[Notebook] RAID-array maken en verwijderen

Inhoudsopgave

 

[INTEL-platform] RAID-array maken

WAARSCHUWING! Wees voorzichtig bij het maken van een RAID-array, al uw gegevens op opslagapparaten worden verwijderd.

 

1. Ga naar de BIOS-setup: Start uw laptop opnieuw op en druk vervolgens op <F2> sleutel tijdens POST (Power-On Self-Test), ga naar de BIOS-setup.

2. Wanneer u de BIOS-instellingen opent, wordt de configuratie van het laptopsysteem zoals hieronder weergegeven en drukt u vervolgens op <F7> toets om naar [Geavanceerde modus] te gaan.

 

3. Selecteer op de pagina [Geavanceerde modus] [Intel(R) Rapid Storage Technology] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

4. Selecteer op de pagina [Intel(R) Rapid Storage Technology] [Create RAID Volume] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

5. In [Create RAID Volume] pagina, stel uw RAID Volume in met [Name]、[RAID Level]、[Select Disk]、[Strip Size] en [Capacity (MB)].

[Name]: toets de naam van uw RAID-volume in.

[RAID-niveau]: selecteer het RAID-niveau.

[Selecteer schijf]: kies de schijf die u RAID wilt maken door [X] te selecteren.

[Stripgrootte]: selecteer de RAID-stripgrootte van 4 KB tot 128 KB.

[Capaciteit (MB)]: voer uw RAID-capaciteit in en de standaardwaarde is maximaal.

 

6. Nadat alle instellingen zijn voltooid, selecteert u [Create Volume] en drukt u vervolgens op <Enter> sleutel om aan te maken en terug naar de pagina [Intel(R) Rapid Storage Technology].

 

7. Druk ten slotte op <F10> toets om uw wijziging op te slaan en de BIOS-setup af te sluiten.

 

 

8. Nadat u RAID-arrayvolume hebt gemaakt of verwijderd, moet u mogelijk het besturingssysteem als volgende installeren.

Hier is een installatievoorbeeld over Windows 10 OS ter referentie.

[Installatiemedia maken en gebruiken om Windows 10 opnieuw te installeren via een USB-stick]

[Er kunnen geen schijven worden gevonden tijdens de installatie van Windows 10]- IRST-stuurprogramma handmatig installeren] p>

[Terug naar inhoud]

 

[INTEL-platform] RAID-array verwijderen

WAARSCHUWING! Wees voorzichtig bij het verwijderen van een RAID-array, al uw gegevens op opslagapparaten worden verwijderd.

 

1. Ga naar de BIOS-setup: Start uw laptop opnieuw op en druk vervolgens op <F2> toets tijdens POST (Power-On Self-Test), ga naar de BIOS-setup en druk vervolgens op <F7> toets om naar [Geavanceerde modus] te gaan.

 

2. Selecteer op de pagina [Geavanceerde modus] [Intel(R) Rapid Storage Technology] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

3. Selecteer op de pagina [Intel(R) Rapid Storage Technology] het RAID-volume dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

4. Selecteer [Verwijderen] en druk vervolgens op <Enter>.

 

5. Als u [Ja] selecteert, wordt het RAID-volume verwijderd en wordt het opnieuw afgestemd op de pagina [Intel(R) Rapid Storage Technology].

 

6. Nadat u RAID-arrayvolume hebt gemaakt of verwijderd, moet u mogelijk het besturingssysteem als volgende installeren.

Hier is een installatievoorbeeld over Windows 10 OS ter referentie.

[Installatiemedia maken en gebruiken om Windows 10 opnieuw te installeren via een USB-stick]

[Er kunnen geen schijven worden gevonden tijdens de installatie van Windows 10]- IRST-stuurprogramma handmatig installeren] p>

[Terug naar inhoud]

 

[INTEL Veelgestelde vragen over platform]

Q1: Waarom mijn [Advanced Mode] setup-pagina is zonder [Intel(R) Rapid Storage Technology] item?

A1: Volg de onderstaande instructies om [Intel(R) Rapid Storage Technology] in te schakelen.

i, Selecteer in de instelling [Geavanceerde modus] [VMD-setupmenu] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

Als er geen item [VMD-controller inschakelen] is, betekent dit dat de functie niet wordt ondersteund.

 

Ii, Schakel in de instellingen van [VMD Setup Menu] [Enable VMD Controller] naar [Enabled] en druk vervolgens op <F10> toets om de configuratie op te slaan en af ​​te sluiten om de IRST-activering te voltooien.

[Terug naar inhoud]

 

[AMD-platform] RAID-array maken

WAARSCHUWING! Wees voorzichtig bij het maken van een RAID-array, al uw gegevens op opslagapparaten worden verwijderd.

 

1. Ga naar de BIOS-setup: Start uw laptop opnieuw op en druk vervolgens op <F2> sleutel tijdens POST (Power-On Self-Test), ga naar de BIOS-setup.

2. Wanneer u de BIOS-instellingen opent, wordt de configuratie van het laptopsysteem zoals hieronder weergegeven en drukt u vervolgens op <F7> toets om naar [Geavanceerde modus] te gaan.

 

3. Selecteer op de pagina [Geavanceerde modus] [RAIDXpert2 Configuration Utility] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

4. Selecteer op de pagina [RAIDXpert2 Configuration Utility] [Physical Disk Management] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

5. Selecteer op de pagina [Fysieke schijfbeheer] [Selecteer fysieke schijfbewerkingen] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

6. Selecteer op de pagina [Selecteer fysieke schijfbewerkingen] [Schijf initialiseren] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

7. Selecteer op de pagina [Schijf initialiseren] de gewenste opslagschijf in [Selecteer fysieke schijf om te initialiseren] en schakel over naar [Aan] en selecteer vervolgens [OK].

 

8. Controleer de informatie opnieuw en selecteer [Ja] om te verwerken en keer daarna terug naar de pagina [Selecteer fysieke schijf om te initialiseren].

 

9. Ga terug naar de pagina [RAIDXpert2 Configuration Utility] en selecteer [Array Management] en druk vervolgens op de [Enter]-toets.

 

10. Selecteer op de pagina [Array Management] de optie [Create Array] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

11. Kies op de pagina [Create Array] onder [Select RAID Level] het RAID-niveau en selecteer [Select Physical Disk] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

12. Selecteer op de pagina [Fysieke schijf selecteren] de opslagschijf die u wilt inschakelen op [ON] of [Check All] onder het item [Select Media Type] en selecteer daarna [Apply Changes] (Wijzigingen toepassen).

 

13. Stel op de pagina [Create Array] uw arrayparameters in met [Array Size]、[Array Size Unit]、[Select Cache Tag Size]、[Read Cache Policy] en [Write Cache Policy].

[Array-grootte]: voer de vereiste array-grootte in en de standaardwaarde is maximaal.

[Array Size Unit]: selecteer de vereiste Array size unit.

[Selecteer de grootte van de cachetag]: selecteer de grootte van de cachetag van 64 KB tot 256 KB.

[Lees cachebeleid]: om het gewenste leesbeleid te selecteren. Het configuratiehulpprogramma geen cache en leescache.

[Write Cache Policy]: om het gewenste schrijfbeleid te selecteren. Het configuratiehulpprogramma geen cache en terugschrijfcache.

 

14. Nadat alle instellingen zijn voltooid, selecteert u [Create Array] en drukt u vervolgens op <Enter> sleutel om een ​​RAID-array te maken.

 

15. Druk ten slotte op <F10> toets om uw wijziging op te slaan en de BIOS-setup af te sluiten.

 

16. Nadat u RAID-array hebt gemaakt of verwijderd, moet u mogelijk het besturingssysteem als volgende installeren.

Hier is een installatievoorbeeld over Windows 10 OS ter referentie.

[Installatiemedia maken en gebruiken om Windows 10 opnieuw te installeren via een USB-stick]

Tijdens de installatie van het besturingssysteem Windows 10, raadpleeg indien nodig het AMD RAID-stuurprogramma (SATA, NVMe RAID), Link.

[Terug naar inhoud]

 

 

[AMD-platform] RAID-array verwijderen

WAARSCHUWING! Wees voorzichtig bij het verwijderen van een RAID-array, al uw gegevens op opslagapparaten worden verwijderd.

 

1. Ga naar de BIOS-setup: Start uw laptop opnieuw op en druk vervolgens op <F2> toets tijdens POST (Power-On Self-Test), ga naar de BIOS-setup en druk vervolgens op < F7> toets om naar [Geavanceerde modus] te gaan.

 

2. Selecteer op de pagina [Advanced Mode] [RAIDXpert2 Configuration Utility] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

3. Selecteer op de pagina [RAIDXpert2 Configuration Utility] [Array Management] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

4. Selecteer op de pagina [Array Management] de optie [Delete Array] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

5. Selecteer op de pagina [Delete Array] de RAID-array en schakel over naar [ON] of [Check All], en selecteer [Delete Array(s)] en druk vervolgens op <Enter> om te verwijderen.

 

6. Bevestig alle informatie op de pagina [Waarschuwing] en schakel vervolgens over naar [Aan] bij het item [Bevestigen]. Selecteer uiteindelijk [Ja] om het verwijderen te verwerken.

 

7. Na het maken of verwijderen van RAID-array, moet u mogelijk het besturingssysteem als volgende installeren.

Hier is een installatievoorbeeld over Windows 10 OS ter referentie.

[Installatiemedia maken en gebruiken om Windows 10 opnieuw te installeren via een USB-stick]

Tijdens de installatie van Windows 10 OS, raadpleeg indien nodig AMD RAID-stuurprogramma (SATA, NVMe RAID), Link.

[Terug naar inhoud]

 

Veelgestelde vragen over [AMD-platform]

Q1: Waarom is mijn [Advanced Mode]-instellingenpagina zonder [RAIDXpert2 Configuration Utility]-item?

A1: Volg de onderstaande instructies om [RAIDXpert2-configuratiehulpprogramma] in te schakelen.

i, Selecteer in de instelling [Geavanceerde modus] [SATA-configuratie] en druk vervolgens op <Enter> sleutel.

 

ii, Schakel in de [SATA-configuratie]-configuratie [SATA-modusselectie] naar [RAID] en druk vervolgens op <F10> toets om de configuratie op te slaan en af ​​te sluiten om het inschakelen van [RAIDXpert2 Configuration Utility] te voltooien.

Als er geen [RAID]-item is, betekent dit dat de functie niet wordt ondersteund.

[Terug naar inhoud]