[Notebook/Desktop/AIO/Gaming handheld/Motherboard/Graphics card/LCD Monitor] Khắc phục sự cố - Thiết bị tự động chuyển sang chế độ Sleep hoặc Hibernate.

Trong cài đặt tiết kiệm điện mặc định của hệ điều hành Windows, sau một thời gian không hoạt động , thiết bị sẽ tự động tắt màn hình và chuyển sang chế độ Sleep . Nếu bạn muốn ngăn thiết bị của mình chuyển sang chế độ Sleep hoặc đã điều chỉnh cài đặt nguồn nhưng thiết bị vẫn tự động chuyển sang chế độ Sleep , dưới đây là một số phương pháp khắc phục sự cố để hỗ trợ bạn giải quyết những vấn đề này.

 

Vui lòng làm theo hướng dẫn thao tác tương ứng với phiên bản hệ điều hành Windows hiện tại của bạn:

 

Hệ Điều Hành Windows 11

 


Kiểm tra thiết lập nguồn Windows 
 1. Nhấp vào biểu tượng [Start] ① trong taskbar , sau đó nhấp vào [Settings].          
 2. Trong cửa sổ Settings của window, nhấp [System], sau đó [Power & battery].            
 3. Trong danh mục Power , nhấp vào [Screen and sleep]⑤ để mở rộng cài đặt bổ sung .           

4. Sau khi mở rộng cài đặt nguồn bổ sung, bạn có thể điều chỉnh hai cài đặt tại đây⑥ : 

 • Screen : Khi bạn không sử dụng thiết bị , chọn khoảng thời gian màn hình của bạn chờ trước khi tắt .
 • Sleep : Khi không sử dụng , chọn khoảng thời gian thiết bị của bạn chờ trước khi chuyển sang chế độ Sleep  .
  Lưu ý : Nếu bạn muốn tắt chế độ Sleep ,  chỉ cần thay đổi cài đặt thành 'Never' trong menu thả xuống.          
Sửa đổi tùy chọn nguồn
 1. Nhập và tìm kiếm [Control Panel]① trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]②.          
 2. Trong cửa sổ Control Panel , nhấp [System and Security].             
 3. Trong danh mục Power Options , nhấp vào [Change what the power buttons do]④.         
 4. Tại đây, bạn có thể đặt những hành động cần thực hiện khi nhấn nút nguồn hoặc khi đóng màn hình máy tính xách tay⑤.
  Lưu ý : Nếu bạn muốn tắt chế độ Sleep, hãy thay đổi cài đặt tương ứng thành 'Do nothing' rồi lưu các thay đổi.        

Cập nhật và xác nhận BIOS, bản cập nhật Windows và trình điều khiển

 

Các bản cập nhật phần mềm thường cải thiện độ ổn định và tối ưu hóa hệ thống, vì vậy bạn nên thường xuyên kiểm tra các phiên bản mới nhất cho thiết bị của mình. 

 

Tìm hiểu thêm về cách cập nhật BIOS:

 

Cách cập nhật phiên bản BIOS trong hệ thống Windows

Cách sử dụng EZ Flash để cập nhật phiên bản BIOS

(Đối với các sản phẩm máy tính để bàn, vui lòng tham khảo phần Giới thiệu Bo mạch chủ ASUS EZ Flash 3.)

Để thực hiện cập nhật Windows và cập nhật trình điều khiển, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Cách thực thi Windows Update

Cách cập nhật trình điều khiển thông qua hỗ trợ khách hàng trong MyASUS

 

 

Tắt Hibernate

Nếu muốn tắt hoàn toàn chế độ hibernation , bạn có thể sử dụng phương pháp Dấu nhắc Lệnh sau:

 

1. Nhập và tìm kiếm [Command Prompt]① trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Run as administrator]②.

  

2. Khi lời nhắc User Account Control prompt xuất hiện, hãy chọn [Yes]③ .       

3. Trong Dấu nhắc Lệnh, gõ 'powercfg.exe /hibernate off'④ rồi nhấn phím Enter để tắt chế độ hibernation .      
        
Lưu ý : Nếu bạn muốn bật lại chế độ hibernation, chỉ cần sử dụng lại Dấu nhắc Lệnh và chạy lệnh 'powercfg.exe /hibernate on' với đặc quyền administrator .   

 

Kiểm tra sự cố làm mát thiết bị

Quạt trong thiết bị hỗ trợ lưu thông không khí để duy trì nhiệt độ bên trong ổn định và an toàn. Nếu hiện tượng nóng lên bất thường xảy ra do vấn đề làm mát và đe dọa hư hỏng phần cứng, thiết bị thường chuyển sang chế độ Sleep hoặc tự động shutdown . Bạn có thể tham khảo bài viết này để giải quyết các vấn đề về tản nhiệt và quạt : Troubleshooting - Computer Cooling and Fan Issues

 

Kiểm tra lịch Windows Task

Trình lập lịch tác vụ Windows tích hợp cho phép bạn thực hiện các tác vụ tự động trên thiết bị của mình. Trong khi sử dụng dịch vụ này, bạn có thể lên lịch chạy các chương trình trên thiết bị của mình vào các sự kiện hoặc thời điểm cụ thể.

Kiểm tra cài đặt Trình lập lịch tác vụ của bạn để đảm bảo không có tác vụ ngoài ý muốn nào khiến thiết bị của bạn chuyển sang chế độ hinbernation vào những thời điểm không mong muốn.

 

1. Nhập và tìm kiếm [Control Panel]① trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]②.  

2. Trong cửa sổ Control Panel , nhấp [System and Security].        

3. Trong danh mục Công cụ Windows, nhấp vào[Schedule tasks]④.  

4. Trong cửa sổ Task Scheduler  , nhấp vào [Task Scheduler Library]⑤ ở bảng điều khiển bên trái. Danh sách trên sẽ hiển thị các tác vụ được cấu hình cho thiết bị này⑥. Kiểm tra xem có tác vụ nào được lên lịch khiến thiết bị chuyển sang chế độ Sleep vào thời điểm bạn không mong muốn hay không . 

Lưu ý : Đặc biệt chú ý đến các tác vụ sử dụng các lệnh như 'shutdown /h' để kích hoạt chế độ hibernation .   

Sử dụng System Restore để khôi phục hệ thống

Nếu sự cố bắt đầu gần đây và trước đó bạn đã tạo điểm khôi phục hệ thống hoặc nếu hệ thống đã tạo điểm khôi phục tự động, bạn có thể thử khôi phục hệ thống về một thời điểm trước khi sự cố xảy ra. Tìm hiểu thêm về Cách khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục hệ thống đã tạo.

 

Thực hiện Khôi phục Hệ thống Windows

Nếu tất cả các bước khắc phục sự cố đã được hoàn thành nhưng sự cố vẫn tiếp diễn, hãy sao lưu các tệp cá nhân của bạn và thực hiện khôi phục hệ thống để đưa máy tính của bạn về cấu hình ban đầu. Tìm hiểu thêm: Cách Khôi phục (Cài đặt lại) Hệ thống.

 

Nếu vấn đề của bạn vẫn chưa được giải quyết, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của ASUS để biết thêm thông tin.

 

Hệ Điều Hành Windows 10

 

Kiểm tra thiết lập nguồn Windows

1. Nhấp vào biểu tượng [Start] ① trong taskbar , sau đó nhấp vào [Settings]②.             

2. Trong cửa sổ Settings của window, nhấp [System]③.

3. trong System settings , nhấp vào  [Power & sleep] ④, bạn có thể điều chỉnh hai cài đặt tại đây⑤ : 

 • Screen : Khi bạn không sử dụng thiết bị , chọn khoảng thời gian màn hình của bạn chờ trước khi tắt .
 • Sleep : Khi không sử dụng , chọn khoảng thời gian thiết bị của bạn chờ trước khi chuyển sang chế độ Sleep  .
  Lưu ý : Nếu bạn muốn tắt chế độ Sleep ,  chỉ cần thay đổi cài đặt thành 'Never' trong menu thả xuống.    
Sửa đổi tùy chọn nguồn

1. Nhập và tìm kiếm [Control Panel]① trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]②.     

2. Trong cửa sổ Control Panel , nhấp [System and Security]③.             

3. Trong danh mục Power Options , nhấp vào [Change what the power buttons do]④.        

4. Tại đây, bạn có thể đặt những hành động cần thực hiện khi nhấn nút nguồn hoặc khi đóng màn hình máy tính xách tay⑤.
Lưu ý : Nếu bạn muốn tắt chế độ Sleep, hãy thay đổi cài đặt tương ứng thành 'Do nothing' rồi lưu các thay đổi.    

 

Cập nhật và xác nhận BIOS, bản cập nhật Windows và trình điều khiển

Các bản cập nhật phần mềm thường cải thiện độ ổn định và tối ưu hóa hệ thống, vì vậy bạn nên thường xuyên kiểm tra các phiên bản mới nhất cho thiết bị của mình.

 

Tìm hiểu thêm về cách cập nhật BIOS :

Cách cập nhật phiên bản BIOS trong hệ thống Windows

Cách sử dụng EZ Flash để cập nhật phiên bản BIOS

(Đối với các sản phẩm máy tính để bàn, vui lòng tham khảo phần Giới thiệu Bo mạch chủ ASUS EZ Flash 3.)

Để thực hiện cập nhật Windows và cập nhật trình điều khiển, tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về:

Cách thực thi Windows Update

Cách cập nhật trình điều khiển thông qua hỗ trợ khách hàng trong MyASUS
 

Tắt Hibernate

Nếu muốn tắt hoàn toàn chế độ hibernation , bạn có thể sử dụng phương pháp Dấu nhắc Lệnh sau:

 

1. Nhập và tìm kiếm [Command Prompt]① trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Run as administrator]②.

     

2. Khi lời nhắc User Account Control prompt xuất hiện, hãy chọn [Yes]③ .    

3. Trong Dấu nhắc Lệnh, gõ 'powercfg.exe /hibernate off'④ rồi nhấn phím Enter để tắt chế độ hibernation .     
    
Lưu ý : Nếu bạn muốn bật lại chế độ hibernation, chỉ cần sử dụng lại Dấu nhắc Lệnh và chạy lệnh 'powercfg.exe /hibernate on' với đặc quyền administrator .         

 

Kiểm tra sự cố làm mát thiết bị

Quạt trong thiết bị hỗ trợ lưu thông không khí để duy trì nhiệt độ bên trong ổn định và an toàn. Nếu hiện tượng nóng lên bất thường xảy ra do vấn đề làm mát và đe dọa hư hỏng phần cứng, thiết bị thường chuyển sang chế độ Sleep hoặc tự động shutdown . Bạn có thể tham khảo bài viết này để giải quyết các vấn đề về tản nhiệt và quạt : Troubleshooting - Computer Cooling and Fan Issues.

 

Kiểm tra Trình lập lịch tác vụ của Windows

Trình lập lịch tác vụ Windows tích hợp cho phép bạn thực hiện các tác vụ tự động trên thiết bị của mình. Trong khi sử dụng dịch vụ này, bạn có thể lên lịch chạy các chương trình trên thiết bị của mình vào các sự kiện hoặc thời điểm cụ thể.

Kiểm tra cài đặt Trình lập lịch tác vụ của bạn để đảm bảo không có tác vụ ngoài ý muốn nào khiến thiết bị của bạn chuyển sang chế độ hinbernation vào những thời điểm không mong muốn.

 

1. Nhập và tìm kiếm [Control Panel]① trong thanh tìm kiếm của Windows, sau đó nhấp vào [Open]②.


2. Trong cửa sổ Control Panel , nhấp [System and Security]③.      

3. Trong danh mục Công cụ Administrator , nhấp vào[Schedule tasks]④.     

4. Trong cửa sổ Task Scheduler  , nhấp vào [Task Scheduler Library]⑤ ở bảng điều khiển bên trái. Danh sách trên sẽ hiển thị các tác vụ được cấu hình cho thiết bị này⑥. Kiểm tra xem có tác vụ nào được lên lịch khiến thiết bị chuyển sang chế độ Sleep vào thời điểm bạn không mong muốn hay không .

Lưu ý : Đặc biệt chú ý đến các tác vụ sử dụng các lệnh như 'shutdown /h' để kích hoạt chế độ hibernation .  

Sử dụng System Restore để khôi phục hệ thống

Nếu sự cố bắt đầu gần đây và trước đó bạn đã tạo điểm khôi phục hệ thống hoặc nếu hệ thống đã tạo điểm khôi phục tự động, bạn có thể thử khôi phục hệ thống về một thời điểm trước khi sự cố xảy ra. Tìm hiểu thêm về Cách khôi phục hệ thống từ điểm khôi phục hệ thống đã tạo.

 

Thực hiện Khôi phục Hệ thống Windows

Nếu tất cả các bước khắc phục sự cố đã được hoàn thành nhưng sự cố vẫn tiếp diễn, hãy sao lưu các tệp cá nhân của bạn và thực hiện khôi phục hệ thống để đưa máy tính của bạn về cấu hình ban đầu. Tìm hiểu thêm: Cách Khôi phục (Cài đặt lại) Hệ thống.
 

Nếu vấn đề của bạn vẫn chưa được giải quyết, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của ASUS để biết thêm thông tin.