ASUS AURA

TỎA SÁNG HƠN MỌI ĐỐI THỦ

Ánh sáng Aura RGB LED được phát triển để bổ sung hoàn hảo cho thiết bị chơi game của bạn, tạo nên phong cách cá nhân riêng biệt. Aura RGB cung cấp hầu hết các màu, hiệu ứng và thậm chí cả khả năng đồng bộ ánh sáng với âm nhạc, hoạt động trong trò chơi, hoặc nhiệt độ CPU / GPU.

*Hiệu ứng tùy thuộc vào từng sản phẩm

Các sản phẩm ASUS có thể điều khiển ánh sáng Aura RGB LED với phần mềm

Sản phẩm ASUS Aura RGB có thể đồng bộ hiệu ứng anh sáng với các sản phẩm Aura Sync khác, bao gồm bo mạch chủ, card đồ họa, màn hình và thiết bị ngoại vi khác

2018-10-12

Join The Republic with Exclusive ROG X Call of Duty®: Black Ops 4 Gaming Gear

ROG Black Ops 4 Products Include Unique Styling, Custom AURA Integration, and Come Bundled with Digital Standard Edition of the Game for PC. Call of Duty®: Black Ops 4 is optimized for PC and we’ve collaborated with Activision to give the ROG community a totally unique experience that’s only possible with Aura Sync-enabled hardware*. When playing Call of Duty®, your RGB ....

ĐỌC THÊM

Asus Gear

LIGHTING EFFECTS

Static

Always on

Breathing

Fades in and out

Strobing

Flashes on and off

Color cycle

Fades between the colors of rainbow

Rainbow

A rolling multi-color flow

Starry night

A display that mimic the nighttime sky

Music

Pulses to the beat of your music

Smart

Changes color with CPU/ GPU load

Adaptive Color

Matches effects to selected colors on your screen

Dark

Lighting is turned off

Comet *

Lighting is turned off

Star *

Variation on the Starry Night effect

Tide *

An undulating display in single or multi-color

Trigger *

Lighting activates briefly when each key is pressed

*Aura Creator only

XEM HIỆU ỨNG ĐÈN KHI AURA SYNC ĐANG HOẠT ĐỘNG

Sản phẩm thay đổi tùy theo khu vực. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp về tình trạng sản phẩm sẵn có.