[WAN] Jak nastavit Internetové připojení

 

ASUS routery podporují několik typů připojení k WAN (rozlehlá síť). Jednotlivé typy lze vybírat z rozbalovací nabídky v záložce Typ připojení WAN. Nastavení jednotlivých záložek se liší v závislosti na typu připojení, které zvolíte.

Více informací jak nastavit internetové připojení ve vašem routeru naleznete ve videu výše nebo v návodu níže.

Krok 1: Připojte váš počítač k bezdrátovému routeru pomocí kabelového připojení.

           Tento router [RT-AC66U B1] je uveden jako příklad.

  1. Vložte AC adaptér vašeho modemu do DC-IN portu a zapojte do zásuvky.
  2. Vložte AC adaptér vašeho bezdrátového routeru do DC-IN portu a zapojte do zásuvky.
  3. Použijte jiný síťový kabel a připojte váš modem do WAN portu vašeho bezdrátového routeru.
  4. Použijte svazkový síťový kabel a připojte váš počítač do LAN portu vašeho bezdrátového routeru.

 

Krok 2: Připojte svůj počítač k routeru prostřednictvím kabelového nebo WiFi připojení a přejděte do webového uživatelského rozhraní zadáním IP LAN vašeho routeru nebo adresy URL routeru http://www.asusrouter.com.

       

Více informací najdete v článku Jak se dostat na stránku nastavení routeru (webové uživatelské rozhraní) (ASUSWRT)?

 

 

Klikněte na [Quick Internet Setup] - Rychlé internetové nastavení

Funkce Quick Internet Setup vás provede rychlým nastavením internetového připojení.  

Bezdrátový router automaticky rozpozná, o jaký typ ISP se ve vašem případě jedná: Automatická IP, Statická IP, PPPoE, PPTP a L2TP. Zadejte potřebné informace týkající se typu vašeho ISP připojení.

Důležité: Vyžádejte si důležité informace týkající se vašeho internetového připojení u vašeho poskytovatele internetových služeb.

Příklad: [FAQ] Jak použít QIS (Quick Internet Setup) pro nastavení PPPoE? (ASUSWRT)

 

Krok 3: Pokud potřebujete detailní informace k nastavení, přejděte do Internetového připojení WAN.

Na přihlašovací stránce zadejte vaše přihlašovací uživatelské jméno a heslo, a potom klikněte na [Přihlásit se].

Poznámka: Pokud jste zapomněli vaše uživatelské jméno nebo heslo, vraťte router do továrního výchozího nastavení. Více informací najdete na Jak resetovat router do továrního výchozího nastavení?

 

Krok 4: Když se poprvé přihlašujete k Web GUI, budete automaticky přesměrováni na stránku Rychlé internetové nastavení (QIS).

           Poznámka: Příslušné informace vám musí potvrdit váš poskytovatel internetového připojení (ISP).

Krok 5: Pokud potřebujete podrobné informace o nastavení, jděte na [WAN] > [Internet Connection]

WAN má 5 nastavení: Automatic IP, Static IP. PPPoE, PPTP, L2TP.

Automatic IP

Enable WAN: Povolení a zakázání WAN. Při některých typech připojení můžete získat IP adresu povolením a zakázáním WAN.

Enable NAT: NAT(Network Address Translation) je proces používaný routery pro nahrazení informací o síťových paketech s informacemi o nové adrese. Typické využití NAT je v routeru, který spojuje LAN s WAN. V LAN má každé síťové zařízení má privátní IP(LAN IP) ale veřejná IP (WAN IP) je pouze jedna. Pro přístup k Internetu router nahrazuje privátní IP adresu odesílatele vlastní IP adresou pro odchozí datové pakety. Router si zaznamenává veškeré potřebné údaje v tabulce (NAT table) pro přiřazení datových paketů správnému zařízení.

Enable UPnP: UPnP(Universal Plug and Play) umožňuje několika zařízením (routery, TV, stereo systémy, herní konzole, mobilní telefony) být ovládána pomocí sítě typu IP s nebo bez centrálního ovládání skrze gateway.

Connect to DNS Server automatically: Umožňuje tomuto routeru automaticky získat DNS IP adresu od ISP.

Authentication: Tato položka může být specifická podle ISP. Ověřte u svého ISP, zda je nutno položku vyplňovat.

Host Name: Přiřadí routeru jméno poskytovatele. Obvykle je vyžadováno Vaším ISP.

MAC Address: MAC(Media Access Control) adresa je unikátní identifikátor Vašeho počítače nebo síťového zařízení. ISP monitoruje MAC adresy připojené k jejich službám a může zamezit přístupu nové MAC adrese. pro nápravu učiňte následující:

*Kontakujte svého ISP a vyžádejte si aktualizaci MAC adresy spojené se službou Vašeho ISP.
*Klonujte nebo změňte MAC adresu nového zařízení ať odpovídá MAC adrese původního zařízení.

DHCP query frequency: Někteří ISP blokují MAC adresy, pokud využívají příliš často DHCP. Pro zamezení tohoto změňte DHCP query frequency.
Ve výchozím "Aggressive mode" vyšle router nový požadavek při neobdržení odpovědi od ISP po 20 vteřinách a tento postup třikrát zopakuje.
V "Normal mode" vyšle router nový požadavek při neobdržení odpovědi od ISP po 120 vteřinách a tento postup dvakrát zopakuje.

Static IP

Enable WAN: Povolení a zakázání WAN. Při některých typech připojení můžete získat IP adresu povolením a zakázáním WAN.

Enable NAT: NAT(Network Address Translation) je proces používaný routery pro nahrazení informací o síťových paketech s informacemi o nové adrese. Typické využití NAT je v routeru, který spojuje LAN s WAN. V LAN má každé síťové zařízení má privátní IP(LAN IP) ale veřejná IP (WAN IP) je pouze jedna. Pro přístup k Internetu router nahrazuje privátní IP adresu odesílatele vlastní IP adresou pro odchozí datové pakety. Router si zaznamenává veškeré potřebné údaje v tabulce (NAT table) pro přiřazení datových paketů správnému zařízení.

Enable UPnP: UPnP(Universal Plug and Play) umožňuje několika zařízením (routery, TV, stereo systémy, herní konzole, mobilní telefony) být ovládána pomocí sítě typu IP s nebo bez centrálního ovládání skrze gateway.

IP Address: Pokud Vaše WAN připojení vyžaduje statickou IP adresu, zadejte ji do tohoto pole.

Subnet Mask: Pokud Vaše WAN připojení vyžaduje statickou IP adresu, zadejte masku podsítě do tohoto pole.

Default Gateway: Pokud Vaše WAN připojení vyžaduje statickou IP adresu, zadejte IP adresu brány do tohoto pole.

DNS Server: Toto pole indikuje IP adresu DNS, kterou router kontakuje.

Authentication: Někteří ISP blokují MAC adresy pokud využívají příliš často DHCP. Pro zamezení tohoto změňte DHCP query frequency. Ve výchozím "Aggressive mode" vyšle router nový požadavek při neobdržení odpovědi od ISP po 20 vteřinách a tento postup třikrát zopakuje. V "Normal mode" vyšle router nový požadavek při neobdržení odpovědi od ISP po 120 vteřinách a tento postup dvakrát zopakuje.

Host Name: Přiřadí routeru jméno poskytovatele. Obvykle je vyžadováno Vaším ISP.

MAC Address: MAC(Media Access Control) adresa je unikátní identifikátor Vašeho počítače nebo síťového zařízení. ISP monitoruje MAC adresy připojené k jejich službám a může zamezit přístupu nové MAC adrese. pro nápravu učiňte následující:

*Kontakujte svého ISP a vyžádejte si aktualizaci MAC adresy spojené se službou Vašeho ISP.
*Klonujte nebo změňte MAC adresu nového zařízení ať odpovídá MAC adrese původního zařízení.

 

PPPoE

Enable WAN: Povolení a zakázání WAN. Při některých typech připojení můžete získat IP adresu povolením a zakázáním WAN.

Enable NAT: NAT(Network Address Translation) je proces používaný routery pro nahrazení informací o síťových paketech s informacemi o nové adrese. Typické využití NAT je v routeru, který spojuje LAN s WAN. V LAN má každé síťové zařízení má privátní IP(LAN IP) ale veřejná IP (WAN IP) je pouze jedna. Pro přístup k Internetu router nahrazuje privátní IP adresu odesílatele vlastní IP adresou pro odchozí datové pakety. Router si zaznamenává veškeré potřebné údaje v tabulce (NAT table) pro přiřazení datových paketů správnému zařízení.

Enable UPnP: UPnP(Universal Plug and Play) umožňuje několika zařízením (routery, TV, stereo systémy, herní konzole, mobilní telefony) být ovládána pomocí sítě typu IP s nebo bez centrálního ovládání skrze gateway.

Get the WAN IP automatically: Umožňuje tomuto routeru automaticky získat WAN IP adresu od ISP.

Connect to DNS Server automatically: Umožňuje tomuto routeru automaticky získat DNS IP adresu od ISP.

User Name: Vyplňte informace poskystnuté Vaším ISP. 

Password: Vyplňte informace poskystnuté Vaším ISP. 

Idle Disconnect Time in seconds: Odpojení po době nečinnosti (v sekundách): Toto pole je volitelné a umožňuje nastavit ukončení připojení k ISP po určité době nečinnosti. Hodnota nula umožňuje nekonečnou dobu nečinnosti.

MTU: Maximum Transmission Unit(MTU) PPPoE paketu. Výchozí hodnota je 1492. Tuto hodnotu změňte pouze pokud to ISP vyžaduje.

MRU: Maximum Receive Unit(MRU) PPPoE paketu. Výchozí hodnota je 1492. Tuto hodnotu změňte pouze pokud to ISP vyžaduje.

Service Name: Toto pole je volitelné a může být specifikováno některým ISP. Ověřte si u ISP, zda je třeba pole vyplnit a postupujte podle instrukcí ISP.

Access Concentrator Name: Toto pole je volitelné a může být specifikováno některým ISP. Ověřte si u ISP, zda je třeba pole vyplnit a postupujte podle instrukcí ISP.

Additional pppd options: Toto pole může být specifikováno některým ISP. Ověřte si u ISP, zda je třeba pole vyplnit a postupujte podle instrukcí ISP.

Enable VPN + DHCP Connection: Umožní použití VPN a DHCP spojení.

Host Name: Přiřadí routeru jméno poskytovatele. Obvykle je vyžadováno Vaším ISP.

MAC Address: MAC(Media Access Control) adresa je unikátní identifikátor Vašeho počítače nebo síťového zařízení. ISP monitoruje MAC adresy připojené k jejich službám a může zamezit přístupu nové MAC adrese. pro nápravu učiňte následující:

*Kontakujte svého ISP a vyžádejte si aktualizaci MAC adresy spojené se službou Vašeho ISP.
*Klonujte nebo změňte MAC adresu nového zařízení ať odpovídá MAC adrese původního zařízení.

 

PPTP

Enable WAN: Povolení a zakázání WAN. Při některých typech připojení můžete získat IP adresu povolením a zakázáním WAN.

Enable NAT: NAT(Network Address Translation) je proces používaný routery pro nahrazení informací o síťových paketech s informacemi o nové adrese. Typické využití NAT je v routeru, který spojuje LAN s WAN. V LAN má každé síťové zařízení má privátní IP(LAN IP) ale veřejná IP (WAN IP) je pouze jedna. Pro přístup k Internetu router nahrazuje privátní IP adresu odesílatele vlastní IP adresou pro odchozí datové pakety. Router si zaznamenává veškeré potřebné údaje v tabulce (NAT table) pro přiřazení datových paketů správnému zařízení.

Enable UPnP: UPnP(Universal Plug and Play) umožňuje několika zařízením (routery, TV, stereo systémy, herní konzole, mobilní telefony) být ovládána pomocí sítě typu IP s nebo bez centrálního ovládání skrze gateway.

Get the WAN IP automatically: Umožňuje tomuto routeru automaticky získat WAN IP adresu od ISP.

IP Address: Pokud Vaše WAN připojení vyžaduje statickou IP adresu, zadejte ji do tohoto pole.

Subnet Mask: Pokud Vaše WAN připojení vyžaduje statickou IP adresu, zadejte masku podsítě do tohoto pole.

Default Gateway: Pokud Vaše WAN připojení vyžaduje statickou IP adresu, zadejte IP adresu brány do tohoto pole.

Connect to DNS Server automatically: Umožňuje tomuto routeru automaticky získat DNS IP adresu od ISP.

DNS Server: Toto pole indikuje IP adresu DNS, kterou router kontakuje.

User Name: Vyplňte informace poskystnuté Vaším ISP. Toto pole je dostupné pouze pokud je jako WAN připojení nastaveno USB Modem, PPPoE, PPTP nebo L2TP.

Password: Vyplňte informace poskystnuté Vaším ISP. Toto pole je dostupné pouze pokud je jako WAN připojení nastaveno PPPoE.

Idle Disconnect Time in seconds: Odpojení po době nečinnosti (v sekundách): Toto pole je volitelné a umožňuje nastavit ukončení připojení k ISP po určité době nečinnosti. Hodnota nula umožňuje nekonečnou dobu nečinnosti.

PPTP Options: Toto pole je volitelné a může být specifikováno některým ISP. Ověřte si u ISP, zda je třeba pole vyplnit a postupujte podle instrukcí ISP.

Additional pppd options: Toto pole je volitelné a může být specifikováno některým ISP. Ověřte si u ISP, zda je třeba pole vyplnit a postupujte podle instrukcí ISP.

VPN Server: Pokud je typ Vašeho WAN připojení PPTP nebo L2TP, zadejte jméno serveru nebo IP adresu VPN serveru.

Host Name: Přiřadí routeru jméno poskytovatele. Obvykle je vyžadováno Vaším ISP.

MAC Address: MAC(Media Access Control) adresa je unikátní identifikátor Vašeho počítače nebo síťového zařízení. ISP monitoruje MAC adresy připojené k jejich službám a může zamezit přístupu nové MAC adrese. pro nápravu učiňte následující:

*Kontakujte svého ISP a vyžádejte si aktualizaci MAC adresy spojené se službou Vašeho ISP.
*Klonujte nebo změňte MAC adresu nového zařízení ať odpovídá MAC adrese původního zařízení.

 

L2TP

Enable WAN: Povolení a zakázání WAN. Při některých typech připojení můžete získat IP adresu povolením a zakázáním WAN.

Enable NAT: NAT(Network Address Translation) je proces používaný routery pro nahrazení informací o síťových paketech s informacemi o nové adrese. Typické využití NAT je v routeru, který spojuje LAN s WAN. V LAN má každé síťové zařízení má privátní IP(LAN IP) ale veřejná IP (WAN IP) je pouze jedna. Pro přístup k Internetu router nahrazuje privátní IP adresu odesílatele vlastní IP adresou pro odchozí datové pakety. Router si zaznamenává veškeré potřebné údaje v tabulce (NAT table) pro přiřazení datových paketů správnému zařízení.

Enable UPnP: UPnP(Universal Plug and Play) umožňuje několika zařízením (routery, TV, stereo systémy, herní konzole, mobilní telefony) být ovládána pomocí sítě typu IP s nebo bez centrálního ovládání skrze gateway.

Get the WAN IP automatically: Umožňuje tomuto routeru automaticky získat WAN IP adresu od ISP.

IP Address: Pokud Vaše WAN připojení vyžaduje statickou IP adresu, zadejte ji do tohoto pole.

Subnet Mask: Pokud Vaše WAN připojení vyžaduje statickou IP adresu, zadejte masku podsítě do tohoto pole.

Default Gateway: Pokud Vaše WAN připojení vyžaduje statickou IP adresu, zadejte IP adresu brány do tohoto pole.

Connect to DNS Server automatically: Umožňuje tomuto routeru automaticky získat DNS IP adresu od ISP.

DNS Server: Toto pole indikuje IP adresu DNS, kterou router kontakuje.

User Name: Vyplňte informace poskystnuté Vaším ISP. Toto pole je dostupné pouze pokud je jako WAN připojení nastaveno USB Modem, PPPoE, PPTP nebo L2TP.

Password: Vyplňte informace poskystnuté Vaším ISP. Toto pole je dostupné pouze pokud je jako WAN připojení nastaveno PPPoE.

Additional pppd options: Toto pole je volitelné a může být specifikováno některým ISP. Ověřte si u ISP, zda je třeba pole vyplnit a postupujte podle instrukcí ISP.

VPN Server: Pokud je typ Vašeho WAN připojení PPTP nebo L2TP, zadejte jméno serveru nebo IP adresu VPN serveru.

Host Name: Přiřadí routeru jméno poskytovatele. Obvykle je vyžadováno Vaším ISP.

MAC Address: MAC(Media Access Control) adresa je unikátní identifikátor Vašeho počítače nebo síťového zařízení. ISP monitoruje MAC adresy připojené k jejich službám a může zamezit přístupu nové MAC adrese. pro nápravu učiňte následující:

*Kontakujte svého ISP a vyžádejte si aktualizaci MAC adresy spojené se službou Vašeho ISP.
*Klonujte nebo změňte MAC adresu nového zařízení ať odpovídá MAC adrese původního zařízení.

Často otázky

Přesměrování portu funguje pouze v prostředí interní sítě / intranetu (LAN), ale nelze k němu přistupovat z internetu (WAN).

  • Nejdříve se ujistěte, že je funkce přesměrování portu řádně nastavena. Nahlédněte do častých otázek: Jak nastavit pravidla pro virtuální server / přesměrování portu?
  • Upozorňujeme, že pokud router používá privátní IP adresu WAN (například síť připojenou za jiným routerem/switchem/modemem se zabudovaným routerem / Wi-Fi funkcemi), může potenciálně dojít k umístění routeru za vícevrstvou síť NAT. Služba DDNS a přesměrování portu nebudou v takovém prostředí fungovat správně. Související časté otázky: [Bezdrátový router] Představení a nastavení DDNS

          Rozsahy privátních adres sítě IPv4:
              Třída A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255
              Třída B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255
              Třída C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Jak získat utilitu nebo firmware?

Nejnovější ovladače, software, firmware a uživatelské manuály najdete v centru stahování ASUS.

Pokud potřebujete více informací o centru stahování ASUS, využijte tento odkaz.