H81I-PLUS

  H81I-PLUS

  לוח אם משתלם בתצורת Mini-ITX עם תכנון הספק דיגיטלי מדויק וקצב העברה סופר-מהיר של USB 3.0

  • UEFI BIOS ומצב EZ חדשים: ידידותי, קל ואינטואיטיבי יותר עם תוספת מידע מועיל
  • USB 3.0 Boost (עם תמיכה ב-UASP): קצבי העברה מהירים יותר ב-170% מאשר USB 3.0 רגיל
  • Network iControl: שליטה בזמן אמת על רוחב הפס של הרשת
  • AI Suite 3: גישה ממקום מרכזי אל תכונות חדשניות של ASUS
  • EPU: יעילות אנרגטית מקיפה
  Product Image
  GreenASUS

  לוחות האם מוכנים ל-ErP (ר"ת של Energy-related Products) של האיחוד האירופי, הדורש שמוצרים יענו על דרישות תקנים ליעילות גבוהה בצריכת אנרגיה. זה תואם את החזון של ASUS - יצירת מוצרים ידידותיים לסביבה ויעילים מבחינה אנרגטית באמצעות תכנון מוצרים וחדשנות במטרה להפחית את המדרך הסביבתי (carbon footprint) של המוצר ולהפחית את ההשפעה על הסביבה.