[Chromebook] Řešení potíží – Jak opravit potíže s obrazovkou u zabudované obrazovky (primární monitor) Chromebooku

Pokud narazíte na potíže se zabudovanou obrazovkou svého Chromebooku, kdy může například docházet k abnormálnímu zobrazování, blikání obrazu nebo nemožnosti zobrazit obsah, můžete využít následující jednoduché kroky, které vám s řešením potíží s monitorem Chromebooku pomohou.

 

Obsah:

 

Obrazovka je příliš tmavá nebo příliš světlá

Pokud je obrazovka Chromebooku příliš tmavá nebo příliš světlá, možná je s ní něco v nepořádku. Jas obrazovky se můžete pokusit upravit stiskem zkratek v horní části klávesnice.

Poznámka: Zkratky se mohou u různých modelů lišit. Nahlédněte proto do příslušného manuálu. Pokud si nejste jistí, kde uživatelský manuál k Chromebooku hledat, využijte tento článek: Jak vyhledávat a stahovat uživatelské manuály

Zvětšení jasu obrazovky: Stisk klávesy zvýšení jasu

Maximální jas obrazovky

Snížení jasu obrazovky: Stisk klávesy snížení jasu Když nastavíte minimální jas obrazovky, pak se obrazovka Chromebooku vypne.

 

Obrazovka je příliš bílá nebo příliš žlutá

Pokud bude obrazovka vašeho Chromebooku příliš bílá (chladné tóny) nebo příliš žlutá (teplé tóny), může být důvodem zapnutí funkce „nočního osvětlení“. Funkce nočního osvětlení ovládá teplotu barev monitoru, aby se vám lépe četlo ve špatně osvětleném prostředí. U nočního osvětlení si můžete nastavit čas zapínání. Pokud si chcete funkci nočního osvětlení upravit podrobněji, postupujte takto:

 1. Klikněte na [stavovou lištu]v pravém dolním rohu obrazovky, pak klikněte na [Nastavení].   
 2. Klikněte na [Zařízení], pak klikněte na [Obrazovky].   
 3. Po zapnutí přepínače Noční osvětlení můžete posuvníkem upravit požadovanou teplotu barev.   
 4. Klikněte na rozevírací nabídku v poli Plán a upravte čas, kdy má být funkce nočního osvětlení zapnuta.   

 

Obraz je příliš velký nebo příliš malý

Pokud je zobrazení na Chromebooku příliš velké nebo příliš malé, můžete rozlišení upravit tak, aby byl efekt co možná nejlepší. Využijte tedy tento postup:

 1. Klikněte na [stavovou lištu]v pravém dolním rohu obrazovky a pak klikněte na [Nastavení].   
 2. Klikněte na [Zařízení] a pak klikněte na [Obrazovky].   
 3. V poli Velikost obrazovky můžete přetažením posuvníku upravit rozlišení a zvětšit nebo zmenšit položky na obrazovce.  

 

Orientace obrazovky je nesprávná

Pokud je obrazovka na Chromebooku nesprávně zorientována, nebo pokud potřebujete její orientaci změnit, využijte následující postup:

 1. Klikněte na [stavovou lištu]v pravém dolním rohu obrazovky, pak klikněte na [Nastavení].   
 2. Klikněte na [Zařízení], pak klikněte na [Obrazovky].   
 3. V sekci Orientace můžete vybrat požadovanou orientaci v rozevírací nabídce.  

 

Další potíže s obrazovkou

Pokud máte s obrazovkou jiné potíže, vyzkoušejte následující postup:

 1. Ujistěte se, že na obrazovce nejsou nečistoty ani špína. Pokud obrazovku nebudete pravidelně čistit, může se na ní časem nahromadit špína, která ovlivní její funkčnost. Až budete potřebovat obrazovku vyčistit, využijte tento článek: Jak vyčistit notebook.
 2. Restartujte Chromebook. Provedete to stiskem a podržením [tlačítka napájení] , dokud se zařízení nevypne. Pak jej můžete zase zapnout.
 3. Aktualizujte Chrome OS. Ujistěte se, že je na Chromebooku nainstalována nejnovější verze Chrome OS. Abyste vyhledali dostupné aktualizace, využijte tento článek: Aktualizace operačního systému na Chromebooku.
 4. Proveďte tvrdé obnovení hardwaru Chromebooku. Zde se dozvíte, jak obnovit hardware Chromebooku.
 5. Pokud provedete výše uvedené kroky řešení potíží, ale problém přetrvává, proveďte obnovení Chromebooku.      
  Jak uvést Chromebook do továrního nastavení (Powerwash).
 6. Obnovení operačního systému na Chromebooku.

 

Pokud problém přetrvá i po dodržení výše uvedených pokynů, obraťte se na zákaznické servisní středisko ASUS, kde vám poskytneme další informace.