[Router bezprzewodowy] Rozwiązywanie problemów - Komputer (urządzenie Wi-Fi) nie odnajduje nazwy sieci bezprzewodowej (sygnału) z routera ASUS

W niektórych sytuacjach urządzenie Wi-Fi (komputer lub telefon) nie może znaleźć nazwy Wi-Fi (sygnału) lub może występować problem z urządzeniem lub siecią. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

 

Uwaga:

a. Zaleca się spróbować użycia innych urządzeń (laptopów lub innych telefonów) do połączenia się z tą samą siecią bezprzewodową (Wi-Fi), aby potwierdzić, czy występuje taka sama sytuacja.

    Jeśli jest to problem z komputerem, zalecamy skontaktowanie się z producentem w celu uzyskania pomocy.

b. Po próbie usunięcia routera ASUS użyj innych urządzeń (laptopów lub innych routerów), aby połączyć się z modemem dostawcy usług internetowych i sprawdzić, czy sytuacja jest taka sama.

    Jeśli występuje problem z modemem usługodawcy internetowego, zalecamy skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych (ISP) w celu potwierdzenia problemów z siecią.

c. Obsługiwane kanały Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz różnią się w zależności od lokalnego prawa i ograniczeń obowiązujących w każdym kraju.

   Na przykład karta sieciowa komputera i router bezprzewodowy obsługują pasmo 6 GHz, ale twój kraj/region nie obsługuje pasma 6 GHz, zatem takie połączenie może nie być możliwe.

 

Spis treści

1. Sprawdź, czy komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej i włącz ją

2. Sprawdź, czy odległość między komputerem a routerem nie jest zbyt duża

3. Zapomnij połączenie Wi-Fi

4. Sprawdź nazwę Wi-Fi routera bezprzewodowego

5. Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest ustawiony tak, aby wyłączał lub ukrywał sygnał Wi-Fi
 

 

1. Sprawdź, czy komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej i włącz ją:
  • 1-1 Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (Menedżer urządzeń) w pasku wyszukiwania systemu Windows
  • 1-2 Znajdź kartę sieci bezprzewodowej w Menedżerze urządzeń.
  • 1-3 Sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej jest włączona.

        Zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

2. Sprawdź, czy odległość między komputerem a routerem nie jest zbyt duża: Jeśli odległość jest zbyt duża lub występują przeszkody, sygnał bezprzewodowy (Wi-Fi) będzie zakłócany.

    Umieść router w pobliżu często używanego komputera. Skróć odległość między komputerem a routerem i unikaj przeszkód oraz unikaj wpływania na siłę sygnału ze względu na odległość transmisji sygnału.

        Zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

    Jeśli występują zakłócenia w określonym paśmie częstotliwości, np. nie można znaleźć sygnałów Wi-Fi 5G, zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

 

3. Zapomnij połączenie Wi-Fi: Zaleca się usunięcie zapisu nieużywanej nazwy Wi-Fi na komputerze, a następnie przeskanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi i ponowne połączenie.

        Zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

4. Sprawdź nazwę Wi-Fi routera bezprzewodowego: Sprawdź, czy nazwa Wi-Fi nie uległa zmianie.

     4-1 Podłącz komputer do routera za pomocą połączenia przewodowego i wprowadź adres LAN IP routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym.

            Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)?

 

     4-2 Przejdź do Network Map (mapa sieci) > kliknij ikonę .

     4-3 Sprawdź, czy SSID i hasło twojej sieci bezprzewodowej.

            

        Zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

 

5. Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest ustawiony tak, aby wyłączał lub ukrywał sygnał Wi-Fi: 

   5-1 Podłącz komputer do routera za pomocą połączenia przewodowego i wprowadź adres LAN IP routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym.

          Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)?

   5-2 Przejdź do opcji Wireless (bezprzewodowe) > Professional (profesjonalne). Opcja [Enable radio] (włącz radio) jest domyślnie ustawiona na [Yes] (enabled) (Tak (włączone)).

   5-3 Przejdź do opcji Wireless (bezprzewodowe) > General (ogólne). Opcja [Hide SSID] (ukryj SSID) jest domyślnie ustawiona na [No] (nie) (nazwa Wi-Fi nie jest ukryta).

            

    Zapoznaj się z poniższymi tematami pomocy:

 

 

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu za pomocą powyższego rozwiązania, skontaktuj się z pomocą techniczną ASUS w celu uzyskania pomocy.


Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.