạn có thể xác định ứng dụng hoặc dịch vụ khởi động nào đang gây ra sự cố bằng cách bật hoặc tắt chúng một cách có hệ thống và khởi động lại máy tính.

Bật một dịch vụ hoặc mục khởi động và khởi động lại mỗi lần, hãy lặp lại quy trình này để tìm dịch vụ hoặc ứng dụng có vấn đề

8. Sau khi bạn xác định mục khởi động hoặc dịch vụ gây ra sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất chương trình để xác định xem sự cố có thể được giải quyết hay chạy Windows với dịch vụ không được chọn hoặc mục Khởi động bị vô hiệu hóa.
Lưu ý : Nếu bạn cần đặt lại để máy tính khởi động bình thường, vui lòng bỏ chọn hộp kiểm [Hide all Microsoft services], chọn [Enable all], sau đó chọn [[Apply]. Trong Task Manager , bật tất cả các chương trình khởi động mà bạn đã Tắt trước đó, chọn [OK] trên bảng Khởi động của Cấu hình Hệ thống, sau đó chọn [Restart].

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục khắc phục sự cố tiếp theo.

 

Khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục

Nếu sự cố xảy ra gần đây và nếu bạn đã từng tạo điểm khôi phục hoặc đã có khôi phục hệ thống tự động, hãy thử khôi phục máy tính về điểm trước khi sự cố bắt đầu để giải quyết sự cố. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách sử dụng điểm khôi phục để khôi phục hệ thống.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng tiếp tục đến chương tiếp theo để khắc phục sự cố.

 

Reset lại hệ thống

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi hoàn tất tất cả các bước khắc phục sự cố. Vui lòng sao lưu các tệp cá nhân của bạn, sau đó đặt lại PC để trở về cấu hình ban đầu. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Cách đặt lại hệ thống và xóa tất cả các tệp cá nhân của tôi

Cách đặt lại hệ thống và giữ các tệp cá nhân của tôi

 

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Sản phẩm của ASUS để được hỗ trợ thêm.