[AiMesh] Czy mogę skonfigurować połączenie przewodowe pomiędzy routerami AiMesh (Ethernet Backhaul)?

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej na temat: Jak skonfigurować połączenie przewodowe między routerami ASUS (Ethernet backhaul)?

https://www.youtube.com/watch?v=hPeyu_iWUvc

 

 

Wprowadzenie do AiMesh oraz modele produktów obsługujących AiMesh znajdziesz na stronie https://www.asus.com/microsite/AiMesh/pl/index.html

W stanie domyślnym system AiMesh ustanawia połączenie między routerem a węzłami za pomocą sieci bezprzewodowej, ale można również elastycznie zmienić połączenie między routerem AiMesh a węzłami na połączenie przewodowe, w zależności od środowiska użytkowania. Zoptymalizuj przepustowość i stabilność sieci pomiędzy routerem AiMesh a węzłami.

Na przykład: Jeśli w twoim domu jest wiele pomieszczeń, odległość pomiędzy routerem AiMesh a węzłami AiMesh jest duża, a węzły AiMesh nie mogą połączyć się z sygnałem bezprzewodowym routera AiMesh lub jakość połączenia jest słaba, możesz spróbować użyć połączenia przewodowego (Ethernet backhaul, sieć szkieletowa Ethernet), aby stworzyć system AiMesh.

 

Definicja nazwy

Router AiMesh: Pierwszy router podłączony do modemu określany jest mianem routera AiMesh.

Węzeł AiMesh: Pozostałe routery podłączone do routera AiMesh określane są mianem węzłów.

 

 

 

Wykonaj poniższe działania, aby zmienić ustawienia routera AiMesh i węzłów na połączenie przewodowe (sieć szkieletowa Ethernet):

Adnotacja: Upewnij się, że router pomyślnie utworzył bezprzewodowy system AiMesh. Odpowiednie kroki związane z ustawieniami znajdziesz w temacie: [AiMesh] Jak skonfigurować system AiMesh (sieciowy interfejs graficzny)?

  1. Podłącz jeden koniec kabla do portu LAN routera AiMesh, a drugi koniec do portu WAN węzła AiMesh.

                      

           

 

  1. Połącz komputer z routerem AiMesh za pomocą kabla. Jako przykład przedstawiono RT-AX88U — router AiMesh i RT-AC68U — węzeł AiMesh.

    

 

  1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na https://www.asusrouter.com

    

 

  1. Po wprowadzeniu nazwy i hasła do routera ASUS kliknij [Sign In] (zaloguj się)

          

          Adnotacja: Jeśli zapomnisz ustawione hasło do konta, musisz przywrócić router do stanu fabrycznego, a następnie zresetować hasło.

          Więcej informacji na temat resetowanie routera do ustawień fabrycznych zamieszczonych jest w sekcji często zadawanych pytań (FAQ) tematu: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?

 

 

  1. Po przejściu do sieciowego interfejsu graficznego kliknij węzeł AiMesh poniżej, a następnie kliknij model węzła odpowiadający połączeniu przewodowemu.

          

 

  1. Kliknij [More Config] (więcej konfiguracji)

          

 

  1. Zmień ustawienie opcji Backhaul Connection Priority (priorytet połączenia backhaul) z [Auto] (automatycznie) na [1G WAN first] (najpierw), aby zakończyć

       

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Mój router ASUS ma dwa porty WAN: 1G i 2.5G. Czy mogę użyć portu WAN 2.5G do podłączenia kabla do połączenia przewodowego AiMesh (Ethernet backhaul, sieć szkieletowa Ethernet)?

    Obecnie w metodzie przewodowego połączenia AiMesh można używać tylko portu WAN 1G. Zaleca się, abyś sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do portu 1G WAN, gdy wykorzystywane jest przewodowe połączenie AiMesh (Ethernet backhaul, sieć szkieletowa Ethernet).

    Adnotacja: Jeśli port WAN routera może być użyty jako port 1G lub 2.5G WAN, np. ZenWiFi CT8, ZenWiFi XT8, brak jest ograniczeń.

    Poniżej jako przykład wybrani ZenWiFi XT8:

           

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.