ĐỐI TÁC GEAR

Để phát triển hệ thống sinh thái Aura, ASUS đã hợp tác với các nhà sản xuất dải đèn LED RGB, bộ tản nhiệt, bộ nhớ và case máy tính nổi tiếng để cung cấp thêm nhiều tùy chọn Aura Sync hơn nữa. Bạn chỉ cần tìm logo Aura Sync để chắc chắn về chất lượng và tính tương thích.

*Để kết nối các thiết bị Aura Sync ngoại vi cần bo mạch chủ ASUS hỗ trợ Aura Sync có đầu cắm RGB. Truy cập trang Tổng Quan để tìm hiểu thêm.

Promotions

Sản phẩm thay đổi tùy theo khu vực. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp về tình trạng sản phẩm sẵn có.