Viktig informasjon

Hvordan finne modellnavn

Alle produkttyper som følger:

Motherboard

Metode 1 : Starte systemet på nytt

Trykk på "Pause/Break"-tasten når du ser ASUS XXXX ACPI BIOS Revision Eksempel: A7N8X-VM står for hovedkortmodellen

For example:A7N8X-VM represents the motherboard model.

Metode 2 :Finn modellnavnet fra overflaten til hovedkortet

Om nødvendig, må du åpne systemkabinettet for å se bedre.

Eksempel:P4C800-E står for hovedkortmodellen

Notebook

Metode 1 : Ta ned lokket og snu den bærbare slik at baksiden er vendt oppover. Modellnavnet skrives under "MODEL"

Eksempel: X302LA

Metode 2: Sjekk fra DXDiag

1. Skriv inn "DXDIAG" i windows søke feltet.

2. Model navnet vil bli vist under system model feltet( som vist i det rød området).

Metode 3: sjekk fra Bios

1. Trykk på power knappen, så press og hold inne F2.

2. Slipp F2 så kan du se BIOS menyen. 

3. Velg (Avansert) -> (ASUS EZ Flash 3 Utility)

Deretter finner du modellnavnet som vist nedenfor.

Eee PC

Metode 1 : Lukk igjen lokket og snu EPC med baksiden vendt oppover. Modellnavnet står på den røde delen.

Eksempel:701 (modellnavn)

Optical Drive

Metode 1 : Starte systemet på nytt

Hit "Pause/Break"-tasten når du ser "Detecting Secondary Master"

Eksempel:CRW-4012A står for modellen til den optiske stasjonen

Metode 2:Kontroller modellnavnet på overflaten av den optiske stasjonen

Eksempel:CRW-5224A står for modellen til den optiske stasjonen

VGA Card

Metode 1 : Høyreklikk med musen i skrivebordområdet i Windows, og klikk deretter på "Egenskaper - Innstillinger".

Eksempel:V9280 står for modellen til VGA-kortet

Metode 2 :Klikk på "Start" -> "Kontrollpanel" -> "Enhetsbehandling" -> "System" -> "Skjermkort"-ikonet.

Metode 3 : Se etter modellnavnet på overflaten av VGA-kortet

Eksempel:V9980U står for modellen til VGA-kortet

Wireless

Metode 1 : Se etter modellnavnet på overflaten av det trådløse tilgangspunktet

Eksempel:WL-500g står for modellen til det trådløse tilgangspunktet

Metode 2 :Se etter modellnavnet på overflaten av det trådløse kortet

Eksempel:WL-107g står for modellen til trådløskortet

Metode 3 : Du finner modellnavnet på overflaten av HSDPA-kortet

Eksempel:T500 står for modellen til HSDPA-kortet

Omslaget på brukerveiledningen

Klistremerkeetikett på esken