[Notebook] Rozwiązywanie problemów — Jak rozwiązać problemy z odbiegającym od normy zachowaniem TouchPada?

W przypadku wystąpienia problemów z brakiem czułości/nieprawidłowym klikaniem/brakiem działania touchpada, zapoznaj się z etapami zawartymi w poniższym artykule, aby rozwiązać ten problem.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, proponujemy również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS YouTube, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozwiązać problemy z odbiegającym od normy zachowaniem touchpada

https://www.youtube.com/watch?v=0Zx39uHHx3o

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

Upewnij się, że klawisz skrótu touchpada jest aktywny

Spróbuj użyć klawisza funkcyjnego (klawisza skrótu), aby aktywować/dezaktywować funkcję touchpada i upewnić się, że touchpad nie reaguje na dotyk po dezaktywacji.

 1. Sprawdź w rzędzie klawiszy funkcyjnych, czy [klawisz skrótu touchpada , ] na klawiaturze jest obecny — zwykle jest to klawisz F6 lub F9.
  Uwaga: Funkcje klawiszy skrótu mogą się różnić w zależności od modelu — zapoznaj się z instrukcją obsługi.
 2. Naciśnij lub naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny + (w zależności od wybranej opcji klawiszy skrótu), a następnie sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlony komunikat [Touchpad is enabled] (touchpad jest aktywny) . Uwaga: Jeśli klawisz funkcyjny nie działa, spróbuj ponownie zainstalować sterownik ASUS System Control Interface. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak pobrać i zainstalować sterownik ASUS System Control Interface.

  Jeśli po aktywowaniu klawisza skrótu touchpada problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Upewnij się, że funkcja touchpada jest aktywowana w ustawieniach systemu operacyjnego Windows

 1. Wpisz i wyszukaj [Touchpad settings] (ustawienia touchpada) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) .
 2. Upewnij się, że funkcja touchpada jest ustawiona na [On] (wł.) .
  Uwaga: Jeżeli masz podłączoną mysz, upewnij się, że wybrana jest opcja [Leave touchpad on when a mouse is connected] (pozostaw touchpad aktywny, kiedy mysz jest podłączona) .
 3. W polu Gestures & interaction (gesty i interakcja) sprawdź, czy wskazane poniżej ustawienia touchpada są zgodnie z twoimi oczekiwaniami .

  Jeśli po aktywowaniu touchpada w ustawieniach systemu operacyjnego Windows problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Resetowanie BIOS-u i wbudowanego kontrolera

Wczytywanie domyślnych ustawień BIOS-u może pomóc, gdy system nie działa prawidłowo z powodu zmienionych lub błędnych ustawień. Po wczytaniu ustawień domyślnych BIOS zostanie przywrócony do pierwotnych wartości ustawionych podczas produkcji płyty głównej.

Zapoznaj się z tematem pomocy: Jak przywrócić ustawienia BIOS?.

 

Wbudowany kontroler to chip na płycie głównej, który steruje różnymi elementami sprzętowymi i funkcjami zarządzania zasilaniem systemu, a jego zresetowanie może być również jednym ze sposobów rozwiązania problemu.

Zapoznaj się z tematem pomocy: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC).

 

Jeśli po przywróceniu domyślnych ustawień BIOS-u i wbudowanego kontrolera problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Odłącz urządzenia zewnętrzne, zaktualizuj oprogramowanie BIOS i uruchom usługę Windows Update

 

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Pobierz i zainstaluj niezbędne sterowniki

Przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować niezbędne sterowniki. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?. (Poniższe grafiki referencyjne ilustrują aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS).

 1. Pobierz i zainstaluj sterownik [Intel I2C] w kategorii Chipset (chipset).
  Uwaga: Jeżeli sterownik Intel I2C jest niedostępny z witryny pomocy technicznej ASUS, oznacza to że dany produkty ma zintegrowany z systemem Windows sterownik szeregowego kontrolera IO, dlatego nie musisz go instalować ręcznie.
  Uwaga: Produkty z platformą procesorową AMD nie mają sterownika Intel I2C; przejdź do kolejnego kroku.
 2. Pobierz i zainstaluj sterownik [ASUS Precision Touchpad] w kategorii Pointing Device (urządzenie wskazujące).

  Po zainstalowaniu tych sterowników uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy funkcja touchpada działa poprawnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w aplecie Menedżer urządzeń

Sterownik Intel I2C

Uwaga: Produkty z platformą procesorową AMD nie mają sterownika Intel I2C; przejdź do kolejnego rozdziału, aby rozwiązać problemy.

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij strzałkę obok [System devices] (urządzenia systemowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Serial IO I2C Host Controller] (kontroler hosta) i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji touchpada działa ona normalnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
  Uwaga: Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że touchpad jest już włączony; przejdź do następnego kroku.
 3. Zainstaluj ponownie sterownik Intel I2C. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Serial IO I2C Host Controller] (kontroler hosta) , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Uwaga: Jeżeli widzisz kilka sterowników kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller, odinstaluj pierwszy sterownik, a następnie powtórz proces dla pozostałych.
 4. Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 5. Po odinstalowaniu wszystkich sterowników kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller najpierw uruchom ponownie komputer. System zainstaluje sterownik automatycznie po ponownym uruchomieniu; wtedy sprawdź, czy funkcja touchpada działa.
  Jeżeli system nie zainstaluje automatycznie sterownika kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik Intel I2C w kategorii Chipset (chipset). Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Uwaga: Poniższa grafika referencyjna ilustruje aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS.

  Jeśli problem z touchpadem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Sterownik ASUS Precision Touchpad

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) .
 2. Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HMI) , następnie kliknij prawym przyciskiem [ASUS Precision Touchpad] i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji touchpada działa ona normalnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
  Uwaga: Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że touchpad jest już włączony; przejdź do następnego kroku.
 3. Zainstaluj ponownie sterownik ASUS Precision Touchpad. Kliknij prawym przyciskiem myszy [ASUS Precision Touchpad] , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
 4. Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 5. Po odinstalowaniu sterownika ASUS Precision Touchpad, najpierw uruchom ponownie komputer. System zainstaluje sterownik automatycznie po ponownym uruchomieniu; wtedy sprawdź, czy funkcja touchpada działa.
  Jeżeli system nie zainstaluje automatycznie sterownika ASUS Precision Touchpad, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik ASUS Precision Touchpad w kategorii Pointing Device (urządzenie wskazujące). Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Uwaga: Poniższa grafika referencyjna ilustruje aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS.

  Jeśli problem z touchpadem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Sterownik Microsoft Input Configuration Device

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) .
 2. Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HMI) , następnie kliknij prawym przyciskiem [Microsoft Input Configuration Device] i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji touchpada działa ona normalnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
  Uwaga: Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że touchpad jest już włączony; przejdź do następnego kroku.
 3. Zainstaluj ponownie sterownik Microsoft Input Configuration Device. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Microsoft Input Configuration Device] , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
 4. Wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
   
 5. Po odinstalowaniu sterownika Microsoft Input Configuration Device, najpierw uruchom ponownie komputer. System zainstaluje sterownik automatycznie po ponownym uruchomieniu; wtedy sprawdź, czy funkcja touchpada działa.
  Jeśli problem z touchpadem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z touchpadem występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Zresetuj komputer

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

 

Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany z wykorzystaniem powyższego rozwiązania i zamieszczonych tu informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać więcej informacji.

 

 

 

System operacyjny Windows 10

Upewnij się, że klawisz skrótu touchpada jest aktywny

Spróbuj użyć klawisza funkcyjnego (klawisza skrótu), aby aktywować/dezaktywować funkcję touchpada i upewnić się, że touchpad nie reaguje na dotyk po dezaktywacji.

 1. Sprawdź w rzędzie klawiszy funkcyjnych, czy [klawisz skrótu touchpada , ] na klawiaturze jest obecny — zwykle jest to klawisz F6 lub F9.
  Uwaga: Funkcje klawiszy skrótu mogą się różnić w zależności od modelu — zapoznaj się z instrukcją obsługi.
 2. Naciśnij lub naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny + (w zależności od wybranej opcji klawiszy skrótu), a następnie sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlony komunikat [Touchpad is enabled] (touchpad jest aktywny) . Uwaga: Jeśli klawisz funkcyjny nie działa, spróbuj ponownie zainstalować sterownik ASUS System Control Interface. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: Jak pobrać i zainstalować sterownik ASUS System Control Interface.

  Jeśli po aktywowaniu klawisza skrótu touchpada problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Upewnij się, że funkcja touchpada jest aktywowana w ustawieniach systemu operacyjnego Windows

 1. Wpisz i wyszukaj [Touchpad settings] (ustawienia touchpada) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) .
 2. Upewnij się, że funkcja touchpada jest ustawiona na [On] (wł.) .
  Uwaga: Jeżeli masz podłączoną mysz, upewnij się, że wybrana jest opcja [Leave touchpad on when a mouse is connected] (pozostaw touchpad aktywny, kiedy mysz jest podłączona) .
 3. Przewiń tę stronę i sprawdź, czy wskazane poniżej ustawienia touchpada są zgodnie z twoimi oczekiwaniami .

  Jeśli po aktywowaniu touchpada w ustawieniach systemu operacyjnego Windows problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Resetowanie BIOS-u i wbudowanego kontrolera

Wczytywanie domyślnych ustawień BIOS-u może pomóc, gdy system nie działa prawidłowo z powodu zmienionych lub błędnych ustawień. Po wczytaniu ustawień domyślnych BIOS zostanie przywrócony do pierwotnych wartości ustawionych podczas produkcji płyty głównej.

Zapoznaj się z tematem pomocy: Jak przywrócić ustawienia BIOS?.

 

Wbudowany kontroler to chip na płycie głównej, który steruje różnymi elementami sprzętowymi i funkcjami zarządzania zasilaniem systemu, a jego zresetowanie może być również jednym ze sposobów rozwiązania problemu.

Zapoznaj się z tematem pomocy: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC).

 

Jeśli po przywróceniu domyślnych ustawień BIOS-u i wbudowanego kontrolera problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Odłącz urządzenia zewnętrzne, zaktualizuj oprogramowanie BIOS i uruchom usługę Windows Update

 

Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

 

Pobierz i zainstaluj niezbędne sterowniki

Przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować niezbędne sterowniki. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?. (Poniższe grafiki referencyjne ilustrują aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS).

 1. Pobierz i zainstaluj sterownik [Intel I2C] w kategorii Chipset (chipset).
  Uwaga: Jeżeli sterownik Intel I2C jest niedostępny z witryny pomocy technicznej ASUS, oznacza to że dany produkty ma zintegrowany z systemem Windows sterownik szeregowego kontrolera IO, dlatego nie musisz go instalować ręcznie.
  Uwaga: Produkty z platformą procesorową AMD nie mają sterownika Intel I2C; przejdź do kolejnego kroku.
 2. Pobierz i zainstaluj sterownik [ASUS Precision Touchpad] w kategorii Pointing Device (urządzenie wskazujące).

  Po zainstalowaniu tych sterowników uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy funkcja touchpada działa poprawnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w aplecie Menedżer urządzeń

Sterownik Intel I2C

Uwaga: Produkty z platformą procesorową AMD nie mają sterownika Intel I2C; przejdź do kolejnego rozdziału, aby rozwiązać problemy.

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij strzałkę obok [System devices] (urządzenia systemowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Serial IO I2C Host Controller] (kontroler hosta) i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji touchpada działa ona normalnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
  Uwaga: Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że touchpad jest już włączony; przejdź do następnego kroku.
 3. Zainstaluj ponownie sterownik Intel I2C. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Serial IO I2C Host Controller] (kontroler hosta) , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Uwaga: Jeżeli widzisz kilka sterowników kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller, odinstaluj pierwszy sterownik, a następnie powtórz proces dla pozostałych.
 4. Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 5. Po odinstalowaniu wszystkich sterowników kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller najpierw uruchom ponownie komputer. System zainstaluje sterownik automatycznie po ponownym uruchomieniu; wtedy sprawdź, czy funkcja touchpada działa.
  Jeżeli system nie zainstaluje automatycznie sterownika kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik Intel I2C w kategorii Chipset (chipset). Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Uwaga: Poniższa grafika referencyjna ilustruje aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS.

  Jeśli problem z touchpadem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Sterownik ASUS Precision Touchpad

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) .
 2. Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HMI) , następnie kliknij prawym przyciskiem [ASUS Precision Touchpad] i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji touchpada działa ona normalnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
  Uwaga: Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że touchpad jest już włączony; przejdź do następnego kroku.
 3. Zainstaluj ponownie sterownik ASUS Precision Touchpad. Kliknij prawym przyciskiem myszy [ASUS Precision Touchpad] , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
 4. Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
 5. Po odinstalowaniu sterownika ASUS Precision Touchpad, najpierw uruchom ponownie komputer. System zainstaluje sterownik automatycznie po ponownym uruchomieniu; wtedy sprawdź, czy funkcja touchpada działa.
  Jeżeli system nie zainstaluje automatycznie sterownika ASUS Precision Touchpad, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik ASUS Precision Touchpad w kategorii Pointing Device (urządzenie wskazujące). Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.
  Uwaga: Poniższa grafika referencyjna ilustruje aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS.

  Jeśli problem z touchpadem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Sterownik Microsoft Input Configuration Device

 1. Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) .
 2. Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HMI) , następnie kliknij prawym przyciskiem [Microsoft Input Configuration Device] i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji touchpada działa ona normalnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
  Uwaga: Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że touchpad jest już włączony; przejdź do następnego kroku.
 3. Zainstaluj ponownie sterownik Microsoft Input Configuration Device. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Microsoft Input Configuration Device] , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
 4. Wybierz [Uninstall] (odinstaluj) .
   
 5. Po odinstalowaniu sterownika Microsoft Input Configuration Device, najpierw uruchom ponownie komputer. System zainstaluje sterownik automatycznie po ponownym uruchomieniu; wtedy sprawdź, czy funkcja touchpada działa.
  Jeśli problem z touchpadem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Przywróć system z punktu przywracania

Jeśli problem z touchpadem występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak używać punktu przywracania systemu?.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

 

Zresetuj komputer

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany z wykorzystaniem powyższego rozwiązania i zamieszczonych tu informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać więcej informacji.

 

Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij poniżej!