Vigtig information

Kommerciel Notebook Garanti

Seneste opdatering : 2013/11/07

Der tilbydes en begrænset garanti på Asus hardwareprodukter. Denne begrænsede garanti dækker ikke software-applikationer eller programmer, ikke-Asus produkter eller ikke-Asus mærkevaretilbehør.

Asus garanterer, at den Asus Notebook, du har købt, er fri for fejl i materialer og udførelse ved normal brug i den begrænsede garantiperiode. Den begrænsede garantiperiode starter fra købsdatoen. Din kvittering med købsdatoen er dit bevis for denne købsdato. Vores servicecentre eller godkendte tjenesteleverandører kan kræve, at du fremviser et købsbevis som betingelse for, at du kan modtage garantiservice. Du har ret til en hardware garantiservice, hvis en reparation er nødvendig inden for den begrænsede garantiperiode.

I den begrænsede garantiperiode vil Asus, efter eget skøn, reparere eller udskifte defekte komponenter. Alle reservedele eller moduler, der fjernes som en del af denne begrænsede garanti, tilhører Asus.

A. Undtagelser fra denne begrænsede garantiservice

Asus garanterer ikke uforstyrret eller fejlfri drift af dette produkt. Enhver form for teknisk eller anden support, der ydes for produktet i garantiperioden, som f.eks. assistance via telefon med "hvordan"-spørgsmål og i forbindelse med konfiguration af og oplysninger om produktet, gives uden garantier af nogen art. Garantien dækker kun fejl eller fejlfunktioner, der opstår i garantiperioden og under normale brugsforhold, samt enhver defekt i materialer eller udførelse. Garantien gælder ikke, hvis:

 • produktet er manipuleret, repareret og/eller modificeret af ikke-autoriseret personale
 • serienummeret på Notebooken,komponenter eller tilbehør er ændret, annulleret eller fjernet;
 • garantiseglet er brudt eller ændret;
 • der er skader, forårsaget af ulykke, naturkatastrofe, tilsigtet eller utilsigtet misbrug, mishandling, vanrøgt eller forkert vedligeholdelse eller brug under unormale forhold;
 • der er skader, forårsaget af forkert installation eller forkert tilslutning til en perifer enhed (dvs. skærm, tastatur);
 • der er skader, forårsaget af en ekstern elektrisk fejl eller en ulykke;
 • der er skader fra brug uden for parametrene for drift eller opbevaring eller udenfor omgivelser, der er beskrevet i brugsanvisningen;
 • der er skader fra brug af dele, der ikke er fremstillet eller solgt af ASUSTeK;
 • der er skader på, eller tab af, ethvert program, data eller flytbare lagermedier, eller hvis der er omkostninger fra gendannelse af ethvert program eller data
 • der er skader fra tredjepartssoftware eller fra virus;
 • der er tab af software eller af data, der kan opstå under reparation eller udskiftning.

Returnering af en Notebook til et Asus Notebook Servicecenter eller en Asus Autoriseret Serviceudbyder i garantiperioden betyder ikke automatisk, at den vil blive repareret gratis. Når Servicecenteret modtager dit produkt, forbeholder de sig ret til at kontrollere gyldigheden af din garanti og din anmodning om garantiservice.

Hverken Asus, Asus Notebook Servicecenter, Asus autoriseret serviceudbyder, eller forhandleren er ansvarlig for nogen af dine fortrolige, beskyttede eller personlige oplysninger, der er indeholdt i det produkt, du returnerer til Asus, det autoriserede Asus Notebook Servicecenter eller Asus Serviceudbyderen af en hvilken som helst grund. Du bør fjerne alle sådanne data fra produktet, før du returnerer det.

Asus, Asus Notebook Servicecenter eller Asus autoriseret serviceudbyder er ikke ansvarlig for skader eller tab af personlige data, programmer eller flytbare lagermedier. Asus er ikke ansvarlig for gendannelse eller geninstallation af data eller andre programmer end software, installeret af Asus, da produktet blev produceret.

Advarsel:

 • Garantiperioden kan variere regionalt, så tjek den hos din forhandler.
 • Garantien er ugyldig, hvis skader/fejlfunktion forårsages af forkert håndtering/anvendelse eller ødelæggelse.
 • Garantien er ugyldig, hvis serienummeret fjernes eller ødelægges.
 • Garantien er ugyldig, hvis Notebooken skilles ad af slutbrugeren eller et ikke-ASUS-autoriseret værksted.
 • Besøg "ASUS premium care" websiden på ASUS supportsiden for at få forlænget garantiperioden eller for at få oplysninger om den særlige garantipakke. Kontakt købsstedet for at få service i den udvidede garantiperiode.

For oplysninger om vores erhvervshotline vedrørende notebookservice henvises HERTIL.