[Router bezprzewodowy] Jak zmienić nazwę sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) i hasło w aplikacji ASUS Router?

Routery bezprzewodowe ASUS umożliwiają urządzeniom łączenie się z Internetem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (Wi-Fi). Regularna zmiana nazwy sieci bezprzewodowej i hasła może zwiększyć bezpieczeństwo sieci i zapobiec łączeniu się z siecią nieupoważnionych urządzeń. W przypadku wielu routerów bezprzewodowych w tym samym miejscu zmiana nazwy sieci bezprzewodowej nie powinna stanowić problemu.     
Nazwę sieci bezprzewodowej i hasło można zmienić w aplikacji ASUS Router lub w sieciowym interfejsie graficznym routera ASUS (na stronie ustawień sieci).

 

 

Nazwa własna

  Nazwa identyfikatora sieci SSID (Service Set Identifier) to również nazwa sieci bezprzewodowej Wi-Fi. 

 

 

Wstęp

A. Użyj aplikacji ASUS Router / ASUS ExpertWiFi

B. Użyj sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS (strona ustawień sieci).

C. Często zadawane pytania (FAQ)

 

 

Przygotowanie

1. w pierwszej kolejności zainstaluj aplikację ASUS Router na smartfonie. Upewnij się, że wersja twoje aplikacji ASUS Router jest aktualna.

     Informacje na temat instalacji aplikacji ASUS Router można znaleźć w poniższych tematach pomocy: 

[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

[Jak zarządzać wieloma routerami ASUS za pomocą aplikacji routera ASUS?

[ExpertWiFi] Jak skonfigurować router ASUS ExpertWiFi za pomocą aplikacji ASUS ExpertWiFi? (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

2. Zaktualizuj oprogramowanie swojego routera ASUS do najnowszej wersji. Instrukcja na temat aktualizacji oprogramowania układowego można znaleźć w poniższych tematach pomocy:

[Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji? (ASUSWRT)

[ExpertWiFi] Jak zaktualizować oprogramowanie routera ExpertWiFi (Sieciowy interfejs graficzny)

 3. Aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej Wi-Fi za pomocą swojego urządzenia, zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

[Windows 11/10] Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

[ZenFone] Jak połączyć się z siecią Wi-Fi?

 

 

 

A. Użyj aplikacji ASUS Router/ASUS ExpertWiFi, aby zmodyfikować nazwę sieci Wi-Fi i hasło.

1. Przejdź do aplikacji ASUS Router, stuknij [ Settings ] (ustawienia) > [ WiFi ] > [ Wireless Settings ] (ustawienia sieci bezprzewodowej) > [ Network Settings ] (ustawienia sieciowe).

 

 2. Stuknij nazwę sieci (SSID) i hasło, aby je zmodyfikować. Stuknij [ Apply ] (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

 

 

 

B. Użyj sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS, aby zmienić nazwę i hasło do sieci bezprzewodowej.

Krok 1Podłącz komputer do routera przewodowo lub za pośrednictwem połączenia Wi-Fi i wprowadź adres LAN IP swojego routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejscie graficznym.

            

            Zapoznaj się z tematem pomocy: Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny) (ASUSWRT)?, aby dowiedzieć się więcej. 

Krok 2. Wprowadź nazwę użytkownika routera i hasło, aby się zalogować.

           

           Uwaga: Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu i konfiguracji fabrycznej.

                      Zapoznaj się z tematem pomocy [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do stanu domyślnego.

Krok 3. Przejdź do [Wireless] (bezprzewodowe) > [General] (ogólne). Możesz ustawić nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło dla różnych pasm częstotliwości (2,4 GHz/5 GHz /5 GHz -2/6 GHz).

            Uwaga: W zależności od modelu routery bezprzewodowe ASUS mają różne funkcje. Sprawdź specyfikację produktu ASUS, aby potwierdzić że twój router obsługuje pasma.

Krok 4. Kliknij nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło, aby je zmodyfikować. Następnie kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać ustawienia.

Nazwa sieci (SSID) = Nazwa sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
WPA-PSK Key = Hasło sieci bezprzewodowej Wi-Fi

 

 

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)

 1. Czy można ustawić różne nazwy i hasła sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) w różnych pasmach częstotliwości (2,4 GHz/ 5 GHz / 5 GHZ-2/ 6 GHz)?

      Możesz wybrać pasmo, dla którego chcesz ustawić hasło, a następnie zmodyfikować je.

      Zalecamy ustawiać różne nazwy sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) w różnych pasmach, co pozwoli na szybką identyfikację pasm sygnału aktualnie podłączonych do urządzenia (telefonu komórkowego/komputera).

 

2. Jaka jest maksymalna długość nazwy sieci Wi-Fi i hasła?

    a. Nazwa identyfikatora sieci bezprzewodowej jest ograniczona do 32 znaków (liter, liczb lub ich kombinacji)

    b. Hasło do sieci Wi-Fi musi zawierać co najmniej 8 znaków (od 8 do 63 znaków: liter, liczb lub ich kombinacji) lub składać się z 64 znaków szesnastkowych. Jeśli to pole zostanie pozostawione puste, jako hasło zostanie przypisany ciąg znaków [00000000].

 

3. Dlaczego po wybraniu [Open System] (otwarty system) jako [Authorization method] (metoda uwierzytelniania) nie ma opcji wprowadzenia hasła?

    Wybierz "Open System" (otwarty system) bez wprowadzania hasła do sieci Wi-Fi.

    Domyślną metodą uwierzytelniania jest WPA2-Personal. W zależności od modelu routery bezprzewodowe ASUS mają różne funkcje. 

    Sprawdź specyfikację produktu ASUS, aby potwierdzić że twój router obsługuje szyfrowanie sieci Wi-Fi.

    

 

4. Dlaczego urządzenie Wi-Fi nie może połączyć się z siecią po ustawieniu metody uwierzytelniania na WPA3-Personal?

    WPA3 to nowa generacja technologii szyfrowania, która w znacznym stopniu może poprawić bezpieczeństwo połączenia, ale część starych urządzeń może nie być zgodna z tą technologią. Jeśli wybierzesz tryb WPA3-Personal lub WPA2/WPA3-Personal, połączenie z siecią może nie być możliwe.

    Więcej informacji można znaleźć w poniższych tematach pomocy:

[Łączność bezprzewodowa] Czym jest WPA3? Jakie są zalety korzystania z WPA3?

[Łączność bezprzewodowa] Dlaczego połączenie WPS nie działa z zabezpieczeniem WPA3-Personal?

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.